50.75 Elevatorservice

Open/public
Start date: 12-08-2019 - 00:00
End date: 19-08-2019 - 23:59

SKI vil gerne have input til de dele af udbudsmateriale, som SKI gør tilgængeligt under den tekniske dialog. Det er gennem den tekniske dialog, at der er mulighed for at få indflydelse på udbuddets indhold. Senere i udbudsfasen vil mulighederne for dette være meget begrænsede.

Dialogen gennemføres for at sikre, at den endelige aftale afspejler markedets vilkår og mekanismer, herunder særligt at sortimentet afspejler kundernes behov. Dette for at aftalen bliver så anvendelig som muligt for både offentlige brugere og leverandøren på aftalen.

Kort om aftalen

Der er tale om et genudbud af en forpligtende rammeaftale 50.75 Elevatorservice. Aftalelængde er på 2 år og med mulighed for at forlænge aftalen med 2 gange 1 år. Altså en samlet 4-årig aftaleperiode.

Det forventes, at aftalen opdeles i 3 geografiske delaftaler på samme måde som den tidligere aftale.

Antallet af delaftaler afhænger dog af, hvor stor den forpligtende volumen fra SKI’s kunder bliver, samt de enkelte kunders idriftsættelsesdato.

Det forventes, at der tildeles én leverandør på hver delaftale. Det skal bemærkes, at dette er en ændring fra den tidligere aftale, hvor der var tildelt flere leverandører pr. delaftale, dog kun én som primær leverandør.

Ændringen skyldes at udbuddet ikke længere omfatter miniudbud, hvorfor det alene er nødvendigt for kunderne at have én leverandør at henvende sig til.

Forventet sortiment

Aftalen vil have samme sortiment som den eksisterende aftale inden for følgende ydelser:

  1. Vedligeholdelses- og reparationsarbejder (hvor reservedele indgår)
  2. Opstartsydelser
  3. Lovpligtige eftersyn (Serviceabonnement)
  4. Alarmovervågning / døgnservice / udrykning

Under vedligeholdelses- og reparationsarbejder prissættes de listede reparationer inkl. reservedele. Til forskel fra den tidligere aftale, hvor der var tilbudt en timepris på reparationer og en særskilt markedsprismekanisme for reservedele, så er reservedele nu enten inkluderet i en timepris eller i en ”pakkepris” for nærmere angivne typer af reparationer (dvs. at både timer og reservedele er inkluderet i den pågældende reparationspakke).

Moderniseringer af elevatorer, som var en del af den tidligere aftale (miniudbud), er ikke en del af sortimentet for denne aftale. Moderniseringsydelser kan allerede indkøbes via SKI’s dynamiske indkøbssystem på aftale 15.75 Elevatormodernisering.

Input og kommentering

I menuen til højre under ”Dokumenter” finder du en oversigt over de typer af reparationer (Excel-fil) som skal indgå i aftalens sortiment som noget nyt. SKI ønsker derfor meget gerne input og kommentarer til listen.

I excel-filen bedes kommentarer angives i kolonne G ”Input/kommentarfelt”. Leverandørens vurdering af, hvor mange gange den enkelte reparation udføres for en elevatorportefølje på 1000 elevatorer angives i kolonne A ”Angiv forventet antal forbrug”.

Når excel-filen er udfyldt med de ønskede oplysninger, bedes den sendt til udbudskonsulent Christina June Jensen på mail: cjj@ski.dk og være SKI i hænde senest den 19. august 2019.

Øvrige opmærksomhedspunkter

Du skal være opmærksom på, at du ved deltagelse i den tekniske dialog accepterer, at SKI kan anvende alle indkomne oplysninger i SKI’s udbudsmateriale. SKI er dog ikke forpligtiget til at følge eventuelle kommentarer, forslag til ændringer mm., men forpligtes alene til at vurdere hensigtsmæssigheden af de indkomne input og kommentarer.

Da formålet med den tekniske dialog er at indhente markedets input til det kommende udbudsmateriale, vil SKI som udgangspunkt ikke give en tilbagemelding på de modtagende inputs. Eventuelle svar der afgives af SKI i forbindelse med den tekniske dialog, er ikke juridisk bindende, men skal anses som vejledende svar.

Det skal understreges, at det tilgængelige materiale ligger i kladdeform, og vil derfor sandsynligvis ikke svare 100% til det endelige udbudsmateriale.


15. August 2019 - Christina June Jensen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Feedback til kontraktbilag for prisregulering og opdatering af sortiment

SKI ønsker feedback til bilaget for Opdatering af sortiment samt bilaget for Prisregulering relateret til den nye måde at angive typer af reparationer ved (reparationspakker) med henblik på at identificerer eventuelle uklarheder eller uhensigtsmæssigheder relateret hertil.

Du finder begge bilag i menuen til højre fra den tidligere aftale 50.75 Elevatorservice (2018).

Input kan gives ved at svarer direkte på spørgsmålet her på siden eller sendes til udbudskonsulent Christina June Jensen på mail: cjj@ski.dk.  


16. August 2019 - Mads Skjoldborg Frederiksen, SCHINDLER ELEVATORER A/S
Questions
Bilag III Opdatering af sortiment

Vedr. afgang og tilgang:

 Synes processen virker meget tung her. Er der ikke muligt for kunden at anmode om en ændring af deres sortiment i selve portalen/E-kataloget som Leverandøren og SKI så accepterer deri? -Når der accepteres I portalen, så opdateres sortimented jf. kundens anmodede ændring.

Vedr. pkt 4 Misligholdelse: Hvilke tidsfrister for Leverandøren er der tale om? Kan kun finde tidsfrister for kunden på 25 dage?

16. August 2019 - Anonymous
Questions
Oversig over typer af reparationer - udfyldt

Udfyldt

18. August 2019 - Bjarne Lund, KONE A/S
Idea
Oplæg: Auditering af tilbudsgiver - 50.75 Elevatorservice

Jeg vil stadigvæk anmode SKI om at vurdere muligheden for auditering af tilbudsgiver iht. oplæg herom fra den 14/06-2017. PDF dokument er vedhæftet.