50.98 Genbrugshjælpemidler - input til løsning for håndtering af dynamiske luftmadrasser

Open/public
Start date: 30-04-2019 - 00:00
End date: 16-05-2019 - 23:59

I forbindelse med SKI’s udbud af Genbrugshjælpemidler (50.98), ønsker vi leverandørernes input til hvorledes en eventuel håndteringsløsning for dynamiske luftmadrasser kan indgå i udbuddet, og hvilke ydelser der bør være omfattet af en sådan løsning.


Dokumentet beskriver hvilke ydelser vi forestiller os, kan være omfattet af en sådan håndteringsløsning og indeholder yderligere et par konkrete spørgsmål til hvordan løsningen bør indgå i udbuddet samt et enkelt spørgsmål af teknisk karakter.


Kommentarer og besvarelse af spørgsmål bedes anføres direkte i dokumentet, som vedhæftes en mail, og returneres til mo@ski.dk. I bedes venligst vende tilbage med jeres kommentarer til materialet senest fredag d. 10. maj 2019.