Høring af materiale til udbud af flytteydelser

Open/public
Start date: 07-08-2017 - 00:00
End date: 28-08-2017 - 23:59
Udbud af flytteydelser i Københavns kommune, omfattende alle forvaltninger og enheder. Aftalen er opdelt i områder; "Diverse", "akut", "Arkiv/fortroligt materiale", "Museumsflytninger" og "Plejehjemsflytninger".
7. August 2017 -
Idea
Flytteydelser
Teknisk specifikation

Hermed teknisk specifikation til kommentering, opdelt i områder/delaftaler.

7. August 2017 -
Idea
Flytteydelser
Udbudsbetingelser

Hermed udbudsbetingelserne til offentlig høring.

7. August 2017 -
Idea
Flytteydelser
Bestillingsprocedure

Hermed udkast til bestillingsprocedure til offentlig høring.