Høring af udbudsmateriale på køb og levering af arbejdsbeklædning

Consultation
Start date: 20-01-2023 - 13:00
End date: 03-02-2023 - 15:00
Novafos gennemfør en høring over dele af udbudsmaterialet for kommende udbud af køb og levering af arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj 

Udbuddet er nærmere beskrevet i dokumentet "udkast_udbudsbetingelser"

Novafos ønsker med høringen at invitere til, at markedet i almindelighed og mulige ansøgere/tilbudsgivere i særdeleshed kommer med input til det foreløbige materiale.

Høringsmaterialet består af følgende dokumenter:

  • Udkast til udbudsbetingelser
  • Udkast til Kontrakt
  • Udkast til tilbudsliste
  • Udkast til kravspecifikation

Det skal generelt bemærkes at der er tale om udkast og at dokumenterne derfor kan fremstå med visse mangler, som der stadig arbejdes med. Det skal dog ikke afholde nogen fra at kommentere og påpege mangler/uhensigtsmæssigheder mv.

Alle dokumenter er uploadet som Word-filer (bortset fra tilbudsliste, som er i Excel), og man er derfor velkommen til at skrive sine input/kommentarer direkte i dokumenterne. Det er selvfølgelig også muligt at skrive bemærkninger og input i et selvstændigt dokument.