Høring af udbud efter light-regimet af madordning og vikarmad til 0-5 års daginstitutioner

Open/public
Start date: 21-03-2018 - 00:00
End date: 13-04-2018 - 00:00
 

Københavns Kommunens Børne- og Ungdomsforvaltning (BUF), Fagligt Center, har fået til opgave at sikre at 0-5 års daginstitutionerne i Københavns Kommune pr. 01. januar 2018 kan leve op til kravene om at servere et sundt frokostmåltid, jf. Dagtilbudslovens § 16 a.

Da der er en del af Københavns Kommunes institutioner, der ikke selv kan tilberede og varm- eller kølholde mad bliver de nødsaget til at få maden bragt til institutionen færdigtilberedt på daglig basis. Der er også behov for, at de institutioner der til dagligt selv serverer mad, gennem leverandøren kan tilkøbe vikarmad.

Københavns Kommune har besluttet, at der ikke skal gås på kompromis med kvaliteten af maden, og derfor er mange af kravene i kravspecifikationen for dette sat højt. Mange af de ønskede dokumenter, der skal udfyldes, skal afspejle denne kvalitets søgen, og det er ønsket, at det tilbud, der afleveres udviser høj standard i præcisionen af de opstillede krav.

Derfor vil Københavns Kommune være taknemlige hvis leverandørerne vil kommentere på de tekniske specifikationer, inden vi udarbejder det endelige materiale.