50.96 Bleer

Open/public
Start date: 05-01-2017 - 00:00
End date: 25-01-2017 - 23:59

Teknisk dialog 50.96 Bleer – for potentielle tilbudsgivere

Indbydelse til teknisk dialog vedr. SKI’s kommende aftale på bleer

SKI inviterer alle potentielle leverandører og relevante markedsaktører til at deltage i skriftlig teknisk dialog på udbuddet af en fælleskommunal forpligtende aftale på bleer. 

Den tekniske dialog har  til formål at give SKI input til udbudsdesignet og udbudsmaterialet for at sikre, at den kommende rammeaftale for bleer bliver udformet så den afspejler markedets vilkår og kundernes behov. 

Dialogen gennemføres på et tidspunkt, hvor SKI stadig har mulighed for at drøfte feedback med den eksterne projektgruppe og indarbejde det i udbuddet.

SKI håber derfor, at potentielle tilbudsgivere og andre interesserede virksomheder vil benytte sig af lejligheden til at sætte sig ind i materialet og melde tilbage med forslag til ændringer, rettelser eller tilføjelser.

Den tekniske dialog løber fra den 5. januar 2017 og frem til og med den 25. januar 2017 kl. 16:00.

Der er udsendt vejledende forhåndsmeddelelse vedrørende udbuddet via TED d. 5. januar 2017.]

Generelt om udbuddet 50.96 Bleer

Rammeaftalen er en forpligtende aftale, som vil blive udbudt på vegne af de SKI kunder, som forud for udbuddet tilslutter sig rammeaftalen. Aftalen vil rette sig mod SKI’s kommunale kunder, men øvrige kunder kan også tilslutte sig aftalen. Det vil fremgå af det endelige udbudsmateriale, hvilke kommuner og øvrige offentlige institutioner, der har forpligtet sig til at bruge sortimentet på aftalen. Omfanget af kundernes forpligtelse til at anvende rammeaftalen vil ligeledes fremgå af udbudsmaterialet.

Der kan læses mere om de forpligtende aftaler, som SKI udbyder i tæt samarbejde med KL og en række kommuner her

Kort om aftalen og sortiment

SKI planlægger at udbyde bleer som to delaftaler. I skemaet nedenfor kan du se, hvordan sortimentet forventes at blive fordelt på de to delaftaler:

Delaftaler

 

Produktundergrupper

Delaftale 1

Bleer med bevilling

=         Indlæg/bind til kvinder

=         Herrebind

=         Buksebleer

=         Bæltebleer

=         Tapebleer

=         Åbne bleer

=         Fikseringstrusser/underbukser

=         Underlag/stiklagner

=         Bleer til børn

=         Intelligent ble

Delaftale 2

Børneinstitutioner og dagplejere 

=         Buksebleer

=         Tapebleer

Tilgængelige dokumenter

Den tekniske dialog er baseret på følgende dokumenter, der kan downloades via menuen til venstre, under punktet ”Dokumenter”.

 • 50.96 Bleer – Teknisk dialog (kort beskrivelse af centrale elementer samt spørgsmål til potentielle tilbudsgivere)

  • Bilag vedr. Delaftale 1 - Bleer med bevilling

   • Kravspecifikation, produktkrav

   • Andre krav end produktkrav

   • Tilbudsliste katalogmodel

   • Tilbudsliste varelinjemodel

  • Bilag vedr. Delaftale 2 – Børneinstitutioner og dagplejere

   • Kravspecifikation, produktkrav

   • Andre krav end produktkrav

   • Tilbudsliste katalogmodel

   • Tilbudsliste varelinjemodel

    Potentielle tilbudsgivere opfordres til at melde tilbage med forslag til ændringer, rettelser eller tilføjelser.

Hvordan og hvornår skal input modtages?

Alle svar til den tekniske dialog skal være modtaget hos SKI senest den 25. januar 2017 kl.16.00.

: heo@ski.dk.

Øvrige opmærksomhedspunkter

Vi gør opmærksom på, at SKI ikke er forpligtet til at imødekomme de indkomne kommentarer m.v. 

Vi vil i processen vurdere lovligheden og hensigtsmæssigheden af alle de indkomne kommentarer og ændringsforslag, herunder hvilke juridiske og kommercielle konsekvenser det vil have at indarbejde dem i udbudsmaterialet.

SKI vil ikke besvare indkomne kommentarer, ændringsforlag, spørgsmål m.v., idet dialogen alene har til formål at give input til udbudsmaterialet, så vi sikrer, at den kommende rammeaftale for bleer bliver udformet så den afspejler kundernes behov og markedet. SKI forbeholder sig dog ret til at henvende sig til potentielle tilbudsgivere for nærmere uddybning af deres kommentarer og ændringsforslag, såfremt disse fremstår uklare eller ufyldestgørende.

Potentielle tilbudsgivere skal være opmærksomme på, at de ved kommentering af materialet accepterer, at SKI kan anvende alle indkomne oplysninger i det endelige udbudsmateriale eller på anden måde kan offentliggøre det i anonymiseret form. Vi opfordrer derfor til ikke at sende fortrolige oplysninger.

Alle oplysninger og materialer både i denne meddelelse og på hjemmesiden, hvor den tekniske dialog afvikles, er udtryk for SKI’s foreløbige udkast. Vi forbeholder os således ret til at foretage ændringer i alle oplysninger og materialer i det endelige udbudsmateriale bl.a. på baggrund af den tekniske dialog.

Har du spørgsmål vedr. den tekniske dialog er du velkommen til at kontakte udbudskonsulent Henrik Østergaard på tlf.: 51 71 76 49 eller e-mail: heo@ski.dk