Tømningsordning - Kalundborg Forsyning A/S

Open/public
Start date: 10-08-2021 - 09:00
End date: 14-09-2021 - 12:00

Udbuddet vedrører indkøb af

• Tømning af bundfældningstanke på private og offentlige ejendomme under Ordregivers obligatoriske tømningsordning.

• Tømning af samletanke på private ejendomme under Ordregivers obligatoriske tømningsordning.

til samtlige ordregivers enheder.

Driftsopgaven omfatter yderligere indmelding af gennemførte tømning, fejlregistreringer samt lokalisering og tilstand af tankanlæggene til Ordregiver.

7. September 2021 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Anmodning om tilbagemelding på markedsdialog

Vi anmoder tilbudsgivere til at komme med tilbagemeldinger, i forbindelse med det kommende udbud.

Vi har ikke fået mange tilbagemeldinger på materialet vedr. tømningsordning, hvilket kan være resultatet i der ikke er noget at kommentere.


Markedsdialogen har følgende formål:

Få input fra potentiale leverandører, der kan sikre et kvalitativt godt udbudsmateriale og indgåelse af kontrakt.

Eksempler:

  • Krav der kan være svære at opfylde for en leverandør (der vil altid vurderes om behovet skal dækkes og der ikke bliver ændret på et krav, eller om det kan tilpasses).
  • Undgå uhensigtsmæssig opstillede krav og konkurrenceparameter.
  • Få input til oversete krav .
  • Afklaring af uklarheder inden udbud, så mængden af spørgsmål reduceres og en annullering undgås.

Vi håber I vil fremsende bilag til materialet, hvis der er noget vi kan forbedre før offentliggørelse.