Befordringsudbud - Morsø Kommune

Open/public
Start date: 21-02-2023 - 12:00
End date: 28-02-2023 - 10:00

Udbuddet vil omhandle følgende kørselstyper:

  • Kørsel med ældre borgere
  • Kørsel til folkeskole for almene elever, elever ved sygdom og special tilbud samt kørsel af børn til dagtilbud, special tilbud
  • Kørsel til specialskoler
  • Kørsel til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse STU og ungdomsuddannelser for almene elever.

Under dokumenter ligger udkast til kravspecifikation, beskrivelse af kørselstyper samt oplæg til afregningsform.

Potentielle tilbudsgivere opfordres til at læse materialet igennem og kommentere, hvor de oplever punkter, der synes uhensigtsmæssige, for at der kan afgives et godt tilbud.

Alle kommentarer og input er velkomne, og vil blive indarbejdet i det endelige udbudsmateriale, hvor det giver mening.

Vedlagte dokumenter er foreløbige, og vil blive tilrettet, inden de annonceres sammen med det øvrige udbudsmateriale. Følgende dokumenter er sendt i høring:

  • • Kravspecifikation
  • • Kørselstyper
  • • Afregningsmodel

Afregningsmodellens krav fremgår af punkt 52-57 i kravspecifikationen.

Vi vil gerne have tilbagemeldinger senest den 28. februar 2023 kl. 10.00 - vi forventer at offentliggøre udbuddet i sin fulde form medio marts - der er kontraktstart 1. august 2023.