Høring vedrørende udbud af arbejdsbeklædning

Open/public
Start date: 17-09-2019 - 00:00
End date: 29-09-2019 - 23:59

SDU er i gang med at forberede udbud af arbejdsbeklædning. I den forbindelse vil SDU gerne have kommentarer fra virksomhederne inden udbuddet bliver annonceret.


SDU opfordrer hermed interesserede virksomheder til at gennemse materialet , og komme med bemærkninger hertil.


Såfremt virksomheden har ændringsforslag, opfordrer SDU til at dette begrundes. Det er op til SDU at beslutte, om eventuelle ændringsforslag fra virksomhederne kan accepteres.