Udvikling af løsninger til den gode madoplevelse i Københavns Kommune

Open/public
Start date: 17-05-2018 - 00:00
End date: 31-05-2018 - 23:59

I forbindelse med at Københavns Kommune overgår til kun at udbringe kold mad til ældre borgere, ønsker kommunen at indgå i samarbejde med en eller flere private virksomheder om udvikling og afprøvning af nye løsninger til den gode madoplevelse.


Samarbejdet vil omfatte samudvikling og afprøvning af et produkt/produkt-serviceløsning, der sikrer jævn opvarmning af mad i borgerens eget hjem og samtidig støtter op om hensigtsmæssig ernæring og den gode madoplevelse.


Københavns Kommune har udarbejdet en behovsafklaring med beskrivelse af udfordringer og rammer og har desuden gennemført en indledede markedsdialog for at afklare innovationspotentialet. Københavns Kommune er nu klar til at vælge en samarbejdspartner, der ønsker at indgå i et offentlige-privat udviklingssamarbejde med opstart august 2018.


Interesserede virksomheder bedes senest d. 31. maj 2018 fremsende en interessetilkendegivelse ved udfyldelse af vedhæftede skema.


På baggrund af interessetilkendegivelser, vil kommunen udvælge max 3 virksomheder til en videre kort afklaringsdialog. Herefter vælger kommunen en samarbejdspartner.


Virksomheder kan indgå i samarbejdet enten som enkeltvirksomheder eller i konsortier/partnerskaber med andre virksomheder. Der vil være tale om et OPI, hvor både kommunen og virksomhed(er) investerer i samarbejdet.


Interessetilkendegivelser bedes fremsendt til projektleder Oliver Metcalf-Rinaldo på FJ8J@suf.kk.dk.