50.10 Kopi & Print

Open/public
Start date: 22-09-2014 - 00:00
End date: 27-10-2014 - 23:59

SKI gennemfører i løbet af vinteren 2014-2015 et genudbud af den forpligtende rammeaftale vedr. kopi og print. Den indgåede rammeaftale skal afløse de eksisterende aftaler 50.11 (multifunktionsmaskiner) og 50.12 (printere), som udløber den 30. april 2015.

SKI har den 19. september 2014 offentliggjort en vejledende forhåndmeddelelse i TED, som i korte træk beskriver udbuddet.

I forbindelse med forberedelsen af udbuddet ønsker SKI at gennemføre en teknisk dialog med markedet, hvorfor SKI i perioden fra den 22. september til den 6. oktober vil offentliggøre en række dokumenter og konkrete spørgsmål. 

Vedr. rammeaftalen 

Der påregnes indgået én aftale, som dækker både printere, multifunktionsmaskiner og service på disse.  

Der vil - på linje med de eksisterende rammeaftaler (50.11 og 50.12) - være tale om en eneleverandøraftale, hvorfor det er vigtigt, at potentielle tilbudsgiver har en kapacitet og en organisation, som kan dække hele det forventede marked.

Aftalen forventes at omfatte 60-70 danske kommuner i alle størrelser.  

Aftalen er en forpligtende aftale, hvorfor de tilsluttede kommuner forpligter sig til altid at bruge rammeaftalen , hvis de skal indkøbe kopi- og printydelser, som ligger inden for kravspecifikationen. 

På de følgende sider vil dele af det forventede udbudsmateriale blive offentliggjort med henblik på at gennemføre en teknisk dialog med markedet. Bemærk, at siderne er opdelt i fokusområder, som indeholder konkrete spørgsmål og/eller dokumenter.

Det understreges, at det offentliggjorte materiale er i udkast, hvorfor der må påregnes ændringer i det endelige udbudsmateriale, som offentliggøres efter nytår. 

23. September 2014 - Thomas Ginnerup-Nielsen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
IT-tekniske krav
Spørgsmål til IT-krav

De vedhæftede IT-krav - stiller de højere krav end, hvad markedet anser for nødvendigt?

Og hvis ja, hvad skal kravene i stedet være, så kunderne sikres kompatible maskiner?

26. September 2014 - Anonymous
Questions
IT-tekniske krav
Information om udbudte enheder

Af hensyn til korrekt vurdering af udsendte IT-Krav, bør i udsende nærmere information om de enheder der udbydes på 50.10. Her menes en forløbig oversigt og de segmenter i ønsker at udbyde for både MFP og Print.

Eksempel på hvorfor dette kan være meget nyttigt, hvis svar fra markedet skal være retvisende:

Maskinerne skal have en Software Develoment platform, der understøtter, at 3. parts løsninger kan installeres og afviklen i maskinen.

Som så er der sandsynligt ingen større udfordring i at opfylde dette krav i et større omfang. Hvad der i denne forbindelse er et absolut must for korrekt vurdering er; for hvilke maskiner er dette et krav? Gælder dertbåde MFP og printer modeller? 

 

29. September 2014 - Thomas Ginnerup-Nielsen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Kravspecifikation
Kravspec i teknisk dialog

SKI har nu offentliggjort UDKAST til kravspecifikation og sortimentsliste.

Spørgsmål og kommentarer er velkomne. 

29. September 2014 - Thomas Ginnerup-Nielsen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Rammeaftale mellem Kunde og Leverandør
Leveringsaftale i teknisk dialog

SKI har sendt UDKAST til Rammeaftale/leveringsaftale i teknisk dialog.

Kommentarer og spørgsmål modtages gerne. 

29. September 2014 - Thomas Ginnerup-Nielsen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Rammeaftale mellem Kunde og Leverandør
Invitation og dagsorden til dialogmøde

SKI inviterer interesserede leverandører og potentielle tilbudsgivere til dialogmøde med SKI og SKI's eksterne proejktgruppe den 6. oktober 2014 fra kl. 10.00.

Mødet afholdes i SKI's lokaler på Islands Brygge nr. 55.

Tilmelding skal ske til Thomas Ginnerup-Nielsen på mail (tgn@ski.dk) eller telefon (51501759) senest fredag den 3. oktober.

Dagsorden til mødet er vedlagt, hvor det bemærkes, at de sidste to punkter på dagsordenen er uden deltagelse af leverandører m.m.

Der vil blive serveret frokost kl. ca. 12.00. 

Attached documents
17. Oktober 2014 - Thomas Ginnerup-Nielsen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Rammeaftale mellem Kunde og Leverandør
Bod

Vedlagt forslag til bodsbestemmelser. Hvordan ser de ud for markedet? De er et forsøg på at forenkle beregningen med risiko for, at det bliver for simpelt.

Attached documents
17. Oktober 2014 - Thomas Ginnerup-Nielsen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Rammeaftale mellem Kunde og Leverandør
Afbestilling

På fællesmødet den 6. oktober blev afbestilling diskuteret. Jeg har skitseret forslag til 3 løsninger. Kommenter og spørg gerne.

17. Oktober 2014 - Thomas Ginnerup-Nielsen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Rammeaftale mellem Kunde og Leverandør
Statistik og rapportering

På fællesmødet den 6. oktober gav kommunerne udtryk for, at de ønskede et bedre overblik over deres maskinportefølje i løbet af rammeaftalens løbetid. Vedlagt tekstforslag. 

Bemærk, at rapportering-afsnittet knytter sig til spørgsmålet om bod. 

17. Oktober 2014 - Thomas Ginnerup-Nielsen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Kravspecifikation
Bestilling

Hvorledes skal kunderne kunne bestille? Forslag til tekst.

Kan markedet levere en orde-/bestillingsportal? 

Attached documents
17. Oktober 2014 - Thomas Ginnerup-Nielsen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Kravspecifikation
Administrationssoftware

På mødet den 6. oktober gav kunderne udtryk for, at de gerne så en mulighed for, at de kunne administrere deres maskiner fra centralt hold igennem en softwareløsning.

Hvordan kan dette formuleres således, at det lever op til markedet, men giver kunderne de værktøjer, som de behøve for at administrere mange maskiner?

KORT tekstforslag er vedlagt.

20. Oktober 2014 - Thomas Ginnerup-Nielsen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Kravspecifikation
Størrelse på små maskiner

Nedenfor forslag til størrelsesmæssig afgrænsning af de mindste maskiner i sortimentet:

Printere (S/H + farve):
Dybde 43 cm, Højde 35 cm, Bredde 46 cm 
Vægt 16 kg

MFP'ere (S/H + farve):
Dybde 45 cm, Højde 40 cm, Bredde 45 cm
Vægt 18 kg

Spørgsmålet er, om de oplistede størrelseskrav er markedskonforme, hvis der ligeledes stilles krav om mulighed for service og automatisk fejlrapportering, tonerbestilling og tællerafregning.

22. Oktober 2014 - Thomas Ginnerup-Nielsen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Kravspecifikation
Miljøkrav

SKI påtænker at kræve, at de maskiner, som tilbydes på aftalen, skal overholde de krav, som stilles i forbindelse med en svanemærkning, jf. vedlagte dokument.