Ny udbuds- og indkøbspolitik Helsingør Kommune 2023

Open/public
Start date: 08-06-2023 - 14:00
End date: 25-08-2023 - 23:59

Helsingør Kommune lancerer en ny og mere bæredygtig udbuds- og indkøbspolitik

Den nuværende politik fra 2015 trænger til et løft, så den dels følger med tiden i forhold til klima og CSR og dels opererer med nogle mere tidsvarende procedurer for så vidt angår indkøb og byggeri.

Politiken tænkes også at indeholde målsætninger for udvalgte områder, således at der er fokus på udvikling og gennemsigtighed. Vi skal med andre ord kunne se, at de tiltag, vi laver, også rykker os i en bedre retning

Den nye udbuds- og indkøbspolitik vil nu sendes i høring over sommeren og med ønske om, at der indkommer forslag og bemærkninger, som administrationen og politikere herefter kan behandle i et kommende justeringsarbejde.

Der vil være frist for høringssvar mandag den 7. august 2023.

Spørgsmål og kommentarer indsendes via COMDIA.


Med venlig hilsen

Udbud- og indkøb, Helsingør Kommune 

6. August 2023 - Niels Frederik Dahl-Hansen, Helsingør Kommune
Idea
Høringssvar

ØE høringssvar vedlagt 

Attached documents
25. August 2023 - Niels Frederik Dahl-Hansen, Helsingør Kommune
Idea
Høringssvar ØE

Attached documents