50.98 Genbrugshjælpemidler

Open/public
Start date: 15-11-2018 - 00:00
End date: 05-01-2019 - 23:59

”SKI gør opmærksom på, at den tekniske dialog vedrørende 50.98 Genbrugshjælpemidler er forlænget, og løber frem til 3. januar 2019.”


Indbydelse til teknisk dialog vedr. SKI 50.98 Genbrugshjælpemidler


SKI inviterer hermed alle potentielle leverandører og relevante markedsaktører til teknisk dialog på det kommende udbud af en fælleskommunal forpligtende aftale om genbrugshjælpemidler.


Den tekniske dialog gennemføres for at sikre, at den endelige aftale afspejler markedets vilkår og mekanismer og for at sikre, at aftalen bliver så anvendelig som muligt for både kommuner og for leverandører på aftalen.


Det skal fremhæves, at SKI har begrænset mulighed for at foretage ændringer af materialet, når først udbuddet er offentliggjort, hvorfor alle potentielle tilbudsgivere opfordres til at være meget grundige i deres gennemgang af nærværende materiale.


Den tekniske dialog vil foregå via denne side indtil den 5. december 2018 kl. 12:00. Kommentarer sendes til mo@ski.dk


Kommentarer mv. vedrørende specifikke krav i kravspecifikationerne skal angives i kolonnen til højre i kravspecifikationerne. Kommentarer til det øvrige materiale, samt generelle kommentarer til kravspecifikationerne skal angives i kommentarskabelonen, som er uploaded sammen med de øvrige dokumenter her på siden.


Der er udsendt en vejledende forhåndsmeddelelse vedrørende udbuddet via TED d. 13. november 2018.


Generelt om udbuddet 50.98 Genbrugshjælpemidler

Rammeaftalen er en forpligtende aftale, som vil blive udbudt på vegne af de SKI-kunder, som forud for udbuddet tilslutter sig rammeaftalen. Aftalen vil rette sig mod SKI’s kommunale kunder, men øvrige kunder kan også tilslutte sig aftalen. Det vil fremgå af det endelige udbudsmateriale, hvilke kommuner og øvrige offentlige institutioner, der har forpligtet sig til at bruge aftalen. Omfanget af kundernes forpligtelse til at anvende rammeaftalen vil ligeledes fremgå af udbudsmaterialet.


Der kan læses mere om de forpligtende aftaler, som SKI udbyder i tæt samarbejde med KL og en række kommuner her.


Sortiment

SKI planlægger at udbyde rammeaftalen for genbrugshjælpemidler som 16 separate delaftaler, opdelt som følger:


Delaftale 1: Standardrollatorer

Delaftale 2: Sideværtssammenklappelig rollator

Delaftale 3: Terrængående rollator

Delaftale 4: Elscootere, manuel styring, Klasse B

Delaftale 5: Elscootere, manuel styring, Klasse C

Delaftale 6: Indstillelig seng, 4-delt liggeflade, motoriseret

Delaftale 7: Tryksårsforebyggende luftmadrasser, statiske

Delaftale 8: Tryksårsforebyggende luftmadrasser, dynamiske

Tryksårsforebyggende topmadrasser, dynamisk luft

Underliggende skummadrasser

Delaftale 9: Tryksårsforebyggende skummadrasser, syntetiske (PUR) – sårkategori 1

Tryksårsforebyggende skummadrasser, syntetiske (PUR) – sårkategori 2

Delaftale 10: Tryksårsforebyggende skummadrasser, syntetiske (PUR) – sårkategori 4

Delaftale 11: Toilet-/badestole med hjul

Delaftale 12: Toilet-/badestole med hydraulisk sædetiltning

Delaftale 13: Toilet-/badestole med elektrisk højdeindstilling og sædetiltning

Delaftale 14: Badetaburetter med mulighed for ryglæn

Delaftale 15: Forhøjertoiletsæder, fastmonterede

Delaftale 16: Toiletsæde med armlæn


Under hver delaftale, skal der udover hovedproduktet/-produkterne tilbydes en række kompatible biprodukter i form af tilbehør og reservedele, samt en timepris for serviceydelser/konsulentbistand.


Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, med tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet


Tilgængelige dokumenter

Den tekniske dialog baseres på følgende dokumenter, der kan downloades via menuen til højre, under punktet ”Dokumenter”:

  • Kravspecifikationer for alle 16 delaftaler (i alt 16 dokumenter opdelt pr. delaftale)
  • Sortimentsliste, overblik
  • Pris- og sortimentsopdatering

Desuden vil der blive uploaded en kommentarskabelon, som skal bruges ved kommentering af dokumenterne, med undtagelse af kommenaterer til de egentlige krav i kravspecifikationerne, som skal angives direkte i kravspecifikationerne, i kolonnen til højre.


Alle kravspecifikationer kan findes under de enkelte områder, hvorfra de kan hentes ned og kommenteres.


Potentielle tilbudsgivere opfordres til at melde tilbage med forslag til ændringer, rettelser eller tilføjelser. tilbagemeldingerne kan fx vedrøre produktkrav, som ikke er mulige at opfylde, eller input til beskrivelser og krav, der kan medvirke til at sikre et højt kvalitetsniveau af rammeaftalens sortiment.


Hvordan og hvornår skal input modtages?

Alle kommentarer til de specifikke krav i kravspecifikationerne, skal angives direkte i dokumentet – i kolonnen til højre for selve kravet. Alle kommentarer til pris- og sortimentsopdatering, til sortimentslisten samt øvrige generelle kommentarer eller input i forbindelse med udbuddet af 50.98 Genbrugshjælpemidler, skal angives i kommentarskabelonen.


Alle input til den tekniske dialog skal sendes til mo@ski.dk senest onsdag den 5. december 2018 kl.12.00.


Øvrige opmærksomhedspunkter

Vi gør opmærksom på, at SKI ikke er forpligtet til at imødekomme de indkomne kommentarer m.v.


Vi vil i processen vurdere lovligheden og hensigtsmæssigheden af alle de indkomne kommentarer og ændringsforslag, herunder hvilke juridiske og kommercielle konsekvenser det vil have at indarbejde dem i udbudsmaterialet.


SKI vil ikke besvare indkomne kommentarer, ændringsforslag, spørgsmål m.v., idet dialogen alene har til formål at give input til udbudsmaterialet, så vi sikrer, at den kommende rammeaftale for genbrugshjælpemidler bliver udformet så den afspejler både kundernes behov og markedet. SKI forbeholder sig dog ret til at henvende sig til potentielle tilbudsgivere for nærmere uddybning af deres kommentarer og ændringsforslag, såfremt disse fremstår uklare eller ufyldestgørende.


Potentielle tilbudsgivere skal være opmærksomme på, at de ved kommentering af materialet accepterer, at SKI kan anvende alle indkomne oplysninger i det endelige udbudsmateriale eller på anden måde kan offentliggøre det i anonymiseret form. Vi opfordrer derfor til ikke at sende fortrolige oplysninger.


Alle oplysninger og materialer både i denne meddelelse og på hjemmesiden, hvor den tekniske dialog afvikles, er udtryk for SKI’s foreløbige udkast. Vi forbeholder os således ret til at foretage ændringer i alle oplysninger og materialer i det endelige udbudsmateriale bl.a. på baggrund af den tekniske dialog.


Har du spørgsmål vedr. den tekniske dialog er du velkommen til at kontakte udbudskonsulent Michelle Offersen på tlf.: 51 88 60 68 eller e-mail: mo@ski.dk.


.