Udbud af repræsentationsydelser og blomster

Open/public
Start date: 03-02-2017 - 00:00
End date: 11-04-2017 - 23:59

Leverandører opfordres til at deltage i dialog om mulige krav, specielt til miljø. Der kan dog blive tilføjet andre spørgsmål til ide-udbuddet. Dertil vil udbudsmateriale også blive tilgængeligt til høring.

Københavns Kommune ønsker at indgår samarbejde med leverandører, som arbejder for at reducere deres miljøbelastning i dagligdagen.  I kontraktperioden vil vi derfor have en løbende dialog med jer om hvorledes I gør dette. Det kan være en dialog om hvorledes I sparer på energien, reducerer miljøbelastningen ved transport, øget genbrug m.v.

3. Februar 2017 -
Questions
Spørgsmål / Svar
Miljø

Hvilke gaver bør Københavns Kommune give som repræsentationsgaver? Hvordan kan disse gaver signalere at vi er en ansvarlig kommune med en høj miljøprofil? Kunne det eventuelt være miljømærkede produkter?

 

3. Februar 2017 -
Questions
Spørgsmål / Svar
Miljø

Hvorledes er markedet for økologisk dyrkede blomster og hvad er en eventuel merpris?

3. Februar 2017 -
Questions
Spørgsmål / Svar
Miljø

Hvorledes er markedet for økologisk vin, økologisk øl og økologisk chokolade? Og hvad er en eventuel merpris?

3. Februar 2017 -
Questions
Spørgsmål / Svar
Miljø

Er det realistisk at efterspørge blomsterbuketter produceret af blomster i sæson, for ikke at blomsterne skal transporteres fra andre verdensdele?

3. Februar 2017 -
Questions
Spørgsmål / Svar
Miljø

Hvilke krav bør vi sætte for at sikre en miljøvenlig levering af repræsentationsydelse? Kan blomsterbuketter f.eks. leveres med cykelbud inden for Københavns Kommune?

3. Februar 2017 -
Questions
Spørgsmål / Svar
Miljø

Hvilke krav bør vi sætte for at sikre en miljøvenlig emballering? Kan vin- og chokoladekartoner produceres af 100% genbrugspap som evt. er FSC mærket? Findes der folie og farvet papir til blomsterbuketter, som er produceret af 100% genbrugsmaterialer?

3. Februar 2017 -
Questions
Spørgsmål / Svar
Miljø

Hvorledes sikrer Københavns Kommune at ovenstående produkter er produceret under rimelige arbejdsforhold?

7. Februar 2017 -
Questions
Spørgsmål / Svar
Generelt

Er det en god idé at efterspørge blomsterbuketter produceret af blomster i sæson / årstidens blomster?

7. Februar 2017 -
Questions
Spørgsmål / Svar
Generelt

Bør vi efterspørge en brugsvejledning til buketterne for at sikre lang holdbarhed og/eller små gødningsposer?

7. Februar 2017 -
Questions
Spørgsmål / Svar
Miljø

 Hvilke krav bør vi sætte for at sikre en miljøvenlig levering af repræsentationsydelse?

7. Februar 2017 -
Questions
Spørgsmål / Svar
Miljø

 Er der nogen væsentlig kvalitetsforskel mellem ovenstående produkter i en konventionel og økologisk udgave? Specielt relevant på vin og øl.

16. Februar 2017 -
Questions
Spørgsmål / Svar
Samsætning af delaftaler

Kontrakten kommer til at omfatte vin, mousserende vin, øl, gourmetkaffe, luksuste, blomsterbuketter og chokolade. Hvordan sammensættes disse bedst i en kontrakt, da det er varer på forskellige markeder? (med henblik på opdeling i delaftaler).

16. Februar 2017 -
Questions
Spørgsmål / Svar
Kravspecifikation

Hvordan defineres gourmetkaffe- og te? Hvad adskiller gourmetkaffe- og te fra konventionelt? Samme gør sig gældende for chokolade.

6. Marts 2017 -
Questions
Spørgsmål / Svar
Kravspecifikation

Københavns Kommune påtænker at stille krav om at ALLE vare, som bydes ind med på rammeaftalen, skal være økologisk. Dette gælder således vin, øl, chokolade, kaffe og te. Blomster er undtaget.

Delaftalerne på varer, undtaget blomster, vil formentlig blive udarbejdet som et sortimentsudbud, hvor der fastlægges et minimumssortiment, samt et øvrigt sortiment som vil blive vægtet positivt ift. størrelse. Således vil bredden af sortimentet blive vægtet positivt. Det øvrige sortiment skal også være økologisk.

Formålet med dette er, at Københavns Kommune har et krav om 90 % økologi på fødevarer, samt at udbrede sortiment af økologiske varer inde for denne kategori.  

Er markedet positivt indstillet på kravet? 

28. Marts 2017 -
Questions
Høring
Høring af teknisk specifikation

Vedhæftet er den tekniske specifikation til udbud af repræsentationsydelser.

Det opfordres, at leverandører kigger denne nøje igennem mhp. at få afklaret eventuelle unøjagtigheder og uhensigtsmæssige krav. Ydermere ønskes der respons på de fastsatte priser og intervaller, om disse er realistiske.

Ydermere ønskes der svar på, om egnethedskrav til leverandører om en ansvarsforsikringssum på 2.000.000 kr., samt positiv (0 eller større) egenkapital, er passende krav for ikke at udelukke små og mellemstore virksomheder på forhånd. Disse egnethedskrav forventes at være de eneste, som stilles i udbuddet.

Svar bedes skrives i denne tråd, og forbliver anonyme. 

28. Marts 2017 -
Questions
Høring
Tilbudsliste

Vedhæftet er den forventede tilbudsliste.

Se spørgsmål om høring af teknisk specifikation.