50.98 Genbrugshjælpemidler

Open/public
Start date: 15-11-2018 - 00:00
End date: 05-01-2019 - 23:59

”SKI gør opmærksom på, at den tekniske dialog vedrørende 50.98 Genbrugshjælpemidler er forlænget, og løber frem til 3. januar 2019.”


Indbydelse til teknisk dialog vedr. SKI 50.98 Genbrugshjælpemidler


SKI inviterer hermed alle potentielle leverandører og relevante markedsaktører til teknisk dialog på det kommende udbud af en fælleskommunal forpligtende aftale om genbrugshjælpemidler.


Den tekniske dialog gennemføres for at sikre, at den endelige aftale afspejler markedets vilkår og mekanismer og for at sikre, at aftalen bliver så anvendelig som muligt for både kommuner og for leverandører på aftalen.


Det skal fremhæves, at SKI har begrænset mulighed for at foretage ændringer af materialet, når først udbuddet er offentliggjort, hvorfor alle potentielle tilbudsgivere opfordres til at være meget grundige i deres gennemgang af nærværende materiale.


Den tekniske dialog vil foregå via denne side indtil den 5. december 2018 kl. 12:00. Kommentarer sendes til mo@ski.dk


Kommentarer mv. vedrørende specifikke krav i kravspecifikationerne skal angives i kolonnen til højre i kravspecifikationerne. Kommentarer til det øvrige materiale, samt generelle kommentarer til kravspecifikationerne skal angives i kommentarskabelonen, som er uploaded sammen med de øvrige dokumenter her på siden.


Der er udsendt en vejledende forhåndsmeddelelse vedrørende udbuddet via TED d. 13. november 2018.


Generelt om udbuddet 50.98 Genbrugshjælpemidler

Rammeaftalen er en forpligtende aftale, som vil blive udbudt på vegne af de SKI-kunder, som forud for udbuddet tilslutter sig rammeaftalen. Aftalen vil rette sig mod SKI’s kommunale kunder, men øvrige kunder kan også tilslutte sig aftalen. Det vil fremgå af det endelige udbudsmateriale, hvilke kommuner og øvrige offentlige institutioner, der har forpligtet sig til at bruge aftalen. Omfanget af kundernes forpligtelse til at anvende rammeaftalen vil ligeledes fremgå af udbudsmaterialet.


Der kan læses mere om de forpligtende aftaler, som SKI udbyder i tæt samarbejde med KL og en række kommuner her.


Sortiment

SKI planlægger at udbyde rammeaftalen for genbrugshjælpemidler som 16 separate delaftaler, opdelt som følger:


Delaftale 1: Standardrollatorer

Delaftale 2: Sideværtssammenklappelig rollator

Delaftale 3: Terrængående rollator

Delaftale 4: Elscootere, manuel styring, Klasse B

Delaftale 5: Elscootere, manuel styring, Klasse C

Delaftale 6: Indstillelig seng, 4-delt liggeflade, motoriseret

Delaftale 7: Tryksårsforebyggende luftmadrasser, statiske

Delaftale 8: Tryksårsforebyggende luftmadrasser, dynamiske

Tryksårsforebyggende topmadrasser, dynamisk luft

Underliggende skummadrasser

Delaftale 9: Tryksårsforebyggende skummadrasser, syntetiske (PUR) – sårkategori 1

Tryksårsforebyggende skummadrasser, syntetiske (PUR) – sårkategori 2

Delaftale 10: Tryksårsforebyggende skummadrasser, syntetiske (PUR) – sårkategori 4

Delaftale 11: Toilet-/badestole med hjul

Delaftale 12: Toilet-/badestole med hydraulisk sædetiltning

Delaftale 13: Toilet-/badestole med elektrisk højdeindstilling og sædetiltning

Delaftale 14: Badetaburetter med mulighed for ryglæn

Delaftale 15: Forhøjertoiletsæder, fastmonterede

Delaftale 16: Toiletsæde med armlæn


Under hver delaftale, skal der udover hovedproduktet/-produkterne tilbydes en række kompatible biprodukter i form af tilbehør og reservedele, samt en timepris for serviceydelser/konsulentbistand.


Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, med tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet


Tilgængelige dokumenter

Den tekniske dialog baseres på følgende dokumenter, der kan downloades via menuen til højre, under punktet ”Dokumenter”:

 • Kravspecifikationer for alle 16 delaftaler (i alt 16 dokumenter opdelt pr. delaftale)
 • Sortimentsliste, overblik
 • Pris- og sortimentsopdatering

Desuden vil der blive uploaded en kommentarskabelon, som skal bruges ved kommentering af dokumenterne, med undtagelse af kommenaterer til de egentlige krav i kravspecifikationerne, som skal angives direkte i kravspecifikationerne, i kolonnen til højre.


Alle kravspecifikationer kan findes under de enkelte områder, hvorfra de kan hentes ned og kommenteres.


Potentielle tilbudsgivere opfordres til at melde tilbage med forslag til ændringer, rettelser eller tilføjelser. tilbagemeldingerne kan fx vedrøre produktkrav, som ikke er mulige at opfylde, eller input til beskrivelser og krav, der kan medvirke til at sikre et højt kvalitetsniveau af rammeaftalens sortiment.


Hvordan og hvornår skal input modtages?

Alle kommentarer til de specifikke krav i kravspecifikationerne, skal angives direkte i dokumentet – i kolonnen til højre for selve kravet. Alle kommentarer til pris- og sortimentsopdatering, til sortimentslisten samt øvrige generelle kommentarer eller input i forbindelse med udbuddet af 50.98 Genbrugshjælpemidler, skal angives i kommentarskabelonen.


Alle input til den tekniske dialog skal sendes til mo@ski.dk senest onsdag den 5. december 2018 kl.12.00.


Øvrige opmærksomhedspunkter

Vi gør opmærksom på, at SKI ikke er forpligtet til at imødekomme de indkomne kommentarer m.v.


Vi vil i processen vurdere lovligheden og hensigtsmæssigheden af alle de indkomne kommentarer og ændringsforslag, herunder hvilke juridiske og kommercielle konsekvenser det vil have at indarbejde dem i udbudsmaterialet.


SKI vil ikke besvare indkomne kommentarer, ændringsforslag, spørgsmål m.v., idet dialogen alene har til formål at give input til udbudsmaterialet, så vi sikrer, at den kommende rammeaftale for genbrugshjælpemidler bliver udformet så den afspejler både kundernes behov og markedet. SKI forbeholder sig dog ret til at henvende sig til potentielle tilbudsgivere for nærmere uddybning af deres kommentarer og ændringsforslag, såfremt disse fremstår uklare eller ufyldestgørende.


Potentielle tilbudsgivere skal være opmærksomme på, at de ved kommentering af materialet accepterer, at SKI kan anvende alle indkomne oplysninger i det endelige udbudsmateriale eller på anden måde kan offentliggøre det i anonymiseret form. Vi opfordrer derfor til ikke at sende fortrolige oplysninger.


Alle oplysninger og materialer både i denne meddelelse og på hjemmesiden, hvor den tekniske dialog afvikles, er udtryk for SKI’s foreløbige udkast. Vi forbeholder os således ret til at foretage ændringer i alle oplysninger og materialer i det endelige udbudsmateriale bl.a. på baggrund af den tekniske dialog.


Har du spørgsmål vedr. den tekniske dialog er du velkommen til at kontakte udbudskonsulent Michelle Offersen på tlf.: 51 88 60 68 eller e-mail: mo@ski.dk.


.

20. November 2018 - Michelle Offersen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Madrasser (kravspec.)
Depotløsning - Leverandør henter, vasker og opbevarer madrasser for kommunen

Depotløsning - Leverandør henter, vasker og opbevarer madrasser for kommunen:

Har I erfaring med en depotløsning, hvor I opbevarer, vasker og reparerer kommunens madrasser?


Har I mulighed for at tilbyde en depotløsning, der omfatter nedenstående:

Genopsætning af rammeaftalens madrasser:

 • Oprettelse af genbrugslager (opbevaring)
 • Afhentning af madrasser
 • Levering og installering
 • Akut levering indenfor 24 timer (hverdage, dagtimerne)

Vask og check af rammeaftalens madrasser

 • Rengøring/desinfektion
 • Kontrol
 • Tryktest af pumpe og madras

Reparation af rammeaftalens madrasser eller pumper

 • Omgående ombytning
 • Reparation på borgers bopæl


Løsning kan fx indgå som en månedlig/kvartalsvis abonnementsløsning, som kunden tilslutter sig inden udbuddet omfattende ovenstående punkter.


Hvilke udfordringer ser I ved en sådan depotløsning?

 • Levering/afhentning: Gør det en forskel, om den hentes hos brugeren eller på depotet? Leveringstid for at afhente madras i den anden ende af landet?
 • Lagerkapacitet.


Hvordan kan vi imødekomme eventuelle udfordringer ved en depotløsning som ovenstående? 


Giv gerne jeres input hertil og tanker omkring en depotløsning, som en varelinje under enkelte delaftaler.


20. November 2018 - Michelle Offersen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Senge (kravspec.)
Vask af elektronik

Vi møder et behov for at hjælpemidlerne kan vaskes i maskine på 80 grader i 10 minutter.

 • Er der nogle specifikke produkter, hvor dette krav er en udfordring?
 • Hvilke krav ser I som mulige i forhold til vask i maskine?


20. November 2018 - Michelle Offersen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Toilet-/bad (kravspec.)
Vask af elektronik

Vi møder et behov for at hjælpemidlerne kan vaskes i maskine på 80 grader i 10 minutter.

 • Er der nogle specifikke produkter, hvor dette krav er en udfordring?
 • Hvilke krav ser I som mulige i forhold til vask i maskine?

20. November 2018 - Michelle Offersen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Madrasser (kravspec.)
Støjniveau for motorer til luftmadrasser

Vi oplever et stort behov for støjsvage motorer på luftmadrasser.

 • Hvordan kan vi imødekomme dette krav i en kravspecifikation?
 • Har I målinger på motorernes lydniveau?
 • Har I målinger på motorens vibrationsniveau?


21. November 2018 - Michelle Offersen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Madrasser (kravspec.)
Skærmlås

Skærmlås - er det noget der findes på de motoriserede luftmadrasser? 

Med skærmlås menes en funktion, hvor skærmes låses mod utilsigtet tryk/brug, så man ikke kan "komme til" at ændre madrassens indstillinger.

5. December 2018 - Anonymous
Questions
Madrasser (kravspec.)
Brandsikkerhed

Vi foreslår at ved krav om brandsikkerhed, bør skrives, at tilsvarende sikkerhedsstandarder, eller bedre også accepteres. Således øges konkurrencen.

5. December 2018 - Anonymous
Questions
Madrasser (kravspec.)
Mål på madrasser

De mål der er på madrasserne i udbudet er for os uden for normal standard og kan derved ekskludere flere leverandører. Mål på madrasser, bør ikke være mindre end 85cm (plus/minus 1cm) til en 85cm seng. Madras bredden til en 90cm seng bør ikke være mindre end 90cm (plus/minus 1cm).

18. December 2018 - Anonymous
Questions
Madrasser (kravspec.)
EU forordning om medicinsk udstyr (vedrører alle områder)

Hej


EU forordning om medicinsk udstyr træder i kraft medio 2020.

Forordningen stiller blandt andet nye krav om kædeansvar og mærkning af hjælpemidler.


Hvilke overvejelser har I i den forbindelse gjort jer i relation til kravsspecifikationen herunder overgang til UDI mærkning, mærkning af reservedele m.v.?

18. December 2018 - Anonymous
Idea
Madrasser (kravspec.)
Anvendelse af mærkning

Hej


Samtlige kommuner anvender lager/logistik løsninger, der forudsætter at kommunerne mærker samtlige hjælpemidler med stregkoder m.v.


Kommunerne støder dog ind i at deres mærkning på særligt de bløde hjælpemidler falder af fx ved vask. Dermed mistes muligheden for at følge hjælpemidlet i lager/logistik løsningen.


Har I overvejet at udvikle driftsaftaler i tilknytning til udbud, der muliggør, at kommune og leverandør kan samarbejde om en hensigtsmæssig mærkning af hjælpemidlerne?