Høring af udbud efter light-regimet af madordning og vikarmad til 0-5 års daginstitutioner

Open/public
Start date: 21-03-2018 - 00:00
End date: 13-04-2018 - 00:00
 

Københavns Kommunens Børne- og Ungdomsforvaltning (BUF), Fagligt Center, har fået til opgave at sikre at 0-5 års daginstitutionerne i Københavns Kommune pr. 01. januar 2018 kan leve op til kravene om at servere et sundt frokostmåltid, jf. Dagtilbudslovens § 16 a.

Da der er en del af Københavns Kommunes institutioner, der ikke selv kan tilberede og varm- eller kølholde mad bliver de nødsaget til at få maden bragt til institutionen færdigtilberedt på daglig basis. Der er også behov for, at de institutioner der til dagligt selv serverer mad, gennem leverandøren kan tilkøbe vikarmad.

Københavns Kommune har besluttet, at der ikke skal gås på kompromis med kvaliteten af maden, og derfor er mange af kravene i kravspecifikationen for dette sat højt. Mange af de ønskede dokumenter, der skal udfyldes, skal afspejle denne kvalitets søgen, og det er ønsket, at det tilbud, der afleveres udviser høj standard i præcisionen af de opstillede krav.

Derfor vil Københavns Kommune være taknemlige hvis leverandørerne vil kommentere på de tekniske specifikationer, inden vi udarbejder det endelige materiale.  

21. Marts 2018 - Betina Bergmann Madsen, Københavns kommune
Questions
Udbud efter light-regimet af madordning og vikarmad til 0-5 års daginstitutioner
Tekniske specifikationer for madordning og vikarmad til 0-5 års daginstitutioner

Vedhæftet er de tekniske specifikationer. Dokumentet beskriver den ydelse, som vi ønsker, at potentielle leverandører skal byde på og indeholder alle de krav og ideer, som vi har til de kommende leveringer at madordning og vikarmad til 0-5 års daginstitutioner. 

Det er ikke alle steder det er gjort tydeligt, om der er tale om et mindste krav, der som minimum skal opfyldes, eller om det er et krav, der vil blive vægtet og dermed medtaget i evelueringen. Leverandørerne må meget gerne kommenterer ind på hvis enkelte punkter der er beskrevet som mindstekrav vil være en udfordring for dem at opfylde.

 

Der er også vedhæftet bilag til de tekniske specifikationer disse, og til disse bilag vil vi gerne have kommentarer på om leverandørerne synes, at bilagene er tydelige og at sammenhængen er let forståelig.

Hvis der er yderligere kommentarer eller spørgsmål til de vedhæftede materiale modtages de meget gerne eventuel på Betmad@buf.kk.dk