Høring vedrørende udbud af arbejdsbeklædning

Open/public
Start date: 17-09-2019 - 00:00
End date: 29-09-2019 - 23:59

SDU er i gang med at forberede udbud af arbejdsbeklædning. I den forbindelse vil SDU gerne have kommentarer fra virksomhederne inden udbuddet bliver annonceret.


SDU opfordrer hermed interesserede virksomheder til at gennemse materialet , og komme med bemærkninger hertil.


Såfremt virksomheden har ændringsforslag, opfordrer SDU til at dette begrundes. Det er op til SDU at beslutte, om eventuelle ændringsforslag fra virksomhederne kan accepteres.

17. September 2019 -
Questions
Kravspecifikation
Kravspecifikation til arbejdsbeklædning

SDU vil gerne have at leverandøren forholder sig generelt til kravspecifikationen, og giver input til evt. urealistiske krav.


Er der kommentarer, eller spørgsmål til vedhæftede kravspecifikationen?

17. September 2019 -
Questions
Tilbudsliste
Tilbudsliste til arbejdsbeklædning

Krav til produkterne


SDU er klar over at de beskrevne krav er meget specifikke, SDU hører meget gerne fra leverandørerne, hvordan vi sikrer at flere kan byde ind.


Vil det være en løsning at accepterer en afvigelse på f.eks. 5-10%?


Er der yderligere kommentarer eller spørgsmål til vedhæftede tilbudsliste?

17. September 2019 -
Questions
Kravspecifikation vedr. webshop
Webshop

SDU har stillet et mindstekrav jf. kravspecifikation pkt. 3.1.2 til webshoppen.


Kan alle leverandører leve op til krav om at stille en webshop til rådighed, der kan styre brug af point fra den enkelte bruger/medarbejder, samt give adgang til de varer i kataloget for de forskellige arbejdsgrupper?


17. September 2019 -
Questions
Kravspecifikation til skaffevarer
Skaffevarer

SDU har på side 4 i kravspecifikation skrevet følgende:


Definition af begrebet skaffevare:

Skaffevare: XS, 4XL, 5XL


Hvor lang leveringstid er der sædvanligvis på skaffevarer?