Høring af udbudsmateriale for udbud af tøjvaskeordning

Open/public
Start date: 03-11-2014 - 00:00
End date: 14-11-2014 - 23:59

Formålet med høringen er at modtage input til kvalificering af materialet fra relevante parter forud for, at udbuddet gennemføres. Vi vil herefter vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i udbudsmaterialet. 

Da der er tale om et udkast til udbudsmaterialet, kan der være punkter, der endnu ikke er endeligt afklarede. 

Materialet, der sendes i høring er det samlede udbudsmateriale med bilag

Forslag til fokusområder for høringsparter:

1) Potentielle tilbudsgivere kan i deres høringssvar særligt fokusere på udbudsbetingelserne, samt bilag 1-9, der indeholder  faglige minimumskrav alle skal leve op til, skabeloner der skal udfyldes i forhold til egnethedsvurderingen samt tilbudslisterne, der skal danne grundlag for tildeling af kontakt. 

2) Faglige organisation kan med fordel fokusere på kontrakt med tilhørende bilag  der har betydning for løn- og ansættelsesvilkår. Her tænkes særligt på bilag 10, 1,8, 13,14 og 15.

3) Brugerråd og brugerorganisationer kan med fordel fokusere på kravspecifikation bilag 1 og tilbudsliste vedrørende kvalitetive aspekter bilag 8, der indholder krav der får direkte betydning for borgerne der anvender ordningen. 

Såfremt er høringsparter der ønsker at afgive høringssvar på andre dokumenter end de til målgruppen foreslåede bilag er de meget velkomne hertil.

Udbuddet forventes annonceret i begyndelsen af december 2014.

Høringsparterne får ikke svar på evt. spørgsmål hverken under eller efter høringen. Såfremt høringsparterne har spørgsmål, der ønskes besvaret, skal spørgsmålene stilles i tilbudsperioden.

I bedes i høringssvaret præcist angive, hvilket dokument og hvilken side i dokumentet, jeres bemærkninger relaterer sig til. 

Frist for høringssvar er d. 14/11-2014.

Høringssvar skal sendes til nedenstående pr. mail:

Københavns Kommune

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Afdeling for frit valg 

Att. Anders Lundsager

Mail : fritvalg@suf.kk.dk