Høring vedr. udbud af elektronisk låsesystem til Viborg Kommune

Consultation
Start date: 22-02-2024 - 09:00
End date: 12-03-2024 - 12:00

Viborg Kommune forventer medio 2024, at udbyde et EU-udbud af elektronisk låsesystem.

I den forbindelse ønsker vi at foretage en høring/skriftlig dialog af det foreløbige udbudsmateriale.


Vi indbyder derfor alle potentielle leverandører til at gennemgå det foreløbige materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til ændringer/forbedringer.


Frist for høringssvar er d. 12. marts kl. 12.00