Archive

[T] "Følg Morsø Kommune"
Keyword:
Select goods / services:
Id Name
Contact
Participant Info
4024
1 bil til hjemmeplejen - december 2018
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
3469
3 hjemmeplejebiler til Morsø Kommune - juli 2018
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
21980
3 leds rotorklipper til Materielgården
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
25491
Afrense taget for mos og alger samt malerbehandle facader - Aagade 17
82935
Aktivitetscenter Fyrvejen 65 udskiftning af belysning til LED
Kenneth Bonnerup
kebo@morsoe.dk
99702707
23775
Asfaltarbejder 2020 i Morsø Kommune
Chris Christoffersen
chris.christoffersen@morsoe.dk
75039
Asfaltarbejder 2021
Chris Christoffersen
chris.christoffersen@morsoe.dk
32836
Asfaltarbejder Ekstra 2020
Chris Christoffersen
chris.christoffersen@morsoe.dk
55612
Badebro Østre Strand
Torben Skovgård Nielsen
torben.nielsen@morsoe.dk
5309
Bar-moduler til Events på Mors
47640
Belysningsprojekt Ringvejen 59, 7900 Nykøbing
Thomas Holst Thomsen
thth@morsoe.dk
28126
Bil/varevogn til Hjemmeplejen
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
21138
Brohuset - Ny Servicebygning - Sundby Mors Havn
Bjarke Sørensen
bjarke.sorensen@morsoe.dk
54826
Brændstof til Feggesundfærgen og egne tanke
Kristina Schøning Baandrup
ksba@morsoe.dk
9970 7092
23110
Bus til Ringvejen
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
3657
Buskørsel med skolebørn til/fra svømning - Revideret udgave
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
5037
Buskørsel til og fra svømning 2019-2021
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
25515
Byggemodning Dokter Lunds Vej - Etape 2
Ulla Winther
ulw@morsoe.dk
99706939
83531
Daginstitutionsartikler
Kristina Schøning Baandrup
ksba@morsoe.dk
9970 7092
60733
Danhostel Mors, beklædning af 300 m stern
Lars Larsen
lars.larsen@morsoe.dk
59847
Danskuddannelse til voksne udlændinge med flere
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
4474
Depotbygning Redsted 62m²
Lars Larsen
lars.larsen@morsoe.dk
4097
Det Nye Plejecenter - EU Udbud
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
4729
Det Nye Plejecenter - genudbud af el-entreprise
Ulrik Uglebjerg
ulrik.uglebjerg@morsoe.dk
99707202
7118
Det nye plejecenter Duelund - genudbud af Tømmerentreprisen
Ulrik Uglebjerg
ulrik.uglebjerg@morsoe.dk
99707202
3893
Drift og vedligeholdelse af Vejbelysning på Mors
Ulrik Uglebjerg
ulrik.uglebjerg@morsoe.dk
99707202
5350
Dueholmskolen, Nyt køkken bad og omklædning
Lars Larsen
lars.larsen@morsoe.dk
88391
Elsøvej 214A
Ole Kinly Nielsen
okn@morsoe.dk
83293
elsøvej 226
Ole Kinly Nielsen
okn@morsoe.dk
89521
Energirenovering - Gadebelysningsanlæg
Tina Tange Andersen
ttan@morsoe.dk
4948
Entreprise ved institutionerne på Ole Rømersvej
43995
Etablering af strålevarme i gymnastiksal i Nykøbing Hallen
Thomas Holst Thomsen
thth@morsoe.dk
56636
Facade- og tagrenovering af Frøslev Skole
Lars Larsen
lars.larsen@morsoe.dk
75598
Faciliteter til omlastning og håndtering/styring af mad- og restaffald
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
33864
Fjordbro, Kulturfjorden
Ulla Winther
ulw@morsoe.dk
99706939
75634
Fodboldmål og -net til FællesIndkøb Nord
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
8093
Forhøjelse af Nordmolen, Ejerslev Havn
Torben Skovgård Nielsen
torben.nielsen@morsoe.dk
7098
Forpagtning af Bybrønden
Ulrik Uglebjerg
ulrik.uglebjerg@morsoe.dk
99707202
4135
Forpagtning af café på Sillerslev Havn
Torben Skovgård Nielsen
torben.nielsen@morsoe.dk
75624
Forsikringsudbud
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
64068
Glasgang mellem Administrationbygningen og den gamle retsbygning.
Lars Larsen
lars.larsen@morsoe.dk
69812
Hegnsprojekt Ørding
Jacob Bruun
jacob.bruun@morsoe.dk
7097
Hjemmeplejebiler - 2 stk.
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
39024
Hobby- og beskæftigelsesmaterialer
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
91755
Husbåde Nykøbing Havn
Torben Skovgård Nielsen
torben.nielsen@morsoe.dk
78058
Hvidbjerg købmandstorv
Lauritz Rask
lauritz.rask@morsoe.dk
21276
Høfderenovering
Torben Skovgård Nielsen
torben.nielsen@morsoe.dk
4430
Højvandssikring af Nordhavnen
Torben Skovgård Nielsen
torben.nielsen@morsoe.dk
44235
Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
3874
Indkøb af 1 hjemmeplejebil - oktober 2018
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
82637
Indsamling og transport af husholdningsaffald
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
67469
Informationsannoncering
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
82189
iPads og tilbehør hertil
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
72102
Jobcenterløsning - software
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
43040
Kaldeanlæg og adgangskontrol til Plejecenter Duelund
Heidi Laustsen Gravgaard
heidi.gravgaard@morsoe.dk
99707206
4126
Klimasikring af Strandvejen
Maiken Mølgaard Beermann
mnb@morsoe.dk
29451
Kompressionsstrømper
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
39020
Kontor- og skoleartikler
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
53606
Konvertering fra oliefyr til luft/vand varmepumpe på Danhostel, 7900 Nykøbing
Thomas Holst Thomsen
thth@morsoe.dk
4124
Kulturelle oplevelser på Limfjorden
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
84181
Kunstgræsbanen Dueholmsmarken
Kenneth Bonnerup
kebo@morsoe.dk
99702707
82475
Kølevogn til Centralkøkkenet
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
87129
Kølevogn til Centralkøkkenet
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
79441
Køretøjer til Bostøtten
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
53344
Landvinding Sillerslev Havn
Torben Skovgård Nielsen
torben.nielsen@morsoe.dk
3827
Laptops til skoler på Mors
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
5272
Leasing af pyloner
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
43293
Levering af belysningsanlæg på Dueholm Skole og Tranvej 2
Thomas Holst Thomsen
thth@morsoe.dk
90773
Mandskabsvogn til Ringvejen
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
84778
Marienlyst, bro
Dorthe Hedensted Lund
dhl@morsoe.dk
99707093
83292
Markedsgade 48-50
Ole Kinly Nielsen
okn@morsoe.dk
86884
Markedsgade 82a
Ole Kinly Nielsen
okn@morsoe.dk
53354
Mobiltelefoner til Hjemmeplejen
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
9308
Neddeling og slutbehandling af affaldsfraktionen rent træ
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
6490
Nedrivning af Asselsvej 172
Jimmi Nielsen
jimmi.nielsen@morsoe.dk
99707059
4274
Nedrivning af Blåborgvej 53
Jimmi Nielsen
jimmi.nielsen@morsoe.dk
99707059
4533
Nedrivning af bygning på Smedebjergevej 55, Vils
Jimmi Nielsen
jimmi.nielsen@morsoe.dk
99707059
4709
Nedrivning af ejendommen Brobækvej 65
Jimmi Nielsen
jimmi.nielsen@morsoe.dk
99707059
8825
Nedrivning af ejendommen Gammel Færgevej 1
Jimmi Nielsen
jimmi.nielsen@morsoe.dk
99707059
40869
Nedrivning af ejendommen Næssundvej 496
Ole Kinly Nielsen
okn@morsoe.dk
8260
Nedrivning af Grydhøjvej 2, Bjergby
Ole Kinly Nielsen
okn@morsoe.dk
4640
Nedrivning af Hovedstrædet 37
Jimmi Nielsen
jimmi.nielsen@morsoe.dk
99707059
76127
Nedrivning af Johan Riis's Minde
Lars Larsen
lars.larsen@morsoe.dk
8508
Nedrivning af Langebæksgade 30-32, Nykøbing
Ole Kinly Nielsen
okn@morsoe.dk
5081
Nedrivning af Næssundvej 384
Jimmi Nielsen
jimmi.nielsen@morsoe.dk
99707059
25507
Nedrivning af Ringsgade 3, 7900 Nykøbing M.
Lars Larsen
lars.larsen@morsoe.dk
7939
Nedrivning af Skolegade 14A (det gamle Limfjordsteater)
Jimmi Nielsen
jimmi.nielsen@morsoe.dk
99707059
3915
Nedrivningssag - Asselsvej 85
Jimmi Nielsen
jimmi.nielsen@morsoe.dk
99707059
3952
Nedrivningssag - Gammel Møllevej 83
Jimmi Nielsen
jimmi.nielsen@morsoe.dk
99707059
4169
Nedrivningssag - Mælkevejen 11
Jimmi Nielsen
jimmi.nielsen@morsoe.dk
99707059
4047
Nedrivningssag - Mælkevejen 14
Jimmi Nielsen
jimmi.nielsen@morsoe.dk
99707059
4267
Nedrivningssag - Præstbrovej 98
Jimmi Nielsen
jimmi.nielsen@morsoe.dk
99707059
53125
Ny kaj Sillerslev Havn
Torben Skovgård Nielsen
torben.nielsen@morsoe.dk
42287
Nye vinduer og døre i Jernbanevej 5
Lars Larsen
lars.larsen@morsoe.dk
53121
Nyt læhegn Sillerslev Havn
Torben Skovgård Nielsen
torben.nielsen@morsoe.dk
53601
Nyt tagpap på Danhostel Mors
Lars Larsen
lars.larsen@morsoe.dk
76266
Nørrebyen 11, 7950 Erslev
Ole Kinly Nielsen
okn@morsoe.dk
79282
Nørregade 21, Udskiftning af vinduer og dør
Lars Larsen
lars.larsen@morsoe.dk
81916
OMBYGNING AF DEMENSAFSNIT TIL ALMENE BOLIGER VED VEJERSLEV ÆLDRECENTER.
Lars Larsen
lars.larsen@morsoe.dk
47176
Oprensning af Alsted Sø
Jacob Bruun
jacob.bruun@morsoe.dk
66450
Papiraffaldssække og -køkkenposer
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
70969
Pengeinstitutaftale
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
59378
Personbil til Morsø Kompetencecenter
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
15450
Personvogne til Ringvejen mod Job og Uddannelse
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
5034
Plastrenovationssække
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
48547
Promenade Kulturfjorden
Torben Skovgård Nielsen
torben.nielsen@morsoe.dk
23030
Rammeaftale på køb af brystproteser
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
68318
Realisering af vådområdeprojektet Nees Vig - Detailprojektering, udbud, kontrahering og tilsyn
Jacob Bruun
jacob.bruun@morsoe.dk
26724
Renovering af kystsikring Sundbyvej
Torben Skovgård Nielsen
torben.nielsen@morsoe.dk
5253
Renovering af Nordmolen, Nykøbing Havn
Torben Skovgård Nielsen
torben.nielsen@morsoe.dk
20330
Renovering af Sydmolen, Ejerslev Havn
Torben Skovgård Nielsen
torben.nielsen@morsoe.dk
4179
Revisor til Interreg projekt, Cupido
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
58168
Ringsgade 3, 6 nye lejligheder samt ombygning af Smallegade 10
Lars Larsen
lars.larsen@morsoe.dk
49485
Rottebekæmpelse i Morsø Kommune
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
59382
Sandfodring Østre Strand
Torben Skovgård Nielsen
torben.nielsen@morsoe.dk
32194
Sandgravens naturlegeplads, Bjergby
Anja Klit
akl@morsoe.dk
99707247
54825
Servicemaskine Nykøbing Havn
Torben Skovgård Nielsen
torben.nielsen@morsoe.dk
5294
Skarum Enge Syd_ Tekniske forundersøger
Jacob Bruun
jacob.bruun@morsoe.dk
67675
Sportsudstyr til FællesIndkøb Nord
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
7001
Standard Software - Miniudbud på SKI 02.06, delaftale 2
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
67680
Svømmeudstyr og svømmebeklædning til FælleIndkøb Nord
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
26723
Tagudskiftning N. A. Christens Vej 10
Lars Larsen
lars.larsen@morsoe.dk
26900
Tagudskiftning Nykøbing Hallen, Nygade 29
Lars Larsen
lars.larsen@morsoe.dk
42293
Tandregulering af børn og unge under 18 år
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
38871
Tekniske forundersøgelser vådområdeprojekt Nykøing enge.
Jacob Bruun
jacob.bruun@morsoe.dk
4503
Trafiksikkerhedsprojekt - Nørrebro
4741
Trafiksikkerhedsprojekt Ø. Jølby skole
Maiken Mølgaard Beermann
mnb@morsoe.dk
21134
Traktor med front- og bagmonteret armklipper og slaglehoved
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
4645
Transport af affaldscontainere fra genbrugspladsen
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
23989
Udskiftning af havedør til facadedør - Enggaarden
Lars Larsen
lars.larsen@morsoe.dk
7806
Vandløbsrestaurering Morsø
Jacob Bruun
jacob.bruun@morsoe.dk
23104
Vandløbsrestaurering Morsø 2020
Jacob Bruun
jacob.bruun@morsoe.dk
4707
Varebil/mandskabsvogn til Grøn Mors
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
4022
Varevogn med køleanlæg
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
3614
Varevogn til IT-afdelingen
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
78057
Vask og leje af arbejdsbeklædning
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017
4727
Vils Landsbytorv
Lauritz Rask
lauritz.rask@morsoe.dk
4631
Vådområdeprojekt - Jølby nor
Jacob Bruun
jacob.bruun@morsoe.dk
21982
Zero turn klipper til Materielgården
Birgitte Lund
birgitte.lund@morsoe.dk
9970 7017