Høring - vinduespolering

Consultation
Start date: 01-09-2023 - 12:00
End date: 15-09-2023 - 23:59

Esbjerg Kommune udbyder inden for kort tid vinduespolering til kommunens afdelinger og institutioner.

Dette er et høringsmateriale, som alle potentielle tilbudsgivere bedes kommentere på, således det bedst mulige udbudsmateriale kan blive lavet, og eventuelle uhensigtsmæssigheder kan blive fjernet inden det endelige udbudsmateriale bekendtgøres.

Udbuddet forventes at blive lavet som et offentligt udbud, hvor der kan bydes ind på 1 – 5 delaftaler, som hver dækker et geografisk område. Efterfølgende indgås en 6-årig kontrakt uden mulighed for opsigelse.

Fristen for at afgive høringssvar er fredag den 15. september 2023. 

Det forventes, at udbuddet bekendtgøres uge 40 i 2023, og at tilbudsfristen placeres efter ca. 30 dage. Aftalen vil træde i kraft d. 1. februar 2024.