16. Maj 2017 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Egnethedskrav
Personlige forhold

Jf. Udbudsbetingelsernes afsnit "2.3 Egnethedskrav", under "A. Personlige forhold", er det angivet at tilbudsgiverne selvfølgelig ikke må være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt en række frivillige udelukkelsesgrunde nærmere beskrevet i udbudsbetingelsernes afsnit 2.12 omhandlende: 

-  Alvorlige forsømmelser

- Konkurrencefordrejning

- Væsentlig misligholdelse af tidligere offentlig kontrakt

- Påvirkning af ordregivers beslutningsproces

Er der nogle bemærkninger til valg af frivillige udelukkelsesgrunde?  

16. Maj 2017 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Egnethedskrav
Økonomisk og finansiel kapacitet

Jf. Udbudsbetingelsernes afsnit 2.3. Egnethedskrav under "B. Økonomisk og finansiel kapacitet" er der opstillet følgende egnethedskrav: 

-  Tilbudsgiver skal som minimum have en gennemsnitlig årlig omsætning på 1.600.000 DKK i de seneste tre afsluttede regnskabsår.

 - Tilbudsgiver skal som minimum have en gennemsnitlig positiv solvensgrad gennem de seneste tre afsluttede regnskabsår.


- Tilbudsgiver skal som minimum have en gennemsnitlig positiv overskudsgrad gennem de seneste tre afsluttede regnskabsår.

Er der nogle bemærkninger til disse krav?  


16. Maj 2017 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Egnethedskrav
Teknisk og faglig formåen

Jf. Udbudsbetingelsernes afsnit 2.3. Egnethedskrav under "C. Teknisk og faglig formåen" er der opstillet egnethedskrav omkring:

- Korrektur-og oversættelsesreferencer inden for fagområder

- Korrektur-og oversættelsesreferencer inden for dokumenttyper

- Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer til til team (herunder CV)

- Anvendelse af TB og TM

- Kvalitetssikringsstandard 17100 

Læs kravene i Udbudsbetingelserne.

Er der nogle bemærkninger til følgende?

16. Maj 2017 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Tilbudsliste
Timepris på korrekturlæsning

tilbudslisten er opbygget så der under oversættelse skal gives en pris pr. ord, mens der ved korrekturlæsning skal angives en timepris.

Dette for at tage hensyn til, at der ved forskellige tekster kan være stor forskel på hvor meget sprogvask den eneklte teskt skal igennem, hvorfor afspejlingen af pris pr. ord ikke er retvisende.

Er dette noget i som leverandører på markedet før har arbejdet med, eller hvordan opgøres priser på korrekturlæsninger oftest?

Sammenlignelighed af timepriser, sikres gennem angivelse af antal timer den enkelte tilbudsgiver bruger på korrekturlæsning af en given tekst.  

16. Maj 2017 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Kravsspecifikation
MK 3.1.2 (2 par øjne)

I MK 3.1.2. opstilles der et krav om, at alle oversættelser skal gennemlæses og kvalitetstjekkes af 2 par øjne. (oversætter  + en ekspert i målsproget).

Hvilken indflydelse vil dette krav have på prisen?
Er det evt. muligt at oplyse, hvad den procentvise stigning er, på baggrund af anvendelse af kravet, kontra at fjerne det?  

16. Maj 2017 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Kravsspecifikation
Øvrige cost-drivers

Indeholder kravsspecifikationen øvrige cost-drivers der har betydelig effekt på prisen eller det arbejde der skal udføres?

16. Maj 2017 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Øvrigt
Øvrige idéer/bemærkninger

Øvrige idéer eller bemærkninger til materialet modtages gerne, således at hensigtsmæssige tilpasninger kan foretages inden offentliggørelse af materialet.  

26. Maj 2017 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Øvrigt
Kontraktvilkår - Misligholdelsesbeføjelser.

I forbindelse med forsinkelse af en opgave, vil kontrakten regulere, hvornår der udløses bod og mulighed for ophævelse.

På baggrund af naturen af oversættelsestekster og korrekturlæsninger, vil det da være rimeligt med mulighed for bod ved mere end 4 arbejdsdages forsinkelse (10 % pr. arbejdsdag af det oprindelige vederlag)(2 arbejdsdage ved hasteoversættelse) , og ophævelse af en bestilling efter 8 kalenderdage (4 kalenderdage ved hasteoversættelse)?