Høring af udbudsmateriale

Consultation
Start date: 03-05-2023 - 14:00
End date: 01-06-2023 - 15:00

Kolding Kommune forventer at være klar til at offentliggøre sit udbud om glatførebekæmpelse på kommunens fortove, trapper mv. inden længe.


I den forbindelse, vil vi meget gerne have inputs fra markedet til vores materiale, hvis man synes at vi bør ændre noget, så vi offentliggør det bedst tænkelige udbudsmateriale.


I kan kommentere på vores materiale ved at klikke på den blå fane nedenfor denne beskrivelse. Jeres svar kan kun ses af Kolding Kommune.