02.02 Computere og 50.40 Computere og IT-tilbehør

Open/public
Start date: 05-12-2017 - 00:00
End date: 05-01-2018 - 23:59

Indbydelse til teknisk dialog vedr. SKI-aftalerne 02.02 Computere og 50.40 Computere og IT-tilbehør

SKI har igangsat den tekniske dialog på de kommende udbud 02.02 Computere og 50.40 Computere og It-tilbehør, og inviterer alle potentielle leverandører og relevante markedsaktører til at deltage i dialogen. 

Den tekniske dialog gennemføres for at sikre, at de endelige aftaler afspejler markedets produkter, vilkår og mekanismer samt for at sikre, at aftalerne bliver så anvendelige som muligt for både offentlige brugere og for leverandører på aftalerne.

I denne fase ønsker SKIs kunder og SKI at gå i dialog med potentielle leverandører om udbudsdesign og udbudsmateriale mv. for at få leverandørernes input med i det fortsatte arbejde med udbudsmaterialet. Dialogen gennemføres på et tidspunkt, hvor SKI stadig har mulighed for at drøfte feedback med deltagerne i projektarbejdet og indarbejde det i udbuddet.

Der er udsendt en vejledende forhåndsmeddelse vedr. udbuddene via TED d. 28. november 2017.

Generelt om udbuddet 02.02 Computere

02.02 - Forventet udbudsdesign
Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud med en delaftale. Det vil være en flerleverandøraftale, hvor kunden kan foretage følgende tildeling:

  1. Direkte tildeling hos primær leverandør 
  2. Miniudbud blandt den primære leverandør og to sekundære leverandører 

Aftalen tildeles i henhold til tildelingskriteriet "Bedste forhold mellen Pris og Kvalitet" med underkriterierne Pris og Sortimentsbredde.

For så vidt angår miniudbud vil der forventeligt være følgende tre triggere som giver kunden mulighed for at anvende miniudbud:

  1. Skærpede krav (min. 25 af samme type) 
  2. Volumen (min. 100 af samme type)
  3. Anskaffelse som del af IT-projekt

Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse er d. 22. januar 2018

02.02 - Sortimentet
Sortimentet på aftalen vil, i lighed med den nuværende aftale, være forholdsvist bredt inden for områderne bærbare- og stationære computere, all-in-one, håndholdte og tynde klienter. Derudover vil der være tilbehør i form af skærme, docks, tastatur og mus mv. Aftalen indeholder ligeledes tilknyttede ydelser.

Generelt om udbuddet 50.40 Computere og IT-tilbehør

50.40 - Forventet udbudsdesign

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud med to delaftale. Delaftale 1 - Computere og IT-tilbehør og Delaftale 2 - Dataforbrugsstoffer (Indgår ikke i denne tekniske dialog)

Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse er d. 16. april 2018  

50.40 - Sortimentet

Sortimentet på aftalen vil, i lighed med den nuværende aftale, være forholdsvist smalt inden for områderne bærbare- og stationære computere. Derudover vil der være tilbehør i form af skærme, docks, tastatur og mus mv. Aftalen indeholder ligeledes tilknyttede ydelser. Delaftale 2 vil indeholde dataforbrugsstoffer i form af toner og blæk mv.

Teknisk dialog

Dialogen påbegyndes d. 5. december 2017 og løber frem til og med d. 5. januar 2018.  

Sådan får du adgang til dialogen

Er du interesseret i at deltage i den tekniske dialog, så skal du oprette dig som bruger på www.comdia.com.

Fremgangsmåde

For så vidt angår nedenstående spørgsmål kan de besvares direkte på siden. 

Dette er dog ikke muligt i forhold til dokumenterne tilbudsliste og kravspecifikation, og de kommenteres på følgende måde:

Tilbudsliste

Tilbudslisten downloades, men kommenteres ved at fremsende et selvstændigt Word-dokument, hvor der i forbindelse med kommentarer afgives en præcis henvisning til eksempelvis fane, kolonne, række og evt. varebeskrivelse. Her kan kommenteres på indholdet af tilbudslisten.

Kravspecifikation

Download kravspecifikationerne. Kravspecifikationen kommenteres ved at slå "Registrer ændringer" til i dokumentet og derefter anvende kommentar funktionen.

Det er væsentligt, at man fremhæver væsentlige costdrivere vedr. enten kravspecifikationen eller tilbudslisten, men at man i denne forbindelse fremhæver konsekvensen og kommer med konkrete ændringsforslag.

OBS! 50.40 Kravspecifikation er opdateret til ver. 1.1. Ændringer i forhold til CPU PassMark minimum og Grafik PassMark minimum.

Dokumentet med kommentarer til tilbudslisten og den kommenterede kravspecifikation skal sendes til udbudskonsulent Anders Münter på mail: am@ski.dk og være SKI i hænde senest d. 5. januar 2018. 

Øvrige opmærksomhedspunkter

Du skal være opmærksom på, at du ved deltagelse i den tekniske dialog accepterer, at SKI kan anvende alle indkomne oplysninger i SKI’s udbudsdesign og udbudsmateriale. SKI er dog ikke forpligtiget til følge eventuelle kommantarer, forslag til ændringer mm, men forpligtes alene til at vurdere hensigtsmæssigheden af de indkomne input og kommentarer.

Svar, der afgives af SKI i forbindelse med den tekniske dialog, er ikke juridisk bindende, men skal anses som vejledende svar. 

Det skal understreges at det materiale som ligger klar kun er i kladdeform og vil derfor sandsynligvis ikke svare 100% til det endelige udbudsmateriale.