Udbud på rammeaftale vedr. levering af dæk

Open/public
Start date: 21-12-2012 - 00:00
End date: 18-01-2013 - 23:59

BEMÆRK: Gå til ny version af dette ide-udbud for at deltage i dialogen: 

http://www.offentligprivatdialog.dk/koebenhavnskommune/ide-udbud/daek_daekservice

NYT: Københavns kommune vil afholde leverandørmøder på følgende datoer:

Køretøjer over 3500 kg.: 14. Januar 2013 kl. 10 – 12.  

Stedet oplyses ved tilmelding til Mette Berg Rhode (b05r@okf.kk.dk) eller Monica Holm Jensen (za5g@okf.kk.dk)

Køretøjer under 3500 kg.: 14. Januar 2013 kl. 13 – 15.  

Stedet oplyses ved tilmelding til Mette Berg Rhode (b05r@okf.kk.dk) eller Monica Holm Jensen (za5g@okf.kk.dk)

Dæk: 15. Januar 2013 kl. 10 – 12.  

Stedet oplyses ved tilmelding til Mette Berg Rhode (b05r@okf.kk.dk) eller Monica Holm Jensen (za5g@okf.kk.dk)


Københavns Kommune har i forbindelse med et udbud af indkøb og vedligeholdelse/reparation af dæk valgt at gå i dialog med de potentielle leverandører på markedet med det formål bedre at kunne matche kommunens behov med markedets kunnen.

Dialogen på platformen offentlig-privat dialog følges op med et leverandørmøde medio januar 2013, hvor interesserede leverandører kan møde udbudsjuristerne, komme med gode ideer til, hvorledes ydelsen skal udbydes mv.

FREMGANGSMÅDE:

1: Klik på en kategori i venstre side og læs teksten på denne. 

2: Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til denne kategori.

Materialet, som lægger til grund for dialogen er i udkastform.

Kort beskrivelse af rammeaftale 3: Indkøb af dæk, reparation af dæk mv.

Omsætningen estimeres til ca. 1 mio. kr. årligt baseret på omsætningstal fra 2011. Den kommende leverandør af dæk skal kunne levere dæk til kommunens meget forskelligartede indkøb. Leverandøren skal kunne levere dæk til redningskøretøjer, entreprenørmateriel, busser, græsslåmaskiner, personbiler mv.

Leverandøren skal endvidere kunne skifte dæk på et hvilket som helst sted inden for Københavns Kommunes bygrænse.

Københavns Kommune har til hensigt at indgå aftale med en leverandør.

Er du interesseret i at komme med input og kommentarer til det foreløbige materiale vedr. levering af værkstedsydelser kan du gå til Idé-udbud via nedenstående link:

http://offentligprivatdialog.dk/koebenhavnskommune/ide-udbud/daek

Københavns Kommune er interesseret i dialog men er ikke forpligtet til at følge eventuelle forslag til ændringer mm. Dialogen vil blive vedlagt endeligt udbudsmateriale.

BEMÆRK: Du skal have login for at kunne deltage.

opret dig som bruger her: http://offentligprivatdialog.dk/CreateUser.aspx

Materiale er tilgængeligt her:
http://offentligprivatdialog.dk/koebenhavnskommune/ide-udbud/daek

Der kan kommenteres på materialet i perioden 21. december 2012 – 18. januar 2013.

Nærmere beskrivelse og krav til produkter fremgå af kravspecifikationen og tilbudsskemaerne.

FREMGANGSMÅDE:

1: Klik på en kategori i venstre side og læs teksten på denne. 

2: Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til denne kategori. 

11. Januar 2013 -
Idea
Regummierede dæk
Regummierede dæk

Pris & kvalitet følges ad. Karkassernes kvalitet afgør kvaliteten af de regummierede dæk. Anbefaling: Køb nye kvalitetsdæk i et vist omfang, (Bl.a. til fordæk)  således at man tildels er selvforsynende med karkasser.

11. Januar 2013 -
Idea
Døgnservice
Døgnservice

Branchen tilbyder generelt 24 timers døgnservice til markedet, hvor man kun betaler for de udkald man har.

11. Januar 2013 -
Idea
Dæktyper
Dæktyper

1) Check f.eks. leverandørs hjemmeside - er der fokus på alle typer dæk?
2) Rabat på den officielle prisliste, evt. rabat på leverandørens egen prisbog (For person-og varevognsdæk) Entreprenørdæk = Dagspris.
3) Brug kendte / annerkendte mærker / Kendte / anderkendte underleverandører, f.eks. Starco eller Brixius ved græsdæk.

11. Januar 2013 -
Idea
Geografisk beliggenhed
Geografisk beliggenhed

Hvilke adresser er aktuelle for Københavnskommune?
Med udekørende service kan det i nogle situationer være relevant
at leverandøren kommer til kunden i stedet. Evt. efter fast aftale?

11. Januar 2013 -
Idea
Reaktionstid
Reaktionstid

Der er flere store anlægsprojekter igang i København og nedbrud har det med at klumpe sig og trafikken er en evig ubekendt faktor.
En reaktionstid på 20-30 minutter er meget ambitiøs og vil ikke altid kunne overholdes. Markedspriserne på Breakdown er ikke beregnet ud fra at der holder en bemandet servicevogn på standby. Der vil typisk kunne være en servicevogn på vej inden for ca. 30. minutter, men transporttid skal ligges til for at få den samlede reaktionstid.

11. Januar 2013 -
Idea
Fælge
Fælge

Ja, naturligvis.

11. Januar 2013 -
Idea
Dæk-mærkning
Dæk mærkning

1) Det bedste udgangspunkt for korrekt dækvalg er kundens behov og forventninger til dækløsningen. Mærkningsordningen kikker på bremseegenskaber, rullemodstand og støj, men foreksempel ikke holdbarhed og robusthed. Dækmærkningen er således ikke fuldkommen som udvælgelses kriterie, og da hver enkel dækstørrelse har egen mærkning er det også lidt uigennemskueligt med alle de dækstørrelser I bruger.
3)Nye lastvognsdæk er omfattet men kun ved salg til private. Igen, der er mange yderligere parametre omkring en succesfuld dækpolitik til lastbiler. (f.eks. systematisk lufttrykskontrol)

11. Januar 2013 -
Idea
Fakturering
Fakturering

Stil krav, kun rimeligt at der faktureres hurtigt.

11. Januar 2013 -
Idea
Udvælgelseskriterier
Udvælgelses kriterier

Punkt 1 & 2 er helt fair.
Man kan også kikke på leverandørens evne til at montere det aftalte produkt. Altså forholdet mellem hvilken dækpolitik der er aftalt for en køretøjsgruppe og i hvilken grad leverandøren lever op til denne aftale ved at montere det aftalte produkt.

11. Januar 2013 -
Idea
Serviceniveau
Serviceniveau

En stor del af branchen er organiseret i DSL, Dækspecialisternes Landsforening. Herudover er en del af branchen tilmeldt årligt værkstedskontrol gennem Teknologisk Institut.

Ellers besøg potentielle leverandører og få gennemgang af værkstedsrutiner og se hvilke foreskrifter der arbejdes efter ved f.eks. lapninger.
Punktlighed er også et fair konkurrence parameter. 

11. Januar 2013 -
Questions
Geografisk beliggenhed
Geografisk beliggenhed

I forbindelse med hente bringe service: Hvilke adresser er i spil og med hvilken fordelingsnøgle?