Dialog vedr. service- og værkstedsydelser ifm. kommende udbud på køretøjer

Open/public
Start date: 03-05-2019 - 00:00
End date: 14-05-2019 - 23:59

Hej leverandører,


I det vi ønsker en mere effektiv markedsdialog, inviterer vi jer hermed til at deltage her på Comdia.


Markedsdialogen vedrører alle  kommende udbud på køretøjer, hvorfor vi ikke kan nævnte et specifikt antal køretøjer det vedrører.


For at opnå indsigt i markedsforholdene og dermed gøre det muligt at beslutte, hvordan løsningen udbydes mest hensigtsmæssigt, ønsker Rigspolitiet at gennemføre en online dialog med relevante markedsaktører.


Dialogen skal give inspiration til hvordan ydelserne udbydes mest hensigtsmæssigt samt give indsigt i kommercielle forhold. Rigspolitiet ønsker at stille krav, der opfylder Rigspolitiets behov bedst muligt, men samtidig på en måde, der ikke er unødvendigt fordyrende, eller som lægger utilsigtede hindringer i vejen for, at kunne afgive tilbud.


Rigspolitiet er ikke forpligtet til at følge specifikke forslag og ideer. Dialogen vil ikke på nogen måde være bindende for Rigspolitiet i forhold til udarbejdelse af det endelige udbudsmateriale og kan ikke lægges til grund i fortolkningen af det endelige udbudsmateriale. Dialogen vil være åben i perioden 03.05 2019 til og med den 14.05 2019.


Det er gratis at deltage i dialogen. Der kan løbende blive oploadet spørgsmål til kommentering og dialog. Det bemærkes, at man kan besvare spørgsmål / komme med input "Anonymt", hvilket betyder at det alene er Rigspolitiet der kan se hvem afsenderen er. De øvrigt deltagende kan derfor alene se svaret men ikke afsenderen.

2. Maj 2019 - Pelle Hestkjær, Rigspolitiet
Questions
Adgang til leverandørens reservedelskatalog samt tilhørende priser

Rigspolitiet har ift. udbud på køretøjer inkl. opbygning samt service- og værkstedsydel-ser til hensigt at forenkle evalueringsprocessen og den efterfølgende drift.

I den forbindelse har vi behov for I evalueringsfasen at have adgang til leverandørens komplette reservedelskatalog med tilhørende priser i en periode på forventeligt 4 uger. Ovenstående er for, at vi kan anmode om en samlet rabatsats på samtlige dele for det tilbudte køretøj.


a. Rabatsatser vil blive benyttet på prislisten og dermed indgå i prisevalueringen

b. Den pågældende rabatsats kommer til at gælde i det tilbudte køretøjs levetid i Politiet

c. Den angivne rabatsats skal gælde for hele landet på de af leverandøren tilbudte værksteder

d. Dæk vil blive prissat og behandlet særskilt, hvorfor de ikke indgår i dette


Ser leverandøren et problem i ovenstående?

2. Maj 2019 - Pelle Hestkjær, Rigspolitiet
Questions
Antal værksteder fordelt i landet

Rigspolitiet har ifm. udbud på køretøjer inkl. opbygning samt service- og værksteds-ydelser til hensigt, at kræve tilstedeværelse af mindst ét værksted i hver politikreds, for at sikre så begrænset nedetid som muligt.


Ser leverandøren et problem i ovenstående?