Tømningsordning - Envafors

Open/public
Start date: 02-06-2023 - 10:00
End date: 16-06-2023 - 12:00

Udbuddet vedrører planlægning og tømning af bundfældningstanke, der er omfattet af Næstved og Slagelse Kommunes regulativ for tømning af bundfældningstanke, samt transport og bortskaffelse af det septiske slam jf. bilag 4 til samtlige af selskabets enheder og institutioner medmindre andet fremgår af kontraktens pkt. 4.1.


Desuden omfatter ydelserne indmelding af / tilbagemelding på/kvittering af gennemførte tømninger, fejlregistreringer samt lokalisering og tilstand af tankanlæggene til Selskabet.


Vi ønsker i denne markedsdialog at undersøge markedet og få svar på de spørgsmål vi har.

Derudover skal det bemærkes, at udbudsmaterialet ikke er færdiggjort og bilag først vil blive vedhæftet til selve offentliggørelse af udbuddet.