02.03 Servere og storage

Open/public
Start date: 23-09-2014 - 00:00
End date: 17-10-2014 - 23:59

***OBS: FRISTEN ER FORLÆNGET TIL OG MED DEN 17. OKTOBER*** 

Staten og Kommunernes Indkøbs Service opfordrer alle leverandører, producenter og kunder til at deltage i teknisk dialog om udvalgte dele af det foreløbige udbudsmateriale på Rammeaftale 02.03 Servere og storage.

Den tekniske dialog gennemføres for at sikre, at den endelige aftale afspejler markedets vilkår og mekanismer, og for at sikre, at den kommende aftale bliver så anvendelig som muligt for både offentlige brugere og for leverandører på aftalen.

 

Sortimentet på aftalen vil indeholde følgende hovedgrupper: 

• Servere

• Storage

• Tilbehør

• Tilknyttede ydelser

 

Sortimentet beskrives under fokusområdet "Kravspecifikation".

 

Tildelingsformer:

Kundernes muligheder for anskaffelse af aftalens produkter beskrives nærmere under fokusområdet ”Retningslinjer for direkte tildeling og miniudbud”.

 

For øvrige oplysninger om aftalen henvises til www.ski.dk (https://www.ski.dk/sider/udbud.aspx?aftId=02030014).

 

Om anvendelse af "offentlig privat dialog" læs dokumentet: "Gode råd og vejledning" (findes i venstre menu)

Inden kommentering påbegyndes foreslås dokumentet "Godt i gang med kommentering af kravspecifikationen" læst igennem.

SKI ser frem til den kommende dialog og håber på, at vi på denne måde kan højne både kvalitet og relevans af vores udbudsmateriale. 

 

Få adgang til dialogen

BEMÆRK: Du skal oprette dig som bruger med login for at kunne deltage.

Opret dig som bruger her:

http://www.offentligprivatdialog.dk/opret-bruger.aspx 

 

FREMGANGSMÅDE:

1.  Login og gå til det Idé-udbud du ønsker at kommentere på.

2.  Klik på et fokusområde i venstre side og læs teksten på denne, eller svar på oprettede spørgsmål.

3.  Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til dette fokusområde. 

 

Deadline 

Den tekniske dialog løber fra d. 23. september til og med d. 17. oktober, hvorefter dialogsiden lukkes.

22. September 2014 -
Questions
3. Leveringsvilkår
Tidsfrister for levering

SKI ønsker at høre markets holdning til tidsfrister for levering, når kunden har foretaget en bestilling (ved direkte tildeling).

SKI's udkast er:

"Leverancer skal leveres inden for 15 Arbejdsdage fra tidspunktet for Kundens bestilling, medmindre Kunden angiver en længere frist."

22. September 2014 -
Idea
3. Leveringsvilkår
Kundens ret til afbestilling

SKI tænker at det er rimeligt, at kunden kan afbestille hele eller dele af en leverance i følgende tilfælde:

1. Senest 4 timer efter kundens bestilling af leverancen, og

2. Indtil 2 arbejdsdage efter modtagelse ordrebekræftelse fra leverandøren

2. bullit skal imødekomme kundens evt. fejlbestillinger, dvs. i tilfælde hvor kunden ved køb direkte på rammeaftalen (dvs. hos primær leverandøren) i bestillingen forkert har angivet en art, antal eller lignende. 

SKI ønsker en balance, hvor kundens mulighed afbestilling ikke påligger leverandøren unødige omkostninger.

23. September 2014 - John Stumpe
Idea
1. Kravspecifikation
Kommentarer/input til kravspecifikation

Undertegnede har ved første korte gennemgang følgende observationer ...

Ad. 4 C "... følgende operativsystemer i 64-bit version og ligeledes understøtte 32-bit version hvor dette forefindes fra producenten, uden at krænke 3. mands rettigheder."?

 Ad. 4 D Hvad vil være konsekvensen såfremt noget af dette medfølger (det er ikke usædvanligt at der til towermodeller medfølger tastatur og mus)? Jeg vil mene det vil være rimeligt at sikre der ikke medfølger skærm.

Ad. 4 G "påmonteret serienummer"? Kunne måske i stedet beskrives som "tydeligt angivet unik identifikation i form af et serienummer", i kravsmaterialet skal det måske som option kunne aflæses maskinelt, f.eks. fra asset management eller producentens management tools? 

Ad. 4.1.1. - 4.2.1 og 4.3.1 Er disse krav operationelle og i trit med markedet? Jeg ville nok foreslå en model hvor optioner var valgfri (diske, ram og f.eks. raid controllere)? Man kunne så i prisevalueringen lade nogle konfigurationer indgå, men tror det er vigtigt at sikre fleksibilitet til konfiguration. Herunder måske skrue lidt op for udvidelsesmulighederne?

Ad. 5 (hele punktet, med underpunkter) Denne virker ude af trit med virkeligheden (undskyld hvis jeg fornærmer nogen), så inden jeg kommenterer ville det måske være på sin plads og spørge om dette blot er et tidligt udkast?

Ad. 6 Har ikke nogen direkte kommentarer andet end at man måske skulle overveje detaljeniveauet er for lavt (forstår bekymringen omkring f.eks. møtrikker, men kan være vanskeligt for en tilbudsgiver at sikre overholdt), der kunne måske helt overordnet stilles nogle krav der dækkede dette, meget af det kan formentlig heller ikke prissættes. ellers syntes jeg det er positivt at se bredden i gruppen på mange andre områder :-)

Jeg vil afvente afsnit 7 til lidt senere, men grundlæggende ser det flot ud. 

24. September 2014 -
Questions
1. Kravspecifikation
Møtrikker og skruer

SKI har i kravspecifikationen i mellemgruppen Mekanik (under Tilbehør) som udgangspunkt valgt af lave én undergruppe til møtrikker og én undergruppe til skruer.

Det giver mening hvis møtrikker og skruer købes i hver sin pakke, men ikke hvis møtrikker og skruer købes i en og samme pakke.

SKI ønsker derfor at høre hvordan møtrikker og skruer til montering af racks, chassier, kabinetter, towers mv. normalt anskaffes? 

6. Oktober 2014 - Frank Stott, PEDAB DENMARK A/S
Idea
1. Kravspecifikation
Kommentarer/spørgsmål til V1.1

Første gennemlæsning rejser en lang række bekymringer også i lyset af tidligere udbuds forløb. Håber dette kan være en hjælp til at det endelige udbuds materiale for en mere teknisk og professionel udformning. Kommentarer/spørgsmål listet i række følge i henhold til kravspecifikation v1.1.:

4.1.1 : Hvilken af de mange PassMark 2014 scores ønsker man CPUerne skal måles på og er der tale om en "copy/paste" fejl , ved High End rackservere , hvor der som formfaktor står  2U eller derunder?

5 c: Giver umiddelbart ikke mening...?

Afsnit 5.3 omhandlende Software Defineret Storage er interessant, da der er ligeså mange definitioner af dette som producenter i markedet... mener det med fordel kunne placeres under afsnit 6.6. Så kommer man også udover at blande tingene sammen, som i afsnit 5.3.1 c, hvor man omtaler controllere... (så er det jo ikke software difined mere....ville nogle producenter med rette sige)

5..4.1 Giver ikke mening... det omhandler SAN og tabellen omhandler storage systemer. Bør retteligt være 2 afsnit, et for SAN (Storaga Area Network = Fabric) og et for Storage systemer.

6.1.2: Såfremt afsnittet omhandler Blade Chassiser, giver underpunkt b og c ikke nogen mening, da disse jo er fuldt ud dækket af punkt 6.1.1 , da et blade chassis jo netop indbygges i et rack. Med mindre der er tale om et "stand alone" blade chassis, som der kommer flere og flere af fra producenterne.

6.1.3: Hvad er formålet med dette underpunkt? Tower servere leveres jo med kabinetter... iøvrigt endnu en copy/paste fejl i underpunkt c.

Følgende underpunkter giver ikke umiddelbar teknologisk, mekanisk eller IT mæssig mening, da de er fuldt ud dækket ind under de øvrige: 6.1.4 (bøjler), 6.1.5 (Kabinetter), 6.1.6 (Afdækning), 6.1.7 (Skruer) og  6.1.8 (møtrikker).

Afsnit 6.2.4 Controllere , her fremgår det ikke tydeligt hvilken former for kontrollere der er tale om...

6.2.9 Switche: Af teksten i underpunkt a) fremgår det som om at der er tale om 1 switch der skal kunne understøtte alle tilslutningsmuligheder, er det korrekt?

I underpunkt b) omtales så KVM switche.. skal disse være i samme undergruppe?

6.2.10 Netkort: Det ville fremme processen såfremt SKI ville definere hvilke IEE 802.xx undergrupper der er tale om. Ethernet, Wifi og TokenRing (Seriøst.. hvem spørger efter Tokenring i dag) er alle dækkende af iundtil flere undergrupper.

Afsnit 6.3.2: Savner 40 og 100 Gigabit kabler, da dette vil være produkter som vil blive efterspurgt i udbuddets løbetid.

Afsnit 6.5.3: PDUer: Udskiftelig PDU i en Bladeserver giver ingen teknologisk mening...formålet med Blades er jo netop at de enkelte blades deler ressourcer....via Blade Chassis eller lign.

Glæder mig til at se næste draft, som forhåbentlig har en lidt bedre teknisk kvalitet, således at dem som vælger at tage bolden op og besvare det endelige udbud, rent faktisk har en minimal chance for at opfylde kravene i udbuds materialet.

6. Oktober 2014 -
Questions
3. Leveringsvilkår
Mangler ved leverancen / Defekte komponenter

Punkt 10.2.1 Mangelsbegrebet og Kundens beføjelser (bortset fra hæveadgang)

Det fremgår af 3. afsnit, (Leveringsvilkår - Direkte tildeling) at afhjælpning af mangler indebærer, at leverandøren bl.a. udskifter defekte dele med nye fungerende dele.

SKI har flere kunder som ønsker at beholde defekte komponenter/datamedier i forbindelse med en udskiftning, idet disse indeholder fortrolig eller personfølsomme data.

Spørgsmål: 

1. Kan leverandørerne tilbyde en service/ydelse, hvor kunden har mulighed for at beholde den/de defekte dele ifbm en udskiftning?

2. Er det omkostningsneutralt eller påføres leverandøren en omkostning, såfremt kunden beholder den/de defekte del ifbm en udskiftning, og kunden selv står for destruktion?

9. Oktober 2014 - Anonymous
Idea
1. Kravspecifikation
7.2. Abonnementsbaserede ydelser

SKI bedes definere følgende fire termer fra '7.2. Abonnementsbaserede ydelser':

=         Tilgængelighed

=         Reaktionstid

=         Driftstid

=         Genetableringstid

Vi ønsker en definition af disse termer, da hver enkelt term kan forstås på mere end en måde. Eksempler på mulige definitioner er anført nedenfor. Ligeledes har vi anført forslag til formulering.

Tilgængelighed

Tilgængelighed kan bl.a. forstås som i) komponentens tilgængelighed, ii) systemets tilgængelighed eller iii) tilgængelighed til leverandørens support.

Vi foreslår følgende formulering: Ved tilgængelighed forstås andelen af den aftalte driftstid, hvor Kunden kan anvende udstyret.

Reaktionstid

Reaktionstid kan bl.a. forstås som i) den tid, der går fra Kunden henvender sig til Leverandørens supportorganisation til, Leverandøren påbegynder fejlsøgning og udbedring af fejlen, eller som ii) den tid, der går fra Leverandøren har fundet kilden til fejlen til, Leverandøren påbegynder udbedring af fejlen.

Vi foreslår følgende formulering: Ved Reaktionstid forstås den tid, der går fra Kundens fejlmelding til, Leverandøren påbegynder fejlsøgning.

Driftstid

Driftstid kan bl.a. forstås som det tidsrum, hvor i) et system skal være i drift hos Kunden eller ii) Kunden har adgang til Leverandørens supportorganisation.

Vi foreslår følgende formulering: Ved driftstid forstås det tidsrum, hvor Leverandøren er forpligtet til at servicere Kunden

 

9. Oktober 2014 - Anonymous
Idea
1. Kravspecifikation
7.2. Abonnementsbaserede ydelser - genetableringstid

SKI bedes undersøge markedet, da de færreste leverandører, om nogen, kan levere og garantere genetableringstider på 2 timer og 1 time, som anført i '7.2. Abonnementsbaserede ydelser'.

Ligeledes bedes SKI anføre sit forslag til definition af Genetableringstid.

9. Oktober 2014 - Anonymous
Idea
1. Kravspecifikation
kravspecifikation punkt 5.1.1

1) H-HDD (hybrid disk) er en PC-disk og benyttes normal ikke i DAS systemer og andre storage systemer. Vi foreslår at H-HDD udelades af kategorien ’Understøttelse af Fastlager (Type)’

2) Der findes ingen DAS hylder med SATA forbindelse mellem Server og DAS hylder. Vi antager at der menes SAS forbindelse og foreslår derfor at SATA udelades af kategorien ’Protokol-/fiberunderstøttelse’

  

9. Oktober 2014 - Anonymous
Idea
1. Kravspecifikation
kravspecifikation punkt 5.5.4

RPO (punkt c) og RTO (punkt d) er normalt krav (SLA) forretningen stiller til den samlede løsning. RPO og RTO er bl.a. afhængig af det software kunden benytter til back-up/restore. Hardwaren er i det store hele uden betydning ift. RPO og RTO. Vi foreslår at punkt c og d slettes.

  

9. Oktober 2014 - Anonymous
Idea
1. Kravspecifikation
kravspecifikation punkt 5.5.2

Underpunkterne i punkt 5.5.2. er ikke krav der kan understøttes af den enkelte båndstation. Kravene understøttes af den samlede båndrobot. Vi foreslår derfor at punkterne 5.5.2 a, b og c omdøbes til 5.5.1 d, e og f.

13. Oktober 2014 - Anonymous
Questions
1. Kravspecifikation
Input til tydeliggøreselse af krav for afsnit 4 + afsnit 5

Vi har vedhæftet et dokument med diverse input / forslag til tydeliggørelse / ændring af kravspecifikaktionen.

13. Oktober 2014 - Anonymous
Questions
1. Kravspecifikation
Security

Sikkerhed er et vigtigt og følsom emne. Flere offentlige og private institutioner har været offer for ondsindet angreb. Sikkerhed må derfor antages at være en vigtig parameter.
Indbygget sikkerhed i form af TPM (sikkerhedschip) kan arbejde med certifikater og derigennem sikre integritet for såvel O/S som system og firmware

Vil det give ekstra point, hvis servere leveres med en eller flere TPM moduler, som standard ?

13. Oktober 2014 - Anonymous
Questions
1. Kravspecifikation
Reliability

System oppetid/nedetid er i lighed med security et vigtigt emne. Typisk vil server nedetid  betyde ringe eller ingen adgang til systemerne og her med aflysninger og eller forsinkelser i arbejdsgange.
Vil det give ekstra point, hvis servere leveres med mest mulig teknologi til at begrænse server nedetid?

13. Oktober 2014 - Anonymous
Questions
1. Kravspecifikation
Power

Strømforsyninger tilbydes i flere varianter ud fra ydelse og effektivitet. En standard klassificering sikrer, at strømforsyninger fra forskellige leverandørere er sammenlignelige, Højeste klassificering er Titanium, der sikrer op til 96% virkningsgrad, mod platinum på 94%.

Vil det give ekstra point at tilbyde servere med Titanium strømforsyning for bedre energi udnyttelse ?

13. Oktober 2014 - Anonymous
Questions
1. Kravspecifikation
RAM Speed

En væsentlig faktor for at opnå bedste performance ligger i udnyttelse og mængde af RAM.  Intel's nyeste generation af processore (Xeon, E5-2600 v3) understøtter op til 2133MHz clock frekvens.  Højest opnåelige clock frekvens er afhængig af flere forhold, som CPU, RAM type og antal moduler. (Jo flere moduler - jo lavere frekvens)

Vil det give ekstra point at tilbyde en klasse af memory moduler, der overstiger Intels standard specs ?

13. Oktober 2014 - Anonymous
Questions
1. Kravspecifikation
PassMark

De opgivne værdier ligger noget under, hvad markedet efterspørger. Vil det blive accepteret, hvis leverandørene anbefaler produkter, der ligger mere på linie, med de produkter, der bruges i markedet, og vil udbudsmaterialet blive opdateret tilsvarende, således at produkter, der normalt ikke efterspørges kan holdes væk fra listen ?

Hyppigt anvendte processore i hhv Entry, Midrange og High-end er
Entry                Intel Xeon E5-2620 v2                 PassMark           8.664
Mid range        Intel Xeon E5-2660 v3                PassMark         13.841
High-end        Intel Xeon E5-2690 v3                PassMark         20.201

13. Oktober 2014 - Anonymous
Questions
1. Kravspecifikation
Produkt levetid

For at sikre investeringen i infrastruktur bedst muligt er det vigtigt at de produkter der investeres i har en så lang levetid som muligt også med henblik på udvikling af IT redskaber mv.
Vil det give ekstra point at tilbyde en platform der er levedygtig de næste 7-10 år?

14. Oktober 2014 - Anonymous
Idea
1. Kravspecifikation
2. Generelle krav. Pkt. d)

Hybriddiske. H-HHD diske anvendes typisk i PC’er og Laptops. Dette krav er derfor ikke relevant for enterprise storage og kommercielle servere og bør udelades. 

14. Oktober 2014 - Anonymous
Idea
1. Kravspecifikation
6.3 Kabling

Kabler leveres typisk med påmonterede stik. Det giver derfor ikke mening at have en kategori for både kabler og stik. Servere og storage leveres endvidere med medfølgende kabler efter kundens valg. Grupperne foreslås sammenlagt.