Høring af udbudsmateriale forud for udbud af senge med ind- og udstigningsfunktion i siden og indstillelige plejesenge med lav liggefladehøjde over gulv

Consultation
Start date: 06-03-2023 - 15:00
End date: 20-03-2023 - 17:00

Aarhus Kommune ønsker at foretage en høring af udbudsmaterialet vedr. det kommende udbud på levering af senge med ind- og udstigningsfunktion i siden og indstillelige plejesenge med lav liggefladehøjde over gulv til Aarhus Kommune. 

Der er nu lagt materiale op i Comdia, som vi meget gerne vil have jeres kommentarer til. 

Der er uploadet et følgebrev til høring med kommentarer til udbudsmaterialet samt nogle specifikke spørgsmål, som vi gerne vil have tilbagemeldinger på. Der er mulighed for at uploade kommentarer til materiale i Comdia. 

Høringskommentarer bedes angives under "Send høringssvar" i Comdia.