Høring på udbud af computer

Open/public
Start date: 20-09-2020 - 07:00
End date: 25-09-2020 - 14:30

SDU skal til at genudbyde computeraftalen og vil i den sammenhæng gerne høre markedet omkring kravspecifikationen og bæredygtighed.

25. September 2020 - Anonymous
Idea
Kommentarer til høringsmateriale - vedlagt

Kære Jesper,

Vi har indsat vores kommentarer til materialet i vedlagte 3 dokumenter (markeret med fed, gul samt rød skrift).


Vi håber input er brugbart.


Venlig hilsen,

René Forsmann