Høring Udbud af Drivmidler

Consultation
Start date: 13-02-2024 - 14:00
End date: 26-02-2024 - 12:00

Aarhus Kommune udbyder i 2024 to rammeaftaler om levering af Drivmidler, herunder aftale om tankkort og aftale om levering af brændstof til tankanlæg. Forud for udbuddet ønsker Aarhus Kommune input til udkast til materiale. Der vil derfor være mulighed for at komme med input til materialet i uge 7 og 8.  Høringen omhandler kun delaftale 1 Tankkort.


Vedhæftet er prækvalifikations- og udbudsbetingelser, udkast til rammeaftale, kravspecifikation og tilbudsliste.

Der er herudover vedhæftet en kommentarskabelon, hvor kommentarer kan indsættes.