Renoverering og modernisering af Højstrupparken

Open/public
Start date: 22-02-2018 - 00:00
End date: 09-03-2018 - 23:59

Højstrupparken består af en samling på 605 almene boliger, der administreres af Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB).  Bebyggelsen er inddelt i tre afsnit, hvoraf det første udgør en enkel og harmonisk helhed omkring den smukke park anlagt af landskabsarkitekt C. Th. Sørensen. De øvrige afsnit omkranser ligeledes henholdsvis grønne parkarealer samt et butikstor

Det er intentionen, at Højstrupparken renoveres og moderniseres under hensyn til stedets og arkitekturens kvaliteter. Der er forud for renoveringen gennemført en længere proces, hvor Højstrupparken b.la. har været udvalgt som en del af Realdanias kampagne om 1940’ernes og 1950’ernes murede boligbyggeri. I denne forbindelse er der gennemført et demonstrationsprojekt der havde til formål at vise nye konkrete løsninger på omprogrammering, bedre indeklima og tilgængelighed under hensyntagen til bebyggelsens bærende bevaringsværdier. Der udføres ligeledes nye elevator i 26 opgange, nye trægulve med egetræ, omfugning af eksisterende murværk, efterisolering af eksisterende gavle, nye altaner fiberbeton i afsnit 1, nye køkkener og bad, nye altaner i Afsnit 2, nye levenergivinduer AA+ og nye el-installationer.

Det er således essentielt, at den forestående renovering udføres under hensynstagen til denne proces samt til de bærende bevaringsværdier. Disse kan fremsendes efter ønske men de opstillede udfordringer vurderes ikke at have nogen indflydelse på disse værdier.

Herudover har FAB som bygherre stor fokus på miljørigtigt byggeri og har bl.a. egen miljøpolitik. Bygherres fokus på miljørigtigt byggeri har endvidere givet anledning til et ønske om at lade en af blokkene i Højstrupparken bæredygtighedscertificere i henhold til det danske DGNB system.  Der vil således blive lagt vægt på en række egenskaber for de indbyggede materialer, såvel i forhold til FABs intentioner om et miljørigtigt byggeri samt i henhold til DGNB systemet for etageejendomme og rækkehuse. 

På baggrund af en overordnet målsætning om at minimere ressourceforbrug, sundhedsskadelige effekter på beboere og skadelig miljøpåvirkning, ønskes det at reducere miljøbelastningen fra anvendte materialer. Dette gøres b.la. ved at vælge robuste materialer med lang levetid og minimalt behov for vedligehold. Herunder anses det for positivt såfremt eksisterende materialer i byggeriet genanvendes i det omfang det lader sig gøre, f.eks. direkte genbrug af mursten ved efterisolering af gavle

Ved valg af materialeleverandør vægtes miljøeffekter fra produktion og transport til byggeplads. Det ønskes at indsamle sikkerhedsdatablade fra materialeleverandører samt at udarbejde et samlet materialekatalog som dokumentation for miljørisici relateret til byggevarer. Desuden ønskes det generelt at anvende indeklimamærkede eller svanemærkede produkter til indvendige overflader i boligerne.

Som supplement til sikkerhedsdatablade ønskes det i videst muligt omfang at få dokumenteret byggevarernes miljømæssige egenskaber i form af EPD’er med information om energi- og ressourceforbruget samt miljøpåvirkningerne fra produktion, anvendelse og bortskaffelse af en byggevare. Slutteligt ønskes det for træ og træmaterialer, at det kan dokumenteres at træet stammer fra skove, der er forvaltet bæredygtigt, eller at det kan dokumenteres, at det er genbrugstræ. Som dokumentation herfor ønskes FSC- eller PEFC-certificeringer imens der for genbrugstræ ønskes dokumentation for at træet har været anvendt tidligere f.eks. i andre projekter i form af trætraller, køreplader, afdækning eller lign.

På baggrund af ønsket om et miljørigtigt byggeri, der kan DGNB-certificeres, ønskes der med markedsdialogen feedback fra producenter, leverandør og entreprenør som vil kunne byde ind med relevant erfaringer og viden til projektet.