Entities

Morsø Kommune

Keyword:
Search

Name
Contact
Participant Info
1 bil til hjemmeplejen - december 2018
3 hjemmeplejebiler til Morsø Kommune - juli 2018
Bar-moduler til Events på Mors
Buskørsel med skolebørn til/fra svømning - Revideret udgave
Buskørsel til og fra svømning 2019-2021
Depotbygning Redsted 62m²
Det Nye Plejecenter - EU Udbud
Det Nye Plejecenter - genudbud af el-entreprise
Det nye plejecenter Duelund - genudbud af Tømmerentreprisen
Drift og vedligeholdelse af Vejbelysning på Mors
Dueholmskolen, Nyt køkken bad og omklædning
Entreprise ved institutionerne på Ole Rømersvej
Forhøjelse af Nordmolen, Ejerslev Havn
Forpagtning af café på Sillerslev Havn
Hjemmeplejebiler - 2 stk.
Højvandssikring af Nordhavnen
Indkøb af 1 hjemmeplejebil - oktober 2018
Klimasikring af Strandvejen
Kulturelle oplevelser på Limfjorden
Laptops til skoler på Mors
Leasing af pyloner
Nedrivning af Asselsvej 172
Nedrivning af Blåborgvej 53
Nedrivning af bygning på Smedebjergevej 55, Vils
Nedrivning af ejendommen Brobækvej 65
Nedrivning af Hovedstrædet 37
Nedrivning af Næssundvej 384
Nedrivning af Skolegade 14A (det gamle Limfjordsteater)
Nedrivningssag - Asselsvej 85
Nedrivningssag - Gammel Møllevej 83
Nedrivningssag - Mælkevejen 11
Nedrivningssag - Mælkevejen 14
Nedrivningssag - Præstbrovej 98
Plastrenovationssække
Renovering af Nordmolen, Nykøbing Havn
Revisor til Interreg projekt, Cupido
Skarum Enge Syd_ Tekniske forundersøger
Standard Software - Miniudbud på SKI 02.06, delaftale 2
Trafiksikkerhedsprojekt - Nørrebro
Trafiksikkerhedsprojekt Ø. Jølby skole
Transport af affaldscontainere fra genbrugspladsen
Varebil/mandskabsvogn til Grøn Mors
Varevogn med køleanlæg
Varevogn til IT-afdelingen
Vils Landsbytorv
Vådområdeprojekt - Jølby nor

Morsø Kommune at Comdia

Supplier

Tender

Market dialog

Innovation

Leverandørliste: 316
Udbudsplan: 5
Aktuelle udbud: 7
Arkiv: 46