Høring af materiale vedrørende levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til Skanderborg Kommune

Consultation
Start date: 01-07-2024 - 13:00
End date: 15-08-2024 - 14:00

Skanderborg Kommune ønsker at gennemføre en høring af udbudsmateriale i forbindelse med light-udbud (udbudslovens afsnit III) på levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til Skanderborg Kommune.

Høringsmaterialet omfatter følgende:

- Udbudsbetingelser og kontrakt

- Bilag 2 - Kravspecifikation

- Bilag 3 - Tilbudsliste

- Bilag 4 Tilbudsgivers tilbudsbesvarelse

- Bilag 6 - Arbejdsklausul

- Høringssvar (skabelon til leverandørens høringssvar)

Leverandøren bedes fremsende udfyldt Høringssvar (skabelon til leverandørens høringssvar) via Comdia senest torsdag den 15. august 2024, kl. 14.00. I skabelonen er anført nogle spørgsmål, som Skanderborg Kommune særligt gerne vil have besvaret.