Markedsdialog vedrørende dentale forbrugsartikler

Open/public
Start date: 11-07-2019 - 00:00
End date: 02-08-2019 - 23:59

Københavns Kommune forventer at udbyde rammeaftale vedrørende indkøb af dentale forbrugsartikler for tandlægeklinikker i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) og Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF).


I den forbindelse ønsker vi at invitere alle potentiale tilbudsgivere til markedsdialogsmøde den 02.august kl. 10.00-11.30 på Nyropsgade 7 i København V.


For at opnå indsigt i markedsforholdene, samt at høre kommentarer til det endelige udbudsmateriale ønsker Københavns Kommune at gennemføre en dialog med relevante markedsaktører.


Alle eventuelle interesserede skal sende mail til chefkonsulent Betina Bergmann Madsen betmad@kk.dk  for at få yderligere oplysninger om mødet og tilmelding.