Kommende udbud af uniformer til dansk politi

Open/public
Start date: 12-10-2018 - 00:00
End date: 23-04-2019 - 23:59

Rigspolitiet forventer snart at offentliggøre et eller flere udbud vedrørende uniformer til dansk politi.

Rigspolitiet har lavet en liste over alle de uniformsdele som skal anskaffes fremadrettet i dansk polit, og ønsker indsigt i markedsforholdene, således at udbuddene opdeles således at der skabes en optimal konkurrence om de enkelte uniformsdele.


Rigspolitiet ønsker derfor at gennemføre en online dialog med relevante markedsaktører med henblik på at indsamle inspiration til, hvordan produkterne udbydes mest hensigtsmæssigt. Ligeledes må markedsaktørerne gerne indtænke, hvorvidt nogle af uniformsdelene kan dække flere behov.


Det er gratis at deltage i dialogen. Rigspolitiet er ikke forpligtet til at følge specifikke forslag og ideer. Dialogen vil ikke på nogen måde være bindende for Rigspolitiet i forhold til udarbejdelse af det endelige udbudsmateriale og kan ikke lægges til grund i fortolkningen af det endelige materiale.


Dialogen vil være åben i perioden 12. oktober 2018 og frem til 23. april 2019.


Der vil løbende blive oploadet spørgsmål til kommentering og dialog. Det bemærkes at man kan besvare spørgsmål / komme med input "Anonymt", hvilket betyder at det alene er Rigspolitiet der kan se hvem afsenderen er. De øvrigt deltagende kan derfor alene se svaret.

Hvis svaret ikke ønskes offentliggjort, kan der i stedet sendes en mail til tko011@politi.dk og bwi006@politi.dk med besvarelsen. Ordregiver vil som udgangspunkt ikke udlevere  oplysninger modtaget i forbindelse med denne markedshøring. Ordregiver kan dog i henhold til lovgivningen, herunder reglerne om adgang til aktindsigt, forpligtes til at videregive oplysninger til tredjemand.

12. Oktober 2018 - Trine Kostechy, Rigspolitiet
Questions
Opdeling af anskaffelse
Opdeling af anskaffelse

Rigspolitiet ønsker markedets input til hvordan et evt. udbud af uniformdelene opdeles, således at flest mulige bydere kan deltage i hvert enkelt udbud. Se venligst vedhæftede fil, hvor hele anskaffelsen er beskrevet.

9. November 2018 -
Questions
Opdeling af anskaffelse
Engelsk version: Oversigt over Uniformsgenstande til Markedsundersøgelse

Vedhæftet er en engelsk version af oversigt over uniformsgenstande.

23. November 2018 -
Questions
Vareprøve
Tilbudsfrist

Hvor lang tilbudsfrist bør tilbudsgiver have for at kunne fremsende vareprøver med tilbuddet?

23. November 2018 -
Questions
Vareprøve
Opmåling

De fremsendte vareprøver vil blive testet, afprøvet og kvalitetsvurderet af en række testpersoner.


Har tilbudsgiver behov for selv at opmåle testpersonerne eller er det tilstrækkeligt, at Rigspolitiet angiver testpersonernes størrelse?

27. November 2018 -
Questions
Rammeaftale
Prisregulering

1. Hvor ofte har leverandøren behov for prisregulering?


2. Hvilket prisindeks bør danne grundlag for prisregulering?


3. Har markedsaktører et godt eksempler på en formulering til prisregulering som fungerer i praksis?

10. Januar 2019 - Trine Kostechy, Rigspolitiet
Questions
Rammeaftale
Leveringstid

1. Hvor lang leveringstid skal den vindende leverandør af uniformer have fra bestilling til levering kan ske ?


2. Er leveringstiden den samme for standardstørrelser og særmål?

10. Januar 2019 - Trine Kostechy, Rigspolitiet
Questions
Kommende udbud af uniformer
Industriferie

Vil eventuelle forhandlingsmøder i august eller september måned kollidere med industriferien i markedet?

8. April 2019 -
Questions
Udkast til udbudsmateriale
Udkast til kravspecifikatioen

Høring af udkast til udbudsmateriale


Vedhæftet er udkast til kravspecifikationer for: Jakkesystem8. April 2019 -
Questions
Udkast til udbudsmateriale
Udkast til udbudsmateriale

Høring af udkast til udbudsmateriale


Vedhæftet er udkast til kravspecifikationer for: Isolationsjakke

8. April 2019 -
Questions
Kommende udbud af uniformer
Udkast til udbudsmateriale

Høring af udkast til udbudsmateriale


Vedhæftet er udkast til kravspecifikationer for: Regnbukser

8. April 2019 -
Questions
Kommende udbud af uniformer
Udkast til udbudsmateriale

Høring af udkast til udbudsmateriale


Vedhæftet er udkast til kravspecifikationer for: Beredskabsbukser

8. April 2019 -
Questions
Kommende udbud af uniformer
Udkast til udbudsmateriale

Høring af udkast til udbudsmateriale


Vedhæftet er udkast til kravspecifikationer for: patruljebukser

8. April 2019 -
Questions
Udkast til udbudsmateriale
Udkast til udbudmateriale

Høring af udkast til udbudsmateriale


Vedhæftet er udkast til kravspecifikationer for: Kampskjorte

8. April 2019 -
Questions
Udkast til udbudsmateriale
Udkast til udbudsmateriale

Høring af udkast til udbudsmateriale


Vedhæftet er udkast til kravspecifikationer for: Undertøj

8. April 2019 -
Questions
Udkast til udbudsmateriale
Udkast til udbudsmateriale

Høring af udkast til udbudsmateriale


Vedhæftet er udkast til kravspecifikationer for: Generelle krav, delaftale 1

8. April 2019 -
Questions
Udkast til udbudsmateriale
Udkast til udbudsmateriale

Høring af udkast til udbudsmateriale


Vedhæftet er udkast til kravspecifikationer for: Generelle krav, delaftale 2

8. April 2019 -
Questions
Udkast til udbudsmateriale
Udkast til udbudsmateriale

Høring af udkast til udbudsmateriale


Vedhæftet er udkast til kravspecifikationer for: Rammeaftale

8. April 2019 -
Questions
Udkast til udbudsmateriale
Udkast til udbudsmateriale

Høring af udkast til udbudsmateriale


Vedhæftet er udkast til kravspecifikationer for: Udbudsbetingelser

8. April 2019 -
Questions
Udkast til udbudsmateriale
Udkast til udbudsmateriale

Høring af udkast til udbudsmateriale


  Vedhæftet er udkast til kravspecifikationer for: Tilbudsskema