Høring vedr. udbud af el-kørestole

Consultation
Start date: 19-04-2023 - 14:00
End date: 09-05-2023 - 12:00

Jysk Fællesindkøb forventer ultimo 2023 at udbyde et offentlig EU-udbud på el-kørestole. I den forbindelse ønsker vi at foretage en høring/skriftlig dialog af det foreløbige udbudsmateriale.

Vi indbyder derfor alle potentielle leverandører til at gennemgå det foreløbige materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til ændringer/forbedringer.

Frist for høringssvar er d. 9. maj. kl. 12.00.