Dialog vedr. medaljer og egeløv

Open/public
Start date: 10-07-2018 - 00:00
End date: 03-08-2018 - 23:59

Rigspolitiet forventer at offentliggøre en annoncering vedrørende 25 års medaljer og 40 års egeløv i løbet af efteråret 2018.


Rigspolitiet har en række krav til udseendet, men har behov for at få indsigt i markedsforholdene, således at kravspecifikationen dækker Rigspolitiets behov bedst muligt, men uden at være unødvendigt fordyrende.


Rigspolitiet ønsker derfor at gennemføre en online dialog med relevante markedsaktører, med henblik på at indsamle inspiration til hvordan produkterne udbydes mest hensigtsmæssigt samt give indsigt i kommercielle forhold.


Det er gratis at deltage i dialogen. Rigspolitiet er ikke forpligtet til at følge specifikke forslag og ideer.


Dialogen vil ikke på nogen måde være bindende for Rigspolitiet i forhold til udarbejdelse af det endelige annonceringsmateriale og kan ikke lægges til grund i fortolkningen af det endelige materiale.


Dialogen vil være åben i perioden 9. juli 2018 og frem til 3. august 2018. Der vil løbende blive oploadet spørgsmål til kommentering og dialog.


Det bemærkes at man kan besvare spørgsmål / komme med input "Anonymt", hvilket betyder at det alene er Rigspolitiet der kan se hvem afsenderen er. De øvrigt deltagende kan derfor alene se svaret.