Høring af udbudsmaterialer vedrørende indkøb af madundervisning til børn og unge

Open/public
Start date: 20-12-2018 - 00:00
End date: 23-01-2019 - 12:00

Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune har, i forbindelse med et kommende udbud på levering af madundervisning for børn og unge, valgt at sende udbudsmaterialer i høring med de potentielle leverandører på markedet med det formål bedre at kunne matche kommunens behov med markedets kunnen.


Leverandøren bedes forholde sig til kravspecifikationen, tilbudsskemaer og udbudsbetingelser, og kommentere om der er forhold som er særlig afgørende i forhold til følgende:

• beskrivelse af forløb med madundervisning (skoleforløb og dagtilbudsforløb)

• aflysningsvilkår

• generelle krav

• fastsættelse af ydelsespriser

• egnethedskriterier angående økonomisk og teknisk/faglig formåen

• evalueringsmetode og udbudsmodellen

• tildelings delkriterier


Materialet, som ligger til grund for høring er i udkastform. På baggrund af kommentarer fra markedet reviderer Københavns Kommune materialet. Derfor skal potentielle leverandører være opmærksomme på, at Kommunen ved høringsafslutning kan anvende alle indkomne oplysninger i udbudsmaterialet. Københavns Kommune er ikke forpligtet til at følge eventuelle forslag til ændringer mm. De modtagne bemærkninger/forslag vil inddrages i det omfang, det vurderes at give værdi for kommunen.


Høringsfrist er den 23. januar 2019 kl. 12.00. Selve udbuddet forventes publiceret i Mercell den 30. januar 2019.

16. November 2018 - Inna Højland Frederiksen, Københavns kommune
Questions
Egnethedskriterier angående økonomisk og teknisk/faglig formåen
Krav om egnethedskriterier i udbudsbetingelse

Vil det give udfordringer, hvis Ordregiver stiller følgende krav til egnethed?

- erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. kr. pr. år.

- samlet årsomsætning før skat i DKK i de seneste 3 offentliggjorte regnskabsår udgør minimum 3.000.000 DKK. (ekskl. moms).

- 3 relevante referencer indenfor de sidste 3 år

16. November 2018 - Inna Højland Frederiksen, Københavns kommune
Questions
Generelle krav i Kravspecifikation
Krav i Kravspecifikationen

Er der krav, som leverandøren har svært ved at leve op til?

16. November 2018 - Inna Højland Frederiksen, Københavns kommune
Questions
Generelle krav i Kravspecifikation
Krav i Kravspecifikationen

Er der andre krav, som Kommunen bør stille til leverandøren?

16. November 2018 - Inna Højland Frederiksen, Københavns kommune
Questions
Tilbudsskemaer
Tilbudsskema

Er der kommentarer eller spørgsmål til Bilag C tilbudsskema? Er det klar og tydeligt, hvad der ønskes af tilbudsgiverne i tilbudsskema?

16. November 2018 - Inna Højland Frederiksen, Københavns kommune
Questions
Tildelingskriterium, underkriterier og evalueringsmetode
Beregningsmodellen

Er det klar og tydeligt i Kravspecifikationen, hvordan Kommune finder den vindende leverandør? 2. Er der kommentarer eller spørgsmål til beregningsmodellen?

20. December 2018 - Inna Højland Frederiksen, Københavns kommune
Questions
Budgetramme
Antal holddage indefor budgetramme

Ordregiveren har den samlede forventede budgetmæssige ramme på ca. 3.mio. og dermed interesseret i, at få flest mulige holddage, dvs. min. 425 skoleforløb og min. 37 dagtilbudsforløb.


 Er der spørgsmål/kommentar til det, hvis ordregiveren stiller mindste krav om levering af et bestemt antal holddage i udbuddet.


 Kan markedet leverer det ønskede antal holddage inden for rammen af 3 mio. ud fra de stillede krav?