50.05 Biblioteksmaterialer

Open/public
Start date: 30-09-2019 - 00:00
End date: 11-10-2019 - 23:59

50.05 Biblioteksmaterialer

Det forventes at 50.05 Biblioteksmaterialer i lighed med den nuværende aftale opdeles i 7 delaftaler:

• Delaftale 1 - Danske bøger og noder

• Delaftale 2 - Udenlandske bøger og noder

• Delaftale 3- Danske og udenlandske årbøger

• Delaftale 4 - Musik

• Delaftale 5 - Film

• Delaftale 6 - Spil og multimedier

• Delaftale 7 - Taskebøger og klassesæt

Tilbudsgivere kan afgive tilbud på en eller flere delaftaler.

Teknisk dialog

Den tekniske dialog er baseret på følgende dokumenter, der kan downloades via menuen til højre, under punktet ”Dokumenter”.

• 50.05 Biblioteksmaterialer – om udbuddet og vejledning til den teknisk dialog

• 50.05 D1 Udkast Bilag E Leveringskontrakt version Teknisk dialog (aftale mellem kunde og leverandør)

• 50.05 D1-D7 Udkast tilbudsliste version Teknisk dialog

• 50.05 D1 Udkast Særbilag 2 Implementering version Teknisk dialog

Bemærk. Bilag for delaftalerne 2-7 forventes udarbejdet efter samme principper og vil derfor være sammenlignelige med bilagene, der vedrører delaftale 1 Danske bøger og noder og som er indeholdt i materialet, der indgår i den tekniske dialog.

Potentielle tilbudsgivere opfordres til at melde tilbage med forslag til ændringer, rettelser eller tilføjelser.

Hvordan og hvornår skal input modtages?

Alle svar til den tekniske dialog skal være modtaget hos SKI senest den 11. oktober 2019 kl.16.00.

Svar sendes pr. mail til Henrik Østergaard: heo@ski.dk.

Øvrige opmærksomhedspunkter

Vi gør opmærksom på, at SKI ikke er forpligtet til at imødekomme de indkomne kommentarer m.v.

Vi vil i processen vurdere lovligheden og hensigtsmæssigheden af alle de indkomne kommentarer og ændringsforslag, herunder hvilke juridiske og kommercielle konsekvenser det vil have at indarbejde dem i udbudsmaterialet.

SKI vil ikke besvare indkomne kommentarer, ændringsforslag, spørgsmål m.v., idet dialogen alene har til formål at give input til udbudsmaterialet, så vi sikrer, at den kommende rammeaftale for bleer bliver udformet så den afspejler kundernes behov og markedet. SKI forbeholder sig dog ret til at henvende sig til potentielle tilbudsgivere for nærmere uddybning af deres kommentarer og ændringsforslag, såfremt disse fremstår uklare eller ufyldestgørende.

Potentielle tilbudsgivere skal være opmærksomme på, at de ved kommentering af materialet accepterer, at SKI kan anvende alle indkomne oplysninger i det endelige udbudsmateriale eller på anden måde kan offentliggøre det i anonymiseret form. Vi opfordrer derfor til ikke at sende fortrolige oplysninger.

Alle oplysninger og materialer både i denne meddelelse og på hjemmesiden, hvor den tekniske dialog afvikles, er udtryk for SKI’s foreløbige udkast. Vi forbeholder os således ret til at foretage ændringer i alle oplysninger og materialer i det endelige udbudsmateriale bl.a. på baggrund af den tekniske dialog.

Har du spørgsmål vedr. den tekniske dialog er du velkommen til at kontakte udbudskonsulent Henrik Østergaard på tlf.: 51 71 76 49 eller e-mail: heo@ski.dk.