Høring vedr. Laboratorieydelser og prøvetagning (Vand)

Consultation
Start date: 04-08-2023 - 16:00
End date: 29-08-2023 - 23:59

TREFOR Vand, Hillerød Forsyning, Forsyning Helsingør, Bornholms Energi og Forsyning samt Fredensborg Forsyning (herefter benævnt "Ordregiver") er i gang med udarbejdelse af nyt udbudsmateriale i forbindelse med kommende udbud af laboratorieydelser og prøvetagning i forbindelse med deres arbejde relateret til rent vand. 

I den forbindelse inviterer Ordregiver leverandører og potentielle tilbudsgiver til at kommentere på og give ændringsforslag til udformningen af udbudsmaterialet. 

Følgende er fokuspunkter for Ordregiver:

- Hvorvidt kravspecifikationen giver uhindret adgang for alle interesserede til at afgive tilbud

- Hvorvidt kravspecifikationen i øvrigt er egnet til at beskrive Ordregivers behov og ønsker

- Hvorvidt der er stillet krav der er fordyrende 

- Hvordan udarbejder Ordregiver en prisregulering som følger markedets priser bedst muligt? 

Derudover er Ordregiver åben for kommentarer og forslag på øvrige forhold af materialet.

OBS! Dokumenterne der indgår i høringen er IKKE det endelige materiale og skal alene ses som kladde.