50.10 Kopi & Print

Open/public
Start date: 22-09-2014 - 00:00
End date: 27-10-2014 - 23:59

SKI gennemfører i løbet af vinteren 2014-2015 et genudbud af den forpligtende rammeaftale vedr. kopi og print. Den indgåede rammeaftale skal afløse de eksisterende aftaler 50.11 (multifunktionsmaskiner) og 50.12 (printere), som udløber den 30. april 2015.

SKI har den 19. september 2014 offentliggjort en vejledende forhåndmeddelelse i TED, som i korte træk beskriver udbuddet.

I forbindelse med forberedelsen af udbuddet ønsker SKI at gennemføre en teknisk dialog med markedet, hvorfor SKI i perioden fra den 22. september til den 6. oktober vil offentliggøre en række dokumenter og konkrete spørgsmål. 

Vedr. rammeaftalen 

Der påregnes indgået én aftale, som dækker både printere, multifunktionsmaskiner og service på disse.  

Der vil - på linje med de eksisterende rammeaftaler (50.11 og 50.12) - være tale om en eneleverandøraftale, hvorfor det er vigtigt, at potentielle tilbudsgiver har en kapacitet og en organisation, som kan dække hele det forventede marked.

Aftalen forventes at omfatte 60-70 danske kommuner i alle størrelser.  

Aftalen er en forpligtende aftale, hvorfor de tilsluttede kommuner forpligter sig til altid at bruge rammeaftalen , hvis de skal indkøbe kopi- og printydelser, som ligger inden for kravspecifikationen. 

På de følgende sider vil dele af det forventede udbudsmateriale blive offentliggjort med henblik på at gennemføre en teknisk dialog med markedet. Bemærk, at siderne er opdelt i fokusområder, som indeholder konkrete spørgsmål og/eller dokumenter.

Det understreges, at det offentliggjorte materiale er i udkast, hvorfor der må påregnes ændringer i det endelige udbudsmateriale, som offentliggøres efter nytår.