Rammeaftale 50.95 - Sygeplejeartikler

Open/public
Start date: 18-12-2014 - 00:00
End date: 16-01-2015 - 23:59

Indbydelse til teknisk dialog vedrørende det fælleskommunale forpligtende udbud 50.95 Sygeplejeartikler

SKI inviterer alle potentielle leverandører og relevante markedsaktører til teknisk dialog på det kommende udbud af en fælleskommunal forpligtende aftale om Sygeplejeartikler.

Den tekniske dialog gennemføres for at sikre, at den endelige aftale afspejler markedets vilkår og mekanismer og for at sikre, at aftalen bliver så anvendelig som muligt for både offentlige brugere og for leverandøren på aftalen.

Den tekniske dialog vil foregå via platformen www.offentligprivatdialog.dk i perioden fra den 18. december 2014 til og med den16. januar 2015 kl. 12.00.

Generelt om udbuddet 50.95 Sygeplejeartikler

Som led i  fjerde bølge af de fælleskommunale forpligtende aftaler forbereder SKI en forpligtende aftale på sygeplejeartikler. Rammeaftalen vil blive udbudt på vegne af de kommuner, som forud for udbuddet tilslutter sig rammeaftalen. Aftalen retter sig mod kommunerne, men øvrige offentlige institutioner kan også tilslutte sig aftalen. Det vil fremgå af det endelige udbudsmateriale, hvor mange kommuner og øvrige offentlige institutioner, der har forpligtet sig til at bruge sortimentet på aftalen. Omfanget af kommunernes forpligtelse til at anvende rammeaftalen vil ligeledes fremgå af udbudsmaterialet.

Der etableres en ekstern projektgruppe på hver af de fælleskommunale forpligtende aftaler. Projektgruppen består af faglige repræsentanter og fagpersoner fra kommunerne, som er med til at forberede, planlægge og udarbejde  udbudsmaterialet. 

Projektgruppen på 50.95 Sygeplejerartikler består af repræsentanter fra Fællesudbud Sjælland (FUS), Fællesindkøb Fyn, Jysk Fællesindkøb, Odense Kommune, Assens kommune, Aalborg Kommune, Tårnby Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Jammerbugt Kommune og Hjørring Kommune. 

Det forventes, at udbuddet offentliggøres i 3. kvartal 2015.

Du kan læse mere om de forpligtende aftaler her og om det forpligtende udbud af sygeplejerartikler her.

Dialog omkring udbuddet af sygeplejeartikler

SKI og den eksterne projektgruppe inviterer i forbindelse med udbuddet af en fælleskommunal forpligtende aftale om sygeplejeartikler alle potentielle leverandører til teknisk dialog. Formålet er at give potentielle tilbudsgivere lejlighed til at komme med input til udbuddet. Dialogen foregår på platformen Offentligtprivatdialog.dk.

Der er udsendt en vejledende forhåndsmeddelelse vedrørende udbuddet via TED den 14. oktober 2014.

Formål Formålet med den tekniske dialog er at få afprøvet tankerne med udbuddet med potentielle tilbudsgivere på et tidspunkt, hvor SKI stadig har mulighed for at indarbejde feedback i udbuddet.

SKI har i samarbejde med den eksterne projektgruppe, herunder fagpersoner/sygeplejersker, udarbejdet en foreløbig kravspecifikation og tilbudsliste, som SKI ønsker, potentielle tilbudsgivere tager stilling til.

Potentielle tilbudsgivere af den samlede leverance af sygeplejeartikler (dvs. ene-leverandøraftale) opfordres til at levere konkrete skriftlige input og kommentarer til materialet ved at udfylde ”Kommentarark tilbudsliste” med angivelse af det positionsnummer, kommentaren vedrører, samt ”Kommentarark kravspecifikation” med angivelse af de punktnumre kommentarerne vedrører. Kommentarerne kan fx vedrøre mindstekrav, som ikke er mulige at opfylde.

Kontraktbilag -kravspecifikation og tilbudsliste, Kontraktbilag ”øvrigt sortiment” samt Kommentarark kravspecifikation og Kommentarark tilbudsliste – kan downloades her. Bemærk, at Kontraktbilag – kravspecifikation og tilbudsliste indeholder makroer.

Få adgang til dialogen

Dialogen påbegyndes den 18. december 2014 og løber frem til og med den 16. januar 2015 kl. 12.00.

Alle, der er interesserede i at komme med input og kommentarer til nedenstående overvejelser vedrørende en kommunal forpligtende aftale på sygeplejeartikler, kan deltage på ”ide-udbud”. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke vil være mulighed for en skriftlig dialog via hjemmesiden Offentligprivatdialog.dk, men dialogen foregår alene ved at udfylde ”Kommentarark kravspecifikation” og ”Kommentarark tilbudsliste”, som sendes til SKI pr. mail. Potentielle tilbudsgiveres besvarelser vil ikke blive offentliggjort.

 Dialog møde

SKI afholder et dialogmøde med hver potentiel tilbudsgiver den 21. eller den 23. januar 2015. Mødetidspunkt samt agenda vil blive meddelt leverandøren senest mandag den 19. januar kl. 12.00 pr. mail.  Mødet forventes at vare ca. halvanden time.

Mødet tager udgangspunkt i udfyldte kommentarark.

Deadline

Udfyldte kommentarark skal være SKI i hænde senest fredag den 16. januar 2015 kl. 12.00. Kommentarark skal sendes til udbudskonsulent Simon Høtoft Nielsen på: shn@ski.dk.

Øvrige opmærksomhedspunkter

Potentielle leverandører skal være opmærksomme på, at de ved deltagelse i den tekniske dialog accepterer, at SKI kan anvende alle indkomne oplysninger i SKI’s udbudsdesign og udbudsmateriale.

SKI skal derudover gøre opmærksom på, at vi ikke er forpligtet til at følge eventuelle kommentarer, forslag til ændringer mm. SKI forpligter sig alene til at vurdere hensigtsmæssigheden af de indkomne inputs. 

Svar, der afgives af SKI i forbindelse med den tekniske høring, er ikke juridisk bindende, men skal anses for vejledende svar.