02.03 Servere og storage

Open/public
Start date: 23-09-2014 - 00:00
End date: 17-10-2014 - 23:59

***OBS: FRISTEN ER FORLÆNGET TIL OG MED DEN 17. OKTOBER*** 

Staten og Kommunernes Indkøbs Service opfordrer alle leverandører, producenter og kunder til at deltage i teknisk dialog om udvalgte dele af det foreløbige udbudsmateriale på Rammeaftale 02.03 Servere og storage.

Den tekniske dialog gennemføres for at sikre, at den endelige aftale afspejler markedets vilkår og mekanismer, og for at sikre, at den kommende aftale bliver så anvendelig som muligt for både offentlige brugere og for leverandører på aftalen.

 

Sortimentet på aftalen vil indeholde følgende hovedgrupper: 

• Servere

• Storage

• Tilbehør

• Tilknyttede ydelser

 

Sortimentet beskrives under fokusområdet "Kravspecifikation".

 

Tildelingsformer:

Kundernes muligheder for anskaffelse af aftalens produkter beskrives nærmere under fokusområdet ”Retningslinjer for direkte tildeling og miniudbud”.

 

For øvrige oplysninger om aftalen henvises til www.ski.dk (https://www.ski.dk/sider/udbud.aspx?aftId=02030014).

 

Om anvendelse af "offentlig privat dialog" læs dokumentet: "Gode råd og vejledning" (findes i venstre menu)

Inden kommentering påbegyndes foreslås dokumentet "Godt i gang med kommentering af kravspecifikationen" læst igennem.

SKI ser frem til den kommende dialog og håber på, at vi på denne måde kan højne både kvalitet og relevans af vores udbudsmateriale. 

 

Få adgang til dialogen

BEMÆRK: Du skal oprette dig som bruger med login for at kunne deltage.

Opret dig som bruger her:

http://www.offentligprivatdialog.dk/opret-bruger.aspx 

 

FREMGANGSMÅDE:

1.  Login og gå til det Idé-udbud du ønsker at kommentere på.

2.  Klik på et fokusområde i venstre side og læs teksten på denne, eller svar på oprettede spørgsmål.

3.  Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til dette fokusområde. 

 

Deadline 

Den tekniske dialog løber fra d. 23. september til og med d. 17. oktober, hvorefter dialogsiden lukkes.