Invitation til markedsdialog om nye lysløsninger

Open/public
Start date: 11-10-2018 - 00:00
End date: 14-11-2018 - 23:59

Deadline for tilmelding er d.14/11, og tilmelding sker via mail og udfyldt tilmeldingsskema til projektleder Lene Vad Jensen: G52h@kk.dk.


Københavns Kommune har konstateret et behov for nye lysløsninger til ældre, der kan styrke døgnrytmen og modvirke depression samt nedsat energi. Kommunen overvejer at igangsætte et offentlig-privat innovationssamarbejde om udvikling af mobile døgnrytmelys-løsninger særligt tilpasset de ældres behov. Kommunen ønsker derfor at indgå i dialog med private virksomheder, der arbejder med lysløsninger, og som har interesse samt kompetencer inden for feltet. Se yderligere i det vedhæftede materiale.