Innovative løsninger til en dele-ordning for kommunens køretøjer

Open/public
Start date: 13-09-2013 - 00:00
End date: 07-10-2013 - 23:59
Som grøn transportkommune med fokus på effektivisering overvejer Ballerup Kommune, hvordan kommunens behov for intern, arbejdsrelateret medarbejdertransport fremover kan dækkes af en dele-løsning, der reducerer både til kommunens omkostninger til intern, opgaverelateret medarbejdertransport og til CO2-udledningen fra køretøjer, der anvendes til dette formål. 

Ballerup Kommune ønsker som forberedelse til et eventuelt udbud en dialog med markedet og potentielle leverandører af transportløsninger inden for flådestyring, delebilordninger m.v. 

Hvis din virksomhed har forslag eller gode idéer til, hvordan fremtidens løsning for intern, opgaverelateret medarbejdertransport i Ballerup Kommune kan organiseres og styres, vil vi gerne invitere dig til at deltage i dialogen med idéer, forslag og kommentarer. 

Dialogen på sitet er åben frem til og med 7.oktober 2013.  

Om dialogprocessen
Formålet med dialogen er at afstemme kommunens behov og ambitionsniveau med de løsninger, som markedet kan levere. 
 
Ballerup Kommune er meget interesseret i dialogen med markedets aktører, og opfordrer alle med relevante forslag og kommentarer til at deltage. Ballerup kommune er dog ikke forpligtet til at følge de forslag og kommentarer, som fremkommer gennem dialogen. 

Dialogen på platformen offentlig-privat dialog følges op med et leverandørmøde onsdag den 9. oktober, hvor interesserede leverandører inviteres til at deltage. 
 
På mødet har de enkelte leverandører mulighed for i fortrolighed at fremlægge detaljerne i virksomhedens løsningsforslag og komme med idéer og forslag til, hvorledes løsningen eventuelt skal udbydes. 

Tilmelding til mødet kan ske hos Mette Moes Nørgaard, Ballerup Kommune, på e-mail mmno@balk.dk eller telefon 4477 3202

Af ressourcemæssige årsager forbeholder Ballerup Kommune sig ret til at begrænse antallet af deltagere i leverandørmødet. Efter modtagelsen af anmodningerne om deltagelse vil Ballerup Kommune udvælge de virksomheder, som vurderes at ville give den mest relevante og bredeste indsigt i de løsninger, markedet kan levere. 

Hvis dialogen med markedet resulterer i et udbud, vil referat af dialogen på portalen www.offentligprivatdialog.dk samt spørgerammen der anvendes på leverandørmødet, blive vedlagt det endelige udbudsmateriale, således at alle interesserede leverandører kan se, hvad der er blevet talt om, og har mulighed for at byde på opgaven ud fra samme forudsætningsgrundlag. 

Materialet, som ligger til grund for dialogen, er i udkastform, og forventes løbende at blive udviklet/ændret. Et eventuelt udbudsmateriale forventes derfor at være væsentligt forskelligt fra det materiale, der er fremlagt i dialogprocessen. 
 
Grundlag for markedsdialogen
 
Til leverandørernes orientering og brug i forbindelse med input, idéer, løsningsforslag, m.v. henvises til følgende baggrundsmateriale:

• ”Rammer for dialogen” (notat, der opsummerer mål og rammer for dialogen, herunder de mål Ballerup Kommune har for en eventuel kommende dele-ordning)
 
• ”CO²-reduktion og energioptimering i vognparken i Ballerup Kommune” (Rapport fra Green Mobility, der analyserer potentialet for CO2 reduktion i kommunens vognpark)

• ”Mobilitet i Ballerup Kommune. Analyse af personalets kørsel. Version 4.0” (intern analyse af køremønstre og transportomkostninger i kommunen)   

BEMÆRK: Du skal have login for at kunne deltage.
Opret dig som bruger her: 
http://www.offentligprivatdialog.dk/edit-bruger.aspx

FREMGANGSMÅDE:
1.  Login og gå til det Idé-udbud du ønsker at kommentere på.
2.  Klik på et fokusområde i venstre side og læs teksten på denne, eller svar på oprettede spørgsmål.
3.  Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til dette fokusområde.