Scaling - optimizing the use of municipal buildings?

Open/public
Start date: 16-03-2020 - 00:00
End date: 08-04-2020 - 23:59

Some of the ideas we want to develop further and test in bigger scales will be 


  • optimization of the use of space in municpal buildings
  • optimization of the road capacity


18. Marts 2020 - Anonymous
Questions
Scaling - optimizing the use of municipal buildings
Udlevering af eksempler på data

I beskrivelsen af udfordringen for bedre arealudnyttelse, er der på side 3 angivet en række eksisterende datasæt og datakilder.


Er det muligt at få udleveret eksempler på disse datakilder, som vi skal forvente at indarbejde i løsningen? Det kan være filer med data fra kameraer, energimålinger, hal-bookinger osv.

18. Marts 2020 - Anonymous
Questions
Scaling - optimizing the use of municipal buildings
Oplysninger til brug for EoI

I dokumentet "Market dialogue on The Regional Data Hub" er der på side 3 ifm Expression of Interest, angivet at man skal sende en email til Lise Søderberg med svar på nøgleudfordringerne ("the key challenges"). Vi skal venligst høre om ordregiver i den forbindelse forventer svar på spørgsmål 1-15 listet sidst i dokumentet, der er navngivet "Bedre arealudnyttelse_dansk"?

23. Marts 2020 - Anonymous
Questions
Scaling - optimizing the use of municipal buildings
Sikring af gennemsigtighed og ligebehandling

Virksomheden, der udarbejdede prototypen i 2019, må antages at have et indgående kendskab til datastrukturen ved kommunerne og ligeledes forventninger til omfanget af denne udfordring. Forventer ordregiver, at denne virksomhed ligeledes deltager i markedsdialogen på lige vilkår med andre interesserede virksomheder? Og i bekræftende fald, at virksomheden deltager, hvordan vil ordregiver så sikre ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsprocessen?

23. Marts 2020 - Anonymous
Questions
Scaling - optimizing the use of municipal buildings
Økonomisk ramme

I udbudsdokumenterne er der angivet et forventet max-beløb på 360.000 kr. Kan det forudsættes, at ordregiver/kommunerne derudover afholder omkostninger til udlæg i form af licenser, serverplads og lignende? Det antages desuden, at alle angivne beløb i udbudsdokumenterne er excl. 25% moms.

23. Marts 2020 - Anonymous
Questions
Scaling - optimizing the use of municipal buildings
Antal brugere

Kan ordregiver oplyse, hvor mange brugere, der må forventes at skulle have adgang til løsningen?

23. Marts 2020 - Anonymous
Questions
Scaling - optimizing the use of municipal buildings
Klargøring af data

Kan det forudsættes, at kommunerne indsamler, klargør og sikrer valide data til integration i løsningen?

25. Marts 2020 - Anonymous
Questions
Scaling - optimizing the use of municipal buildings
Løsningsindhold

Kan ordregiver oplyse, om den søgte løsning udelukkende består af en dataplatform, som skal integreres op imod den device-prototype, der er udviklet i projektet sidste år? Eller om Løsningen kan bestå af både platform og (nye) IoT-sensorer?

Med andre ord, er der truffet beslutning om udelukkende at gå videre i de nævnte kommuner med prototypen, der er udviklet i projektet sidste år?


26. Marts 2020 - Anonymous
Questions
Scaling - optimizing the use of municipal buildings
Opklarende spørgsmål

  • Is the schedule of the challenge expected to stay the same, despite the Corona-virus situation?
  • Can you specify what type of maintenance you will expect to be delivered for the 12,000 DKK?
  • Who is the contracting party on the public side?
  • Will the municipalities deliver sensordata to the solution through an API?

7. April 2020 - Mikkel Schlesinger, CEBRA A/S, ARKITEKTER MAA
Questions
Scaling - optimizing the use of municipal buildings
Power BI

Is the requirement for Power BI for the user interface mandatory?


7. April 2020 - Anonymous
Questions
Scaling - optimizing the use of municipal buildings
Deadline

We are aligned with the deadline is on the April 8th, 2020, but could you please confirm that you will allow submission until 23.59?