Høring vedr. udbud af værkstedsydelser

Open/public
Start date: 03-06-2021 - 12:00
End date: 14-06-2021 - 12:00

Rigspolitiet måtte i maj 2021 desværre annullere et igangværende udbud af værkstedsydelser, da det viste sig at det ikke er muligt at evaluere som forudsat. Det fremgik, at tilbudsgiver bl.a. skulle afgive timepriser baseret på normtider for service, som er angivet i Autotaks/Forsi. Disse normtider er, som ellers forudsat, ikke angivet i Autotaks/Forsi og det var derfor ikke muligt at angive en entydig timepris, som kunne lægges til grund for evalueringen. I relation til rabat var det angivet, at tilbudsgiver skulle angive en rabatsats på dæk, baseret på de priser, der fremgår i Autotaks/Forsi. Der findes, som ellers forudsat, ikke priser på dæk i Autotaks/Forsi, og det var således ikke muligt for tilbudsgiverne at angive en entydig rabatsats på dæk, som kunne lægges til grund for evalueringen.

Rigspolitet efterspørger derfor markedets input til løsninger.

Det er gratis at deltage i dialogen. Rigspolitiet er ikke forpligtet til at følge specifikke forslag og ideer. Dialogen vil ikke på nogen måde være bindende for Rigspolitiet i forhold til udarbejdelse af det endelige udbudsmateriale og kan ikke lægges til grund i fortolkningen af det endelige udbudsmateriale.


2. Juni 2021 - Anonymous
Questions
Spørgmsmål vedr. normtider

Kan det bekræftes, at alle relevante normtider i forbindelse med service og reparationer af køretøjer vil være beskrevet såfremt Rigspolitiet anvender følgende formulering i forbindelse med et kommende udbud?:

Normtid defineres som normtider, som de fremgår af Autotaks suppleret med køretøjsproducenters normtider for de ydelser, der ikke fremgår af Autotaks.

2. Juni 2021 - Anonymous
Questions
Spørgsmål vedr. dæk

Er følgende formulering anvendelig i forbindelse med udbud af værkstedsydelser?:

Tilbudsgiver skal tilbyde én rabatprocent på alle dæk.

Dæk defineres i denne forbindelse, som dækfabrikater, der af de relevante køretøjsproducenter har været monteret ved levering af køretøjerne ab fabrik i Danmark (OE) inden for de seneste 5 år. Ved relevante køretøjsproducenter forstås i denne forbindelse køretøjsmærker, der indgår i politiets flåde. Tilbudsgiver indestår for at dækmærkerne har været brugt som skitseret.

2. Juni 2021 - Anonymous
Questions
Spørgsmål vedr. priser på dæk

Kan markedet henvise til entydige for det professionelle marked og Rigspolitiet tilgængelige prislister, som rabatten kan beregnes ud fra? Kan markedet anvise en alternativ model, der sikrer politiet adgang til kvalitetsdæk til konkurrencedygtige priser, såfremt ovenstående ikke er muligt?

9. Juni 2021 - Anonymous
Questions
Forslag vedr. dækpriser

Dækpriser:

Rabatten angives som fast rabatprocent ud fra producentens til enhver tid gældende vejledende udsalgspris.

Minimumskrav:

Rigspolitiet angiver minimumskrav til dækkets egenskaber ud fra vejgreb klassificering jf. EU label. F.eks. Sommerdæk minimum A og vinterdæk B mærket.

Derudover et minimumskrav, hvor dækkets dimensioner, hastigheds- og loadindex skal matche køretøjsproducentens specifikationer.

Ovenstående vil sikre Rigspolitiet sammenlignelige priser foruden dækkets sikkerhedsmæssige kvalitet.