Udbud af trykte bøger til hele SDU

Open/public
Start date: 09-03-2020 - 00:00
End date: 08-04-2020 - 23:59

SDU ønsker at sende dele af udbudsmaterialet vedrørende udbud af trykte bøger til hele SDU i høring hos leverandørmarkedet for trykte bøger. SDU har fokus på at få en så lille miljøbelastning som overhovedet muligt hos universitetets kommende leverandør(er) af trykte bøger.


Det drejer sig om følgende materiale:


Bilag 1 - Kravspecifikation;

Bilag 3 - Tilbudsliste


SDU ønsker svar på de stillede spørgsmål i Comdia.

9. Marts 2020 -
Questions
Krav og ønsker til FN's Verdensmål i kravspecifikation

Syddansk Universitet (SDU) har fokus på så lille en miljøbelastning som overhovedet muligt i alle universitetets aktiviteter, herunder også ved indkøb af varer.


I bilag 1 - Kravspecifikation er der listet en række mindstekrav og ønsker til opfyldelse af verdensmålene. 

Mindstekrav: punkterne 1.16 - 1.18.

Ønsker: punkterne 2.12 - 2.13.


SDU ønsker svar på følgende spørgsmål:

Hvor langt er bogbranchen fsv. angår bidrag til opfyldelse af verdensmål generelt? Eksempelvis tryk på FSC-certificeret og TCF-certificeret papir, levering af trykte udgivelser fra certificerede trykkerier eller lignende?


Hvor langt er bogbranchen fsv. angår miljøcertificeringer?


Hvilke tiltag har bogbranchen taget for at bidrage til verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion.


9. Marts 2020 -
Questions
Bilag 3 - Tilbudsliste bøger

Ordregivers ”pris” hos en Tilbudsgiver defineres som:


Tilbudsgivers kostpris pr. bog hos et forlag (medregnet eventuelle mængderabatter, bonusordninger o.l. fra forlaget og medregnet eventuel fragt) samt en fast tilbudsgiveravance angivet i DKK. ekskl. moms.


Spørgsmål til tilbudsgivers kostpris: Er formulering af tilbudsgivers kostpris tydeligt nok forklaret, således potentielle tilbudsgivere er klar over, hvordan kostprisen skal beregnes?