Høring i forbindelse med kommende udbud af SKI-aftalen 5075 Elevatorservice vol. II

Open/public
Start date: 26-07-2017 - 00:00
End date: 25-08-2017 - 23:59

Den potentielle leverandør kan med fordel orientere sig i hele dokumentet, men konkret ønsker SKI input til følgende punkter:

Afsnit 3 –  Leverancen,
Punkt 4.3 – Digitalt overblik over elevatorportefølje,
Afsnit 5 –  Samarbejde mv.,
Afsnit 8 – Priser,
Afsnit 9 –  Misligholdelse.

25. Juli 2017 - Christoffer Bangild, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Afsnit 3 – Leverancen
Er afsnittet dækkende for aftalen og forståeligt?

 Pnkt. 3.2: Er indholdet af oplysninger der gives ved bestilling tilstrækkeligt?

Pnkt. 3.3.2.1: Er responstider rimelige, passende og inden for branchestandard? Skal/bør der differentieres yderligere i responstid v. nedbrud u. fastsidder?

Øvrige kommentarer til afsnit 3  

25. Juli 2017 - Christoffer Bangild, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Afsnit 4 - 4 Leverandørens organisation og øvrige driftsforhold
Kommentarer til digitalt overblik og teknisk support

Pnkt. 4.3: Er disse informationer tilgængelige for leverandøren, og kan leverandøren oplyse dem til kunden - på en web-baseret platform?

Pnkt. 4.5: Hvad er branchestandarden for "ventetid" på personlig betjening ved personindespærring, efter der er trykket på alarmknappen? Er bestemmelsen om 5 minutter passende, eller bør den være højere/lavere?

Øvrige kommentarer til afsnit 4 

25. Juli 2017 - Christoffer Bangild, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Afsnit 5 – Samarbejde mv.
Muligheder for eksport af data

Jf. pnkt. 5.3.1: KAn de nævnte data eksporteres til kunden i de nævnte formater?
Har du/leverandøren erfaring med andre platforme - ex TimeSafe (http://www.timesafe.dk/). Kan kundens data eksporteres til Timesafe, eller kan du/leverandøren indtaste data i timesafe og derfra eksportere samme data til egen server/system/portal?

Øvrige kommentarer til Afsnit 5. 

25. Juli 2017 - Christoffer Bangild, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Afsnit 8 – Priser
Faktureringsmuligheder?

Pnkt. 8.4.2: De sidste tre punkter - Kan disse oplysninger fremgå af fakturaen, eller er du mulighed for på anden vis, at oplyse kunden herom?

Øvrige kommentarer til afsnit 8 

25. Juli 2017 - Christoffer Bangild, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Afsnit 9 – Misligholdelse
Generelle overvejelser om bod

Synes bestemmelserne om bod at være tilstrækkelige, rimelige og i øvrigt i overensstemmelse med branchestandard?

Øvrige kommentarer til afsnit 9 

25. Juli 2017 - Christoffer Bangild, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Øvrigt
Spørgsmål til de øvrige punkter i dokumentet RAmmeaftalen

Heri kan du/leverandøren kommentere på øvrige dele af dokumentet, hvortil der er spørgsmål, bør overvejes korrektioner, m.m.