Mobile digitale løsninger på socialområdet - markedsdialog 2016

Open/public
Start date: 11-07-2016 - 00:00
End date: 01-12-2016 - 23:59

Socialforvaltningen i Københavns Kommune vurderer, at mobile digitale løsninger udgør et stort uudnyttet potentiale for at hjælpe borgerne bedre og samtidig udnytte kommunens ressourcer smartere, end vi gør i dag.

Vi har derfor iværksat et projekt, som over 18 måneder skal udvikle innovative digitale mobile løsninger og fjerne barrierer for indkøb og implementering på socialområdet. Som afslutning på projektet forventer kommunen at indkøbe og implementere en række løsninger i stor skala på tværs af kommunens Socialforvaltning (se mere om processen i annonceringen til venstre).

Socialforvaltningen i Københavns Kommune ønsker derfor at gennemføre en markedsdialog med leverandører i september-oktober 2016 som forberedelse til udvikling og indkøb.

Med markedsdialogen ønsker kommunen at blive klogere på:

  • hvilke løsninger og teknologi, der allerede eksisterer i markedet

  • hvordan nye løsninger, som bedre rammer borgernes og kommunens behov, kan udvikles

  • hvilke teknologiske, juridiske og administrative rammer, der er nødvendige for en systematisk implementering i stor skala

Markedsdialogen er en åben og ligeværdig dialog indenfor følgende rammer:

Københavns kommunes Socialforvaltning søger digitale løsninger, der kan fungere på mobile devices, og som støtter borgerne til et bedre liv som del af den indsats og faglighed, vi tilbyder i dag på to områder:

  1. Selvhjulpenhed og selvstændighed med digitale løsninger, der kan understøtte borgere i hverdagen på områder, som de i dag modtager personlig støtte til, såsom bedre struktur og ro i hverdagen, påmindelser om aftaler, håndtering af økonomi og støtte til almindelige hverdagsopgaver.
  1. Kommunikation og inddragelse af borgere i sagsbehandling og netværk via sikre og smarte kommunikationsløsninger med nye brugerflader, der matcher borgernes ønsker og behov og udnytter de teknologiske muligheder bedre end de gængse platforme (mails, sms, telefon) gør i dag. 

For begge områder gælder, at der i dag ikke eksisterer mobile digitale løsninger, der både løser udfordringerne og er skræddersyet til det sociale område – og til de kommunale behov og servicemodeller.

Københavns Kommune ønsker derfor både at med-udvikle nye innovative løsninger og at afklare, hvordan mobile digitale løsninger kan indkøbes og implementeres i praksis. 

Der er behov for markedsdialog om begge dele.

Markedsdialogen finder sted i København over to dage – hhv. den 15/9 og 3/10.

Deadline for tilmelding: 1. september 2016.

Hvem kan deltage i markedsdialogen?

Du kan deltage, hvis du ser din virksomhed som potentiel leverandør inden for rammerne for markedsdialogen (se mere under annonceringen). Vi er konkret på udkig efter leverandører med input til:

  • Nye forretnings- og servicemodeller omkring brugen af mobile løsninger til borgerne

  • Konkrete match mellem brugerbehov og funktionaliteter/design

Udfyld tilmeldingsskemaet og send det til Velfaerdsteknologi@sof.kk.dk med emnefeltet: ”tilmelding til markedsdialog”

Du kan få svar på dine spørgsmål og mere viden om processen i den fulde annoncering til venstre. 
Har du ideer til hvordan vi skal forholde os til dette områder eller Apps som du ønsker at informere os om, så opret dem her på platformen.

Har du spørgsmål til hvordan du opretter dine Apps og sender dem til os via Comdia. så kontakt support på support@comdia.com