Økologiske Fødevarer

Open/public
Start date: 21-08-2014 - 00:00
End date: 05-09-2014 - 23:59
Om opgaven
Københavns Kommune skal have levering af økologiske fødevarer udbudt i september 2014. Leveringerne er til små institutioner i postnummerdistrikt 1000-1499 og 2100. 
Københavns Kommune påtænker umiddelbart efter udbuddet af første distrikt at udbyde de resterende små institutioner. Opdelingen af institutionerne er et forsøg på at opnå et bredere kendskab til markedet inden samtlige institutioner udbydes samt, at sikre en solid implementering i de enkelte distrikter.
Københavns Kommune planlægger at vurdere tilbuddene ud fra pris, sortimentsbredde og kvalitet.

Motivationen for, at Københavns Kommune går i et idé-udbud omkring Økologiske fødevarer er:
Inden Københavns Kommune udbyder opgaven, vil vi gerne have kommentarer og bemærkninger til udbudsmaterialet fra potentielle leverandører. Derudover ønsker Københavns kommune også at virksomheder får mulighed for at give gode input og forslag til problemstillinger, som Københavns Kommune ikke selv har tænkt over. 

Københavns Kommune afholder et leverandørmøde:
Inden Københavns Kommune udbyder opgaven vil der være mulighed for at deltage i et leverandørmøde den 01.09.2014 kl. 15:00-17:00 hvor materialet vil blive gennemgået og der kan stilles spørgsmål. 

Københavns Kommune har vedhæftet udbudsmateriale som leverandører bedes tage udgangspunkt i.
Københavns Kommune kan vælge at lade idéer og kommentarer fra idé-udbuddet indgå i udbuddet af levering af økologiske fødevarer, men er på ingen måde forpligtet hertil.

Københavns Kommune forventer at afslutte første fase af dette Idé-udbud 04/09-2014

Fokusområder:

Københavns Kommune har opsat en række fokusområder (ses i venstre side af skærmen) som vi især ønsker at leverandører har fokus på og indtaster spørgsmål og ideer til. Disse fokusområder er ikke udtømmende, og kan blive suppleret løbende hvis de viser sig nødvendigt. Ideer eller spørgsmål som ikke passer til opstillede fokusområder, bedes registreret under ”diverse”

•      Tilbudslisten
•      Årshjulet
•      Forsyningssikkerhed
•      Kontrakten
•      Kravspecifikationen