Elektroniske nøgler i hjemmeplejen

Open/public
Start date: 22-11-2016 - 00:00
End date: 01-12-2016 - 23:59

Invitation til leverandører

Ny elektronisk håndtering af nøgler i Hjemmeplejen i Københavns Kommune

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen afholder i december 2016 markedsdialog med leverandører vedrørende elektroniske nøgler i hjemmeplejen.

Som en del af forarbejdet til et potentielt indkøb, ønsker vi i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Socialforvaltningen at have en dialog om det potentiale, der ligger i en ny digital håndtering af nøgler i hjemmeplejen. 

Formålet med markedsdialogen er at etablere en åbenhed omkring processen, modtage input fra potentielle leverandører og blive klogere på kravene til en potentiel fremtidig løsning. Vi tror på, at et tæt samarbejde mellem kommunen og private virksomheder er nøglen til den bedste løsning.

Første skridt i denne proces er et fællesmøde med potentielle leverandører.
Mødet afholdes d. 05. december kl. 14.00-16.00 på Bernstorffsgade 21 i konferencelokalet i kælderen.

Her vil vi orientere om, hvor i forløbet vi er og, hvilke tanker vi har gjort os om dels anskaffelsen og dels processen for at nå derhen. Samtidig ønsker vi jeres input i forhold til:

  • Hvilke løsninger og teknologi, der allerede eksisterer på markedet
  • Hvordan nye løsninger kan være med til at løse medarbejdernes og borgerens behov i forhold til nøglehåndtering
  • Hvilke teknologiske, juridiske og administrative rammer, der er nødvendige for en systematisk implementering i stor skala

Hvem kan deltage i markedsdialogen?

Du kan deltage, hvis du ser din virksomhed som potentiel leverandør inden for rammerne for markedsdialogen.

Hvad får jeg ud af at deltage?

I markedsdialogen vil du få adgang til vores viden, og du vil få mulighed for at inspirere og give input til rammerne for et fremtidigt samarbejde. Du vil: 

  • Få indblik i, hvilke udfordringer vi som offentlig forvaltning har med at håndtere fysiske nøgler – og du kan komme med dine bud på løsninger.
  • Blive indviet i, hvordan vi tænker at prissætte med henblik på at skabe størst mulig gennemskuelighed for alle parter.
  • Være med til at give input til de næste skridt i markedsdialogen.

Ønsker du at deltage, skal du udfylde tilmeldingsskemaet, og sende det til fr5e@suf.kk.dk med emnefeltet: ”tilmelding til markedsdialog”. Tilmeldingsfrist d. 01. december 2016.