Høring vedr. udbud på sundhedsfaglige vikarydelser

Consultation
Start date: 22-11-2022 - 13:00
End date: 13-12-2022 - 12:00

Viborg kommune forventer primo 2023 at udbyde et offentlig EU-udbud på sundhedsfaglige vikarydelser på vegne af Jysk Fællesindkøb.

I den forbindelse ønsker vi at foretage en høring/skriftlig dialog af det foreløbige udbudsmateriale.

Vi indbyder derfor alle potentielle leverandører til at gennemgå det foreløbige materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til ændringer/forbedringer.

Høringsmaterialet består af:

• Høringsbrev/vejledning til høring

• Høringssvar (Excel)

• Udbudsbetingelser - HØRING

• Udkast til rammeaftale – HØRING

• Bilag 2 – Tilbudsliste - HØRING

• Bilag 3 – Kravspecifikation - HØRING

• Bilag 4 – Tilbudsgiver besvarelse - HØRING

Høringssvar skal være modtaget senest tirsdag d. 13. december 2022 kl. 12.00.