02.02 Computere og 50.40 Computere og IT-tilbehør

Open/public
Start date: 05-12-2017 - 00:00
End date: 05-01-2018 - 23:59

Indbydelse til teknisk dialog vedr. SKI-aftalerne 02.02 Computere og 50.40 Computere og IT-tilbehør

SKI har igangsat den tekniske dialog på de kommende udbud 02.02 Computere og 50.40 Computere og It-tilbehør, og inviterer alle potentielle leverandører og relevante markedsaktører til at deltage i dialogen. 

Den tekniske dialog gennemføres for at sikre, at de endelige aftaler afspejler markedets produkter, vilkår og mekanismer samt for at sikre, at aftalerne bliver så anvendelige som muligt for både offentlige brugere og for leverandører på aftalerne.

I denne fase ønsker SKIs kunder og SKI at gå i dialog med potentielle leverandører om udbudsdesign og udbudsmateriale mv. for at få leverandørernes input med i det fortsatte arbejde med udbudsmaterialet. Dialogen gennemføres på et tidspunkt, hvor SKI stadig har mulighed for at drøfte feedback med deltagerne i projektarbejdet og indarbejde det i udbuddet.

Der er udsendt en vejledende forhåndsmeddelse vedr. udbuddene via TED d. 28. november 2017.

Generelt om udbuddet 02.02 Computere

02.02 - Forventet udbudsdesign
Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud med en delaftale. Det vil være en flerleverandøraftale, hvor kunden kan foretage følgende tildeling:

  1. Direkte tildeling hos primær leverandør 
  2. Miniudbud blandt den primære leverandør og to sekundære leverandører 

Aftalen tildeles i henhold til tildelingskriteriet "Bedste forhold mellen Pris og Kvalitet" med underkriterierne Pris og Sortimentsbredde.

For så vidt angår miniudbud vil der forventeligt være følgende tre triggere som giver kunden mulighed for at anvende miniudbud:

  1. Skærpede krav (min. 25 af samme type) 
  2. Volumen (min. 100 af samme type)
  3. Anskaffelse som del af IT-projekt

Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse er d. 22. januar 2018

02.02 - Sortimentet
Sortimentet på aftalen vil, i lighed med den nuværende aftale, være forholdsvist bredt inden for områderne bærbare- og stationære computere, all-in-one, håndholdte og tynde klienter. Derudover vil der være tilbehør i form af skærme, docks, tastatur og mus mv. Aftalen indeholder ligeledes tilknyttede ydelser.

Generelt om udbuddet 50.40 Computere og IT-tilbehør

50.40 - Forventet udbudsdesign

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud med to delaftale. Delaftale 1 - Computere og IT-tilbehør og Delaftale 2 - Dataforbrugsstoffer (Indgår ikke i denne tekniske dialog)

Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse er d. 16. april 2018  

50.40 - Sortimentet

Sortimentet på aftalen vil, i lighed med den nuværende aftale, være forholdsvist smalt inden for områderne bærbare- og stationære computere. Derudover vil der være tilbehør i form af skærme, docks, tastatur og mus mv. Aftalen indeholder ligeledes tilknyttede ydelser. Delaftale 2 vil indeholde dataforbrugsstoffer i form af toner og blæk mv.

Teknisk dialog

Dialogen påbegyndes d. 5. december 2017 og løber frem til og med d. 5. januar 2018.  

Sådan får du adgang til dialogen

Er du interesseret i at deltage i den tekniske dialog, så skal du oprette dig som bruger på www.comdia.com.

Fremgangsmåde

For så vidt angår nedenstående spørgsmål kan de besvares direkte på siden. 

Dette er dog ikke muligt i forhold til dokumenterne tilbudsliste og kravspecifikation, og de kommenteres på følgende måde:

Tilbudsliste

Tilbudslisten downloades, men kommenteres ved at fremsende et selvstændigt Word-dokument, hvor der i forbindelse med kommentarer afgives en præcis henvisning til eksempelvis fane, kolonne, række og evt. varebeskrivelse. Her kan kommenteres på indholdet af tilbudslisten.

Kravspecifikation

Download kravspecifikationerne. Kravspecifikationen kommenteres ved at slå "Registrer ændringer" til i dokumentet og derefter anvende kommentar funktionen.

Det er væsentligt, at man fremhæver væsentlige costdrivere vedr. enten kravspecifikationen eller tilbudslisten, men at man i denne forbindelse fremhæver konsekvensen og kommer med konkrete ændringsforslag.

OBS! 50.40 Kravspecifikation er opdateret til ver. 1.1. Ændringer i forhold til CPU PassMark minimum og Grafik PassMark minimum.

Dokumentet med kommentarer til tilbudslisten og den kommenterede kravspecifikation skal sendes til udbudskonsulent Anders Münter på mail: am@ski.dk og være SKI i hænde senest d. 5. januar 2018. 

Øvrige opmærksomhedspunkter

Du skal være opmærksom på, at du ved deltagelse i den tekniske dialog accepterer, at SKI kan anvende alle indkomne oplysninger i SKI’s udbudsdesign og udbudsmateriale. SKI er dog ikke forpligtiget til følge eventuelle kommantarer, forslag til ændringer mm, men forpligtes alene til at vurdere hensigtsmæssigheden af de indkomne input og kommentarer.

Svar, der afgives af SKI i forbindelse med den tekniske dialog, er ikke juridisk bindende, men skal anses som vejledende svar. 

Det skal understreges at det materiale som ligger klar kun er i kladdeform og vil derfor sandsynligvis ikke svare 100% til det endelige udbudsmateriale.

4. December 2017 - Anders Münter, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
02.02 Computere
Netværkskabler

Punkt 7.15: Er det udelukkende standardkabler, hvor der kan sættes krav om, at kabel og kontakt har samme farve? 

4. December 2017 - Anders Münter, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
50.40 Computere og IT-tilbehør
CPU

Punkt 6.12: Bør computere ad undergruppen "Skole" undtages kravet om vPro?

4. December 2017 - Anders Münter, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
50.40 Computere og IT-tilbehør
Bærbare computere - Ultra

Punkt 6.15.2.3: Kan der stilles krav om, at Ultra leveres med 1 GB dedikeret grafikkort?

4. December 2017 - Anders Münter, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
50.40 Computere og IT-tilbehør
Stationære computere

Punkt 6.16: Hvilken effekt vil det have på prisen, hvis der eksplicit stilles krav om, at stationære computere skal leveres uden mus og tastatur?

4. December 2017 - Anders Münter, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
50.40 Computere og IT-tilbehør
Leveringsfrister

Leveringsfrister: Kan der arbejdes med to typer af leveringsfrister for så vist angår levering af computere?

Computere pålagt image =35 dage

Computere uden pålagt image = 21 dage

4. December 2017 - Anders Münter, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Fælles
Tastaturer

Punkt 4.3: Kan der sættes krav om dansk tastatur-layout?

4. December 2017 - Anders Münter, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Fælles
Bufferlager

Kan der arbejdes med, at leverandørerne opretholder et bufferlager af de mest sælgende computermodeller? Hvordan kan de i givet fald reguleres, således at leverandørerne kan minimere deres risiko?

4. December 2017 - Anders Münter, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Fælles
Prisregulering

Vurderes prisregulering i forhold til dollarkursen stadig at være den mest anvendelige?

7. December 2017 - Anders Münter, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
50.40 Computere og IT-tilbehør
CPU PassMark - og Grafik PassMark minimum

 Er kravene til PassMark på CPU og Grafik markedskonforme?

11. December 2017 - Anonymous
Questions
50.40 Computere og IT-tilbehør
Krav 6.12

 1. Der stilles krav om at CPU'en leveres i senest tilgængelige version.
- Det antages at det er producents senest tilgængelige version? Producenterne har ikke nødvendigvis den/de seneste versioner af CPU'erne tilgængelig. Holdes dette op imod Benchmark krav, så vurderer jeg at kravet er unødvendigt.

2. Der stilles krav om CPU'erne er kompatible med kundens eksisterende vPro miljø.
- Benchmark kravene for visse modeller er forholdsvis lave. Hvis vi skal tilbyde CPU'er der er vPro kompatible, vil det blive dyrt for kunderne. Stil istedet krav til vPro i undergrupperne, således at vi kan byde med den mest kostoptimerede løsning for jer. 

11. December 2017 - Anders Bækgaard Pedersen, DELL A/S
Questions
50.40 Computere og IT-tilbehør
Bærbar 9 - Grafikkort krav

Der er krav om 1GB dedikeret grafikkort på en 11,6-13,3" bærbar er ikke muligt at opfylde. 

Det betyder formentligt ikke det store for kunderne at fjerne bærbare 9 fra sortimentet, da de fleste med grafikkort krav, vælger en 14 eller 15" bærbar. 

11. December 2017 - Anders Bækgaard Pedersen, DELL A/S
Idea
50.40 Computere og IT-tilbehør
Antal bærbare

Det er enormt tidskrævende for kontraktholdere at holde styre på mange forskellige konfigurationer / maskiner / grupper / undergrupper.

Kunne det være en idé at tage udgangspunkt i enkelte modeller, og så lave optioner i mellemgruppe/undergruppe.
Der er 35 forskellige bærbare computere i aftalen nu. Mange af disse er ens modeller med forskellige konfigurationer. 
Med så mange forskellige modeller der skal vedligeholdes gør det processen for modeludskiftning enormt besværlig. 

Kunne man i stedet have 4 bærbare computere der repræsenterer de forskellige skærmstørrelser med opgraderinger på SSD/HDD, CPU, Grafik, skærmopløsning, touch/nontouch osv. 

Man ville også sikrestille en overskuelig tilbudsafgivning og tjek om overholdese af MK. 

12. December 2017 - Anders Bækgaard Pedersen, DELL A/S
Idea
50.40 Computere og IT-tilbehør
Vægt visse bærbare

Ville det være en idé at ændre vægtkravet på visse 11,6-13,3" computere?

Et vægtkrav på 1,65kg vil åbne for et bredere sortiment, der passer til brugsscenarierne.

Disse bærbare så jeg gerne blev øget i vægt:
Bærbar 1, Bærbar 13, Bærbar 34 (specielt denne). 

15. December 2017 - Anders Bækgaard Pedersen, DELL A/S
Questions
50.40 Computere og IT-tilbehør
Opgraderinger

Kan SKI belyse, hvilke computere og modeller der kan opfylde opgraderingskravene for Avancerede bærbare. Specielt 11,6 - 13,3" ?

Så vidt vides, er der ingen på markedet der kan opfylde disse krav.

Opgraderingerne kunne indikere at SKI ønsker deciderede Workstations, men holdes dette op imod vægt kravene, bliver det ikke nemt at opfylde.
Desuden har jeg ikke kendskab til 11,6-13,3" Workstations på markedet.

4. Januar 2018 - Anonymous
Idea
50.40 Computere og IT-tilbehør
Nyeste version formulering

Der henvises adskillige steder i kravspecifikationen til nyeste version. Eksempelvis ved 6.3 Grafik ... via DisplayPort-teknologi (nyeste version) samt 6.12 .. Det er et krav at CPU leveres i seneste tilgængelige version. 

Det er uhensigtsmæssigt at stille "seneste version" som et krav. Denne formulering gav i øvrigt også udfordring ved udbud af SKI 50.43, hvor seneste version ikke nødvendigvis altid er tilgængelig hos producenterne af professionelt udstyr, idet deres maskiner generelt er bygget med gennemtestet hardware. Som eksempel kan det nævnes at den seneste DisplayPort hedder 1.4, men på meget få produkter er denne version tilgængelig og i øvrigt også overflødig til det arbejdsmiljø, som det må forventes at SKI 50.40 maskiner skal anvendes i. 

Det foreslås derfor at formuleringen af denne type af krav genvurderes. Et forslag kunne være blot at angive, hvilke porte kunder/SKI er interesseret i, idet producenterne har interesse i at bestykke deres udstyr med den seneste teknologi, som de samtidigt kan yde den mest stabile performance under.  

4. Januar 2018 - Anonymous
Questions
50.40 Computere og IT-tilbehør
Krav 6.12 en og samme CPU-producent

Der henvises til "Det er et Krav, at alle CPU'er er fra samme producent".

Endvidere er formuleringen omkring "vPro" brand-specifik og noget som kun Intel kan tilbyde. Det foreslås i første omgang at formulere dette således at det er i henhold til udbudsreglerne ved at tilføje "... eller lignende". 

Ved at begrænse udbuddet i hele aftaleperioden til blot én processorproducent er man ikke i stand til at tilpasse sortimentet i henhold til den teknologiske udvikling, hvis dette skulle blive aktuelt og relevant for kunderne på aftalen.  

Som eksempel kan det nævnes at Microsoft har annonceret et Windows 10 version, der fuldt ud virker på ARM-processorer og nogle af de større PC-producenter har meldt ud at det er en produktkategori de er interesseret i. Dermed ikke sagt at ARM-processor-platforme kan erstatte nuværende miljøer med henblik på den fornødne ydelse, men ved at afskrive muligheden for producenter/forhandlere at tilbyde dette, så begrænser man kunderne for hvem dette måtte blive relevant fra at vælge. 

En ARM-platform kan påtænkes at være relevant for især entry-modeller til skoler og lignende.

Er dette noget SKI vil kigge nærmere på ved at fjerne kravet om én CPU-producent fra 6.12? 

5. Januar 2018 - Anonymous
Questions
02.02 Computere
G3D mark og indikeret grafikkort

Generelt er G3D mark for høj i forhold til det integrerede grafik kort.

Tilbudsgiver anbefaler at i enten nedsætter scoren, eller vælger et dedikerede grafikkort i stedet. 

5. Januar 2018 - Anonymous
Idea
02.02 Computere
02.02. Notebooks

 

Tilbudsgiver anbefaler at i fjerner IPS for low-end bærbar. Der er ikke sammenhæng mellem low-cost og tilbudsgiverne samtidig skal tilbyde IPS, da det vil tvinge samtlige tilbudsgivere op i en højere cost.

5. Januar 2018 - Anonymous
Idea
02.02 Computere
Desktops generelt

 

Desktops:

Vi anbefaler at i fjerner kravet om mikro chassis med dedikerede grafik kort. Da dette kan ikke lade sig gøre.

vi anbefaler at i laver vægten til et spænd i stedet. På 4-6 kg. Det kan ikke lade sig gøre at have et fully loaded product og samtidig have et krav om at den ikke må veje noget. Så skal der i stedet ønskes en Micro FF.

Vi går ud fra at i mener PCIe og ikke PCI slots. PCI slots er gammel technologi og på vej ud af markedet igen

5. Januar 2018 - Anonymous
Idea
02.02 Computere
02.02 Gamer1

 

Vil ordregiver overveje a ændre Harddrive til 1TB HDD?

5. Januar 2018 - Anonymous
Questions
02.02 Computere
Udskiftelig strømforsyning i Gamer computer

Et modulært system, som det ville være når man stiller krav om udskiftelig strømforsyning, vil være en ikke ubetydelig cost-driver for denne kategori og efter min mening ikke i kundernes interesse. 

Det anbefales at kravet om opgradering af strømforsyning slettes, for at holde prispunkterne lavere samtidigt med at man kan forvente den rigtige ydelse og opgraderingsmulighed med udgangspunkt i de andre mindstekrav. 

5. Januar 2018 - Anonymous
Questions
02.02 Computere
6.3 Gamer

Kan SKI belyse mere omkring valg af MicroATX-kabinet(Mini-tower) da dette vil begrænse valg af maskine og derved drive prisen op grundet udelukkelse af andre formfaktore af bundkort/kabinet størrelser.

Det vil ses som en forringelse af sortiment hvis dette krav opretholdes, grundet udviklingen indenfor denne platform af maskiner ændre formfaktor/størrelse. Derfor vil udvælgelse af en enkel formfaktor være ulogisk.