Økologiske Fødevarer

Open/public
Start date: 21-08-2014 - 00:00
End date: 05-09-2014 - 23:59
Om opgaven
Københavns Kommune skal have levering af økologiske fødevarer udbudt i september 2014. Leveringerne er til små institutioner i postnummerdistrikt 1000-1499 og 2100. 
Københavns Kommune påtænker umiddelbart efter udbuddet af første distrikt at udbyde de resterende små institutioner. Opdelingen af institutionerne er et forsøg på at opnå et bredere kendskab til markedet inden samtlige institutioner udbydes samt, at sikre en solid implementering i de enkelte distrikter.
Københavns Kommune planlægger at vurdere tilbuddene ud fra pris, sortimentsbredde og kvalitet.

Motivationen for, at Københavns Kommune går i et idé-udbud omkring Økologiske fødevarer er:
Inden Københavns Kommune udbyder opgaven, vil vi gerne have kommentarer og bemærkninger til udbudsmaterialet fra potentielle leverandører. Derudover ønsker Københavns kommune også at virksomheder får mulighed for at give gode input og forslag til problemstillinger, som Københavns Kommune ikke selv har tænkt over. 

Københavns Kommune afholder et leverandørmøde:
Inden Københavns Kommune udbyder opgaven vil der være mulighed for at deltage i et leverandørmøde den 01.09.2014 kl. 15:00-17:00 hvor materialet vil blive gennemgået og der kan stilles spørgsmål. 

Københavns Kommune har vedhæftet udbudsmateriale som leverandører bedes tage udgangspunkt i.
Københavns Kommune kan vælge at lade idéer og kommentarer fra idé-udbuddet indgå i udbuddet af levering af økologiske fødevarer, men er på ingen måde forpligtet hertil.

Københavns Kommune forventer at afslutte første fase af dette Idé-udbud 04/09-2014

Fokusområder:

Københavns Kommune har opsat en række fokusområder (ses i venstre side af skærmen) som vi især ønsker at leverandører har fokus på og indtaster spørgsmål og ideer til. Disse fokusområder er ikke udtømmende, og kan blive suppleret løbende hvis de viser sig nødvendigt. Ideer eller spørgsmål som ikke passer til opstillede fokusområder, bedes registreret under ”diverse”

•      Tilbudslisten
•      Årshjulet
•      Forsyningssikkerhed
•      Kontrakten
•      Kravspecifikationen
25. August 2014 - Betina Bergmann Madsen, Københavns kommune
Questions
Tilbudslisten
Sortimentsbredden

 Er det klart for tilbudsgiverne hvilke varer der bliver vægtet i sortimentsbredden?

25. August 2014 - Betina Bergmann Madsen, Københavns kommune
Questions
Kravspecifikationen
Restholdbarhed

 Hvorledes forholder leverandørerne sig til den restholdbarhed der er sat til produkterne i Kravspecifikationen?

27. August 2014 - Betina Bergmann Madsen, Københavns kommune
Questions
Kravspecifikationen
Leveringsgebyr

Vi er i tvivl om kravet om leveringsgebyr, og hvad der giver mening for leverandørerne

  • Giver det mening at have gratis levering, men der er en minimums grænse institutionen skal bestille for?
  • Giver det mening at lave et gebyr for samtlige leveringer?
  • Giver det mining at lave et gebyr for samtlige leveringer, kombineret med et krav om at mindste bestillingsenhed er x antal kr?
  • Giver det mening at sige man skal minimum bestille for x antal kr, ellers kommer der et leveringsgebyr på som konkurrenceudsættes?

Jeg håber I kan hjælpe os, 

28. August 2014 - Anonymous
Questions
Tilbudslisten
Kalvekød og tarme

Der kan ikke tilbydes kalvekød, men istedet kan tilbydes oksekød fra ungdyr, som er dyr under 30 måneder.

Tarme kan ikke tilbydes.

Hvis der skal leveres halve grise, skal opmærksomheden henledes på den skal kunne håndteres på glidestænger, da den vejer for meget til kunne håndteres af en person.

Færdigretter vil i en opstartsperiode kun kunne leveres som frost.

Der kan leveres skiveskåret spegepølser, men det andet skivetskåret pålæg er det pt ikke muligt at finde en leverandør til.

  

1. September 2014 - Anonymous
Questions
Kravspecifikationen
Smør, blandingsprodukt

Spørgsmål til positionsnr. 38:

Hvilke krav stilles der til blandingsforholdet mellem animalske og vegetabilske fedtsyrer? 

  

3. September 2014 - Claes Tengstedt Madsen, AB CATERING KØBENHAVN A/S
Questions
Kontrakten
Spørgsmål

Rammekontraktudkast

§ 7: Betaling og prisregulering

Stk. 3

Mht. prisregulering, har man da taget i betragtning at det er f.eks. juli-priser der kommer til at ligge til grund for september-priser, og september-priser der vil ligge til grund for november-priser. Her er udsvingende meget markante og kan derfor påføre større tab for leverandøren.?

Stk 4

Hvordan vurdrer man om der er tale om force major, hvis mange produkter i en given produktgruppe stiger uforholdsvis meget p.g.a eksempelvis fejlslagen høst og manglende udbud på verdensmarkedet i forhold til efterspørgsel.? 

Skal det forståes sådan at, hvis vi afgiver et tilbud i maj måned på jordbær til en pris på eks. 20,-kr. og sæsonen slutter i september og prisen her er indexreguleret til 25,- kr.så bliver prisen fastlåst på 25,- kr. til varen igen er i sæson.?

§ 17 Forsinkelse.

Stk. 2

Hvem vurdrere om det er en væsentlig forsinkelse? Og i forhold til hvad?

§ 19 Bod/Dagbøder

Stk.1

Dette punkt er ikke acceptabelt, da beløbet langt overstiger varernes værdi ved det fleste leveringer, og da levering af fødevarer ikke kan sammelignes med søm og skruer. Fødevarer er en "levende" organisme der ændrer sig hele tiden og er ekstremt afhængig af omgivelser og vejrlig.! Hvem vurdrer om punkterne i stk. 2. ikke overholdes ?

Stk. 3.

Dette punkt tangerer selvtægt, og er ikke acceptabelt.

Udbudsbetingelser

Pkt.4.1 Kontraktgrundlaget

Hvem vurdrer kriterierne og hvilke kriterier ligger til grund for en evt. opsigelse?

3. September 2014 - Anonymous
Questions
Kravspecifikationen
Spørgsmål

 6. Transport og levering

Stk. 6.4 Leveringsterminer 

Følgende linier kan ikke efterleves, da vi jo ikke er synske, og der kan opstå sygdom eller snestorm eller lign.

Ved fravigelse af ankomsttidspunkt, skal institutionen informeres herom senest dagen før kl. 16.00 

4. September 2014 - Majbrit Hvid Madsen, ARLA FOODS AMBA
Questions
Tilbudslisten
Mejeriprodutket

Spørgsmål til positionsnr. 30:

Hvilken fedt procent stilles der krav til på dette produkt? 

Spørgsmål til  positionsnr. 79:

Må der bydes med mindre vægt ( f.eks. udskæring) end 1/1 ost?