Høring af udbudsmaterialer vedrørende indkøb af madundervisning til børn og unge

Open/public
Start date: 20-12-2018 - 00:00
End date: 23-01-2019 - 12:00

Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune har, i forbindelse med et kommende udbud på levering af madundervisning for børn og unge, valgt at sende udbudsmaterialer i høring med de potentielle leverandører på markedet med det formål bedre at kunne matche kommunens behov med markedets kunnen.


Leverandøren bedes forholde sig til kravspecifikationen, tilbudsskemaer og udbudsbetingelser, og kommentere om der er forhold som er særlig afgørende i forhold til følgende:

• beskrivelse af forløb med madundervisning (skoleforløb og dagtilbudsforløb)

• aflysningsvilkår

• generelle krav

• fastsættelse af ydelsespriser

• egnethedskriterier angående økonomisk og teknisk/faglig formåen

• evalueringsmetode og udbudsmodellen

• tildelings delkriterier


Materialet, som ligger til grund for høring er i udkastform. På baggrund af kommentarer fra markedet reviderer Københavns Kommune materialet. Derfor skal potentielle leverandører være opmærksomme på, at Kommunen ved høringsafslutning kan anvende alle indkomne oplysninger i udbudsmaterialet. Københavns Kommune er ikke forpligtet til at følge eventuelle forslag til ændringer mm. De modtagne bemærkninger/forslag vil inddrages i det omfang, det vurderes at give værdi for kommunen.


Høringsfrist er den 23. januar 2019 kl. 12.00. Selve udbuddet forventes publiceret i Mercell den 30. januar 2019.