Dialog vedr. kommende udbud af ligtransport

Open/public
Start date: 12-08-2015 - 00:00
End date: 26-08-2015 - 23:59

Rigspolitiet forventer at offentliggør et udbud vedr. transport af lig i efteråret 2015.  For at opnå indsigt i markedsforholdene og dermed gøre det muligt at beslutte, hvordan løsningen udbydes mest hensigtsmæssigt, ønsker Rigspolitiet at gennemføre en online dialog med relevante markedsaktører.

Dialogen skal give inspiration til hvordan ydelserne udbydes mest hensigtsmæssigt samt give indsigt i kommercielle forhold. Vi ønsker at stille krav, der opfylder Rigspolitiets behov bedst muligt, men samtidig på en måde, der ikke er unødvendigt fordyrende, eller som lægger utilsigtede hindringer i vejen for, at kunne afgive tilbud. 

Rigspolitiet er ikke forpligtet til at følge specifikke forslag og ideer. Dialogen vil ikke på nogen måde være bindende for Rigspolitiet i forhold til udarbejdelse af det endelige udbudsmateriale og kan ikke lægges til grund i fortolkningen af det endelige udbudsmateriale.

Dialogen vil være åben i perioden 12. august 2015 til og med den 25.august 2015

Der vil løbende blive oploadet spørgsmål til kommentering og dialog.