Dialog vedr. kommende udbud af ligtransport

Open/public
Start date: 12-08-2015 - 00:00
End date: 26-08-2015 - 23:59

Rigspolitiet forventer at offentliggør et udbud vedr. transport af lig i efteråret 2015.  For at opnå indsigt i markedsforholdene og dermed gøre det muligt at beslutte, hvordan løsningen udbydes mest hensigtsmæssigt, ønsker Rigspolitiet at gennemføre en online dialog med relevante markedsaktører.

Dialogen skal give inspiration til hvordan ydelserne udbydes mest hensigtsmæssigt samt give indsigt i kommercielle forhold. Vi ønsker at stille krav, der opfylder Rigspolitiets behov bedst muligt, men samtidig på en måde, der ikke er unødvendigt fordyrende, eller som lægger utilsigtede hindringer i vejen for, at kunne afgive tilbud. 

Rigspolitiet er ikke forpligtet til at følge specifikke forslag og ideer. Dialogen vil ikke på nogen måde være bindende for Rigspolitiet i forhold til udarbejdelse af det endelige udbudsmateriale og kan ikke lægges til grund i fortolkningen af det endelige udbudsmateriale.

Dialogen vil være åben i perioden 12. august 2015 til og med den 25.august 2015

Der vil løbende blive oploadet spørgsmål til kommentering og dialog.

12. August 2015 -
Idea
Prisstruktur
Priser

 

Der er behov for input til prisstruktur og hvordan der efterfølgende skal faktureres og der arbejdes med følgende modeller:

1. Timepris + km. pris. Dvs. der afregnes pr. påbegyndte ½ time pr. medarbejder + antal kørte kilometer2. Fast abonnement pris f.eks. pr. måned 3. Samlet fast stk. pris pr. transport af lig 4. Samlet fast stk. pris pr. kørte tur 

Spørgsmål til dialog: 

1. spørgsmål: Hvad mener markedet om ovenstående modeller og hvilke kan indarbejdes i de gængse systemer? 

2. spørgsmål: Er der en anden prisstruktur som markedet kan anbefale?

3. spørgsmål: Hvilke oplysningerne om historisk forbrug har markedet behov for, for at kunne give en konkurrencedygtig pris?

4. spørgsmål: Hvilke ydelser kan ikke indgå i en fast pris, men bør evt. udbydes som tillæg? 

12. August 2015 -
Idea
kravspecifikation
Responstid

 

Rigspolitiet ønsker at stille krav til responstid på 60 minutter, som skal gælde i alle politikredse. Dvs. der må maksimalt gå 60 minutter fra leverandørerne har modtaget en rekvisition til det tidspunkt hvor korrekt materiel og personale er fremme så assistancen kan påbegyndes, uanset om det er afhentning i opland eller transport fra hospital til retsmedicin.

Spørgsmål til dialog: 

1. Spørgsmål: Kan markedet leve op til dette krav? 

2. Spørgsmål: Har markedet forslag til, hvordan man sikrer at responstiden overholdes?

13. August 2015 -
Questions
kravspecifikation
Arbejdsmiljø

Spørgsmål til dialog vedr. arbejdsmiljø:

1. spørgsmål: Er der særlige arbejdsmiljøregler som der skal tages højde for i det kommende udbud, f.eks. i forbindelse med tunge løft? 

2. spørgsmål: Bør der være krav om, at der altid er to medarbejdere til at løse opgaven?

3. spørgsmål: Hvilken indflydelse vil det have på prisen og responstiden, såfremt der stilles krav om, at der altid skal være to medarbejdere fremme indenfor 60 minutter?
 

 

18. August 2015 -
Questions
Udbudsdesign
Krav til egnethed

I forbindelse med udbuddet overvejes det, at stille følgende krav til tilbudsgivers egnethed: 

  1. Tilbudsgiver skal i de seneste 2 disponible regnskabsår have en positiv egenkapital.
  2. Tilbudsgiver skal fremlægge mindst 2 referencer og der kan maksimalt angives 5 referencer som vedrører ligtransport udført de sidste 2 år. Det samlede antal ligtransporter på referencerne skal minimum udgør 1000 ligtransporter.  

Spørgsmål: Kan markedet matche disse krav?

 

24. August 2015 -
Questions
Prisstruktur
Prismodeller

I forbindelse med det kommende udbud overvejer Rigspolitiet forskellige prismodeller. Fælles for begge modeller er, at der afgives en pris pr. kørte tur inkl. km., personale og materiel. Det gennemsnitlige antal kørsler og gennemsnitlig antal kørte km. pr. tur, vil blive oplyst i forbindelse med udbuddet. 

Formålet med begge modeller er, at leverandøren kommer frem så hurtigt som muligt. 

Model 1:
Tilbudsgiver afgiver pris i tidsintervaller (respons tid) som nedenstående eksempel:

1. interval: Respons tid mellem 0-30 minutter: Tilbudspris x kr. (vægter f.eks. 15 % i tilbudsevalueringen)
2. interval: Respons tid mellem 31-60 minutter: Tilbudspris x kr. (vægter f.eks. 5 % i tilbudsevalueringen)
3. interval: Respons tid mellem 61-90 minutter: Tilbudspris x kr. (vægter f.eks. 60 % i tilbudsevalueringen)
4. interval: Planlagt transport (aftalt tidspunkt): Tilbudspris x kr. (vægter f.eks. 20 % i tilbudsevalueringen) 

Model 2:
Tilbudsgiver afgiver en ”grundpris / akutpris” som er gældende for respons tid på max. 60 minutter og en pris for planlagt transport. Såfremt leverandøren er forsinket i 15 minutter gives f.eks. 5 % kontant rabat. Er forsinkelsen mellem 16-30 minutter gives f.eks. 20 % kontant rabat og alt over 31 minutters forsinkelse giver 30 % rabat. 
 

Spørgsmål til dialog:
1. Hvad tænker markedet om disse modeller?
2. Formålet er en kort respons tid. Hvilken model opfylder dette formål? 
3. Hvilke alternativer prismodeller vil sikre en kort respons tid?