Høring på udbud af totalrådgivning på Ny Stoholm Skole, Viborg Kommune

Consultation
Start date: 19-08-2022 - 13:30
End date: 06-09-2022 - 12:00

Udbuddet vedrører totalrådgivning (arkitekt- og ingeniørydelser) vedrørende projektering, udbud og gennemførelse i forbindelse med Ny Stoholm Skole. Totalrådgiveren skal bistå Bygherre med at koordinere byggesagen under hele planlægnings-, forslags-, projekterings- og udførelsesfasen samt aflevering, 1 årsgennemgang og idriftsættelse.