Høring på udbud af computer

Open/public
Start date: 20-09-2020 - 07:00
End date: 25-09-2020 - 14:30

SDU skal til at genudbyde computeraftalen og vil i den sammenhæng gerne høre markedet omkring kravspecifikationen og bæredygtighed.

18. September 2020 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Bæredygtighed

Er de vedhæftede bæredygtighedskrav og ønsker forståelige og relevante for udbuddet, når SDU meget gerne vil købe bæredygtigt ind? 

Er kravende og ønskerne specifikke nok til, at der vides, hvad der skal skrives i tilbuddet, så der bliver noget ensartet at evaluere på? 

18. September 2020 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Tildelingskriterier

Er tildelingskriterierne forståelige?

18. September 2020 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Krav

Er de opstillede krav gennemsigtige og er det nogle alle kan opfylde? 

25. September 2020 - Anonymous
Idea
Kommentarer til høringsmateriale - vedlagt

Kære Jesper,

Vi har indsat vores kommentarer til materialet i vedlagte 3 dokumenter (markeret med fed, gul samt rød skrift).


Vi håber input er brugbart.


Venlig hilsen,

René Forsmann